IBINIGAY NG SACRAMENTO BEE ANG KASINUNGALINGAN SA MALAKING KASINUNGALINGAN NG PHARMA TUNGKOL SA PROP 61 NA NAKASAKIT SA MGA BETERANO

In Balita ng AHF

“Walang katotohanan ang mungkahi

pinapataas ng panukala ang halaga ng co-pay ng isang beterano”

 SACRAMENTO, CA – Sinuri ng Sacramento Bee ang mga ad ng Big Pharma sa lahat ng dako ng mga beterano laban sa Proposisyon 61 at nagbigay ng kasinungalingan sa katha na ang panukala ay magtataas ng mga presyo ng gamot para sa mga beterinaryo. Itinatampok sa mga spot ang mga beterano na nangangatwiran na ang pagpasa ng panukala ay gagastos sa kanila ng mas maraming pera para sa mga gamot na ibinigay sa pamamagitan ng US Department of Veterans Affairs.

"Ang mga kalaban ng Proposisyon 61 ay naglagay ng higit sa $100 milyon sa likod ng pagkatalo nito," isinulat ng Bee. “Ang ad ay nakakapanlinlang dahil malinaw nitong ipinapalagay [na ang mga kumpanya ng gamot ay magtataas ng mga presyo ng gamot sa Department of Veterans Affairs]. Meron din walang katotohanan sa mungkahi na pinapataas ng panukala ang halaga ng copay ng isang beterano. Ang mga tumatanggap ng VA ay may mga nakapirming co-pay, habang ang ilan ay ganap na kwalipikado para sa libreng pangangalagang pangkalusugan." Ang buong artikulo ay makikita HERE.

"Muli, ang walanghiyang mga kumpanya ng gamot ay nahuli sa isang kasinungalingan, na nagbabanta sa mga beterano na may maling pag-aangkin na ang kanilang mga presyo ng gamot ay tataas kung ang panukala ay pumasa," sabi ni Garry South, lead strategist para sa Yes on Prop. 61 campaign. “Ang parehong claim ay nagmumula sa isang bagay, ang Big Pharma ay natatakot sa ripple effect na idudulot ng Prop. 61 sa mga presyo at kita ng gamot kung maipapasa. Binili nila mula sa tagalobi ang marami sa mga grupo ng mga beterano ng lumang linya upang takutin sila sa pagsalungat sa Prop. 61. Sa napakatagal na panahon, ang Big Pharma ay gumamit ng malaking pera upang bumili ng mga pulitiko at takutin ang mga botante. Ang mga tao ay sawa na ngayon, at maraming beterano ang nakikita ang mga kasinungalingan at maling pagbabanta ng Big Pharma at nagsasalita pabor sa Prop. 61.” Lahat ng Oo sa 61 vet ad ay makikita HERE.

Ang Prop. 61 ay mag-aatas sa estado ng California na makipag-ayos sa mga kumpanya ng gamot para sa mga presyo ng gamot na hindi hihigit sa binabayaran para sa parehong mga gamot ng US Department of Veterans Affairs (DVA). Hindi tulad ng Medicare, ang DVA ay nakikipagnegosasyon para sa mga presyo ng gamot sa ngalan ng milyun-milyong beterano na pinaglilingkuran nito, at nagbabayad sa average na 20-24 porsiyentong mas mababa para sa mga gamot kaysa sa iba pang ahensya ng gobyerno, at hanggang 40 porsiyentong mas mababa kaysa sa Medicare Part D. Prop. 61 ay nagbibigay ng kapangyarihan ang estado, bilang mamimili ng pangangalagang pangkalusugan para sa milyun-milyong taga-California, upang makipag-ayos sa pareho o isang mas magandang deal para sa mga nagbabayad ng buwis, na makatipid ng bilyon-bilyong estado.

Ang Prop. 61 ay inendorso ng AARP, California Nurses Association, US Sen. Bernie Sanders at ang kanyang bagong organisasyon na Our Revolution, Consumer Watchdog, dating Kalihim ng Paggawa ng US na si Robert Reich, mga karapatang sibil at aktibistang manggagawa na si Dolores Huerta, ang Rev. Al Sharpton , ang Urban League, AIDS Healthcare Foundation, ang Campaign for a Healthy California, Progressive Democrats of America, Social Security Works at VoteVets Action Fund. Bilang karagdagan, ang Prop. 61 ay sinusuportahan ng mga partidong Demokratiko ng county sa Alameda, Contra Costa, Madera, Sacramento, San Bernardino, San Luis Obispo, San Mateo, Santa Barbara, Santa Clara, Solano, Sonoma, Ventura at Yolo county, maraming California Democratic Mga opisyal ng Party (CDP), kabilang ang dating matagal nang Tagapangulo ng Partido Demokratiko ng California na si Art Torres, Kalihim ng CDP na si Daraka Larimore-Hall at Kontroler ng CDP na si Hilary Crosby. Ang isang buong listahan ng mga pag-endorso ay matatagpuan sa http://www.Yeson61.com/endorsements/

www.Yeson61.com

Binayaran ng Oo sa Prop 61, Mga Taga-California para sa Mababang Presyo ng Gamot, Na May Pangunahing Pagpopondo ng AIDS Healthcare Foundation at California Nurses Association PAC. FPPC ID#1376791

Inland Empire na Unang Nakakita ng 'Yes on 61' na Dokumentaryo sa Pagpepresyo ng Droga na Itinatampok si Bernie Sanders
Tumugon ang AHF sa mga Pangangailangan sa Medikal na Haitian Kasunod ng Hurricane Matthew