Pinagtitibay ng Ohio ang Panukala sa Balota sa Presyo ng Gamot na Iharap sa mga Botante sa Nobyembre 2017

In Pagtatanggol, Balita ng AHF

Ang Kalihim ng Estado ng Ohio na si Jon Husted ay nagpatunay ngayon ng 120,030 na lagda ng botante bilang suporta sa Ohio Drug Price Relief Act, isang panukala sa balota na magpapababa ng mga presyo ng gamot para sa mga programa ng estado sa Ohio. Ang mga lagda ay higit pa sa 91,677 na pirma na kailangan; napupunta na ngayon ang panukala sa mga botante ng estado sa Nobyembre 2017.

COLUMBUS, OH (Setyembre 30, 2016) Pagkatapos ng ilang pagtatangka sa nakalipas na taon na hadlangan ang isang panukala sa balota na kilala bilang Ohio Drug Price Relief Act na makapasok sa balota at mailagay sa harap ng mga botante, Ohio Secretary of State Jon Husted ngayon ay nag-certify ng 120,030 pirma ng botante bilang suporta sa Ohio Drug Price Relief Act, isang panukala sa balota na magpapababa ng mga presyo ng gamot para sa mga programa ng estado sa Ohio, bilang wasto.

Ang mga lagda ay kumakatawan sa higit sa 91,677 wastong lagda na kailangan upang maging kuwalipikado ang panukala. Bilang resulta, ang panukala ay napupunta na ngayon sa mga botante ng estado, “…sa susunod na regular o pangkalahatang halalan….” na magiging sa Nobyembre 2017.

Ayon sa batas ng Ohio, kailangan ng mga tagapagtaguyod ng panukala sa balota ng Ohio Drug Price Relief Act ipasa 91,677 mga wastong pirma ng botante (ang bilang ay batay sa hindi bababa sa 3% ng kabuuang boto para sa katungkulan ng gobernador noong nakaraang halalan sa pagka-gobernador).

Ayon kay Secretary Husted sulat ng sertipikasyon napetsahan noong Setyembre 30, 2016:

“Ang petisyon na inihain ng Komite sa opisinang ito noong Setyembre 12, 2016 ay naglalaman ng kabuuang 120,030 valid na lagda sa ngalan ng Pinasimulang Batas at mga lagda mula sa 48 na mga county ay nakakatugon o lumampas sa 1.5% ng kabuuang bilang ng mga boto na inihagis para sa opisina ng gobernador sa ang kani-kanilang mga county sa huling halalan sa pagka-gobernador. Ang mga kinakailangan sa Konstitusyon ay ganap na natutugunan. Alinsunod dito, alinsunod sa Seksyon 1b ng Konstitusyon ng Ohio, ang iminungkahing batas ay dapat isumite sa mga botante sa susunod na regular o pangkalahatang halalan na magaganap kasunod ng 125 araw pagkatapos maihain ang pandagdag na petisyon.”

"Kami ay nagtitiwala na kami ay may higit sa sapat na mga lagda upang matugunan ang mga kinakailangan na kinakailangan upang maging kuwalipikado ang panukala at nalulugod na ang Kalihim ng Estado Husted ay nagpatunay ng mga pirma ngayon at nilinaw ang inisyatiba na humarap sa mga botante," sabi Tracy Jones, Midwest Regional Director at National Director of Advocacy Campaigns at isang tagapagtaguyod ng Drug Price Relief Act. “Ang panukalang ito sa balota ay magpipilit sa mga opisyal ng Ohio na hindi na magbayad para sa mga gamot para sa mga programa ng estado kaysa sa binabayaran ng Department of Veterans Affairs, at kami ngayon ay sabik na dalhin ang mahalagang isyung ito sa mga botante sa susunod na taon.”

Ang Ohio Drug Price Relief Act ay amyendahan ang batas ng Ohio para hilingin sa mga programa ng estado na magbayad ng pareho o mas mababa para sa mga inireresetang gamot gaya ng US Department of Veterans Affairs[if !supportFootnotes][1][endif]. Nilalayon ng mga backer na lumabas ang inisyatiba sa balota ng halalan sa pampanguluhan ng Ohio noong Nobyembre 2016, ngunit naniniwala ang mga obstructionist—at mga tagasuporta, ilegal—na mga galaw ng Kalihim ng Estado Husted ang nagpilit sa mga tagapagtaguyod ng panukala sa balota na tunguhin sa halip ang balota sa Ohio noong Nobyembre 2017.

 

[1]Ang pagpepresyo ng VA ay karaniwang pinaniniwalaan na 20% hanggang 24% na mas mababa kaysa sa halos anumang programa ng gobyerno.

 

"Prop 61 – Nangako ang Big Pharma ng Paghihiganti Kung Pumasa Ito"
2PreserveLA: Nakuha ng Embattled Palladium ang Historic Status