Ang Senador ng US na si Bernie Sanders ay nagho-host ng LA Rally para sa Lower Drug Price Initiative, Oo sa Prop 61

In Balita ng AHF

Ang dating Presidential Contender at California Drug Price Initiative Endorser ay Nagsalita Laban sa Big Pharma sa rally sa Los Angeles noong ika-14 ng Oktubre

Sa pagtatapos ng unang linggo ng maagang pagboto, malakas na nagsalita si Senator Bernie Sanders noong Biyernes ng hapon sa ngalan ng kampanyang Yes on Prop 61 sa isang rally sa Hollywood. Nagsalita si Sen. Sanders sa maraming daang tao sa American Federation of Musicians Hall bilang bahagi ng kanyang multi-stop na paglilibot sa estado ng California, ang kanyang una mula noong kampanya sa pangunahing halalan. 

Lumitaw si Sanders kasama ng mga tagasuporta ng Proposition 61 kabilang ang California Nurses Association, AIDS Healthcare Foundation, VoteVets at ang kolokyal na tinutukoy sa "Mylan Moms," upang magsalita laban sa pagtaas ng presyo at kasinungalingan ng Big Pharma tungkol sa panukala.

“Ang mga Amerikano ay namamatay o nagkakasakit dahil hindi nila kayang bayaran ang gamot na kailangan nila. Ang mga kumpanya ng droga ay tumatanggap ng malaking kita, at ang mga CEO ng mga kumpanyang iyon ay nakakakuha ng napakalaking mga pakete ng kompensasyon, "sabi Sen. Sanders. "Ngayon, bakit nangyayari ito? Nangyayari ito dahil ang industriya ng pharmaceutical ay isa sa pinakamakapangyarihang pwersa sa Washington, DC. Mula noong 1988, gumastos sila ng $3 bilyon sa pag-lobby at gumawa ng daan-daang milyong dolyar sa mga kontribusyon sa kampanya. Kasalukuyan silang may 1,400 bayad na tagalobi sa Washington, DC sa ngayon, nagtatrabaho araw at gabi upang matiyak na nagbayad kami ng napakataas na presyo para sa gamot na kailangan namin."

“Kinakabahan na sila. At pinapakaba mo sila. Ang dahilan kung bakit sila kinakabahan ay naiintindihan nila kung manalo tayo dito sa California, ang ibang mga estado sa bansa ay susunod nang napakabilis.”

“Ang aking pagkaunawa ay ang industriya ng parmasyutiko ay handang gumastos ng hanggang $100 milyon upang talunin ang Proposisyon 61. Maaari nilang gastusin ang lahat ng pera na gusto nila, ngunit nauunawaan ng mga tao na sila ay isang grupo ng mga manloloko, at matatalo natin sila. !” Ipinahayag ni Sanders sa maingay na palakpakan.

Ang California Drug Price Relief Act ay ang tanging inisyatiba sa balota ng Nobyembre sa lahat ng 50 estado upang tugunan ang isyu ng pagtaas ng presyo ng kumpanya ng gamot.

Ang rally ay kasunod ng unang linggo ng mga balota na dumarating sa mga tahanan ng mga botante ng California. Ang mga ad sa TV na nagtatampok kay Sen. Sanders na sumusuporta sa Prop. 61 ay kasalukuyang nagpapalabas din sa buong estado. 

Inaasahan din na huminto si Sanders sa Bay Area sa Sabado upang isulong ang Prop. 61. 

berniefbprop61

likuran

Ang Prop 61 ay isang simpleng panukalang-batas na nagpapahintulot sa California na gamitin ang napakalaking kapangyarihan nito sa pakikipagnegosasyon upang makamit ang mas mababang presyo ng gamot para sa mga pinaka-mahina na taga-California. Ang mga kumpanya ng droga ay natatakot sa Proposisyon 61 dahil alam nilang ilalagay tayo nito sa daan patungo sa pagbaba ng mga presyo ng gamot! 

Ang Proposisyon 61 ay mag-aatas sa estado ng California na makipag-ayos sa mga kumpanya ng gamot para sa mga presyo ng gamot na hindi hihigit sa binabayaran para sa parehong mga gamot ng US Department of Veterans Affairs (DVA). Hindi tulad ng Medicare, ang DVA ay nakikipagnegosasyon para sa mga presyo ng gamot sa ngalan ng milyun-milyong beterano na pinaglilingkuran nito, at nagbabayad sa average na 20-24 porsiyentong mas mababa para sa mga gamot kaysa sa iba pang ahensya ng gobyerno, at hanggang 40 porsiyentong mas mababa kaysa sa Medicare Part D. Ang Prop. 61 ay nagbibigay ng kapangyarihan sa estado, bilang mamimili ng pangangalagang pangkalusugan para sa milyun-milyong taga-California, na makipag-ayos ng isang mas mahusay na pakikitungo para sa mga nagbabayad ng buwis, na makatipid ng bilyun-bilyong estado.

 

99% ng mga Pasyente ng AHF Guatemala ay Sumusunod sa Plano ng Paggamot
Ang AHF South Africa ay Nagtaas ng Kamalayan sa Mga Panganib ng Backstreet Abortions