CA Props. 60 at 61: Election Night Viewing Party sa Hollywood

In Balita ng AHF

Ang 'Yes on 61' na mga nagsusulong ng balota sa pagpepresyo ng droga upang mag-host ng panonood sa gabi ng halalan party, Hollywood Mar. Gabi, Nob. 8th

 Mga Tagasuporta ng Proposisyon 60, ang Safer Sex in the Adult Film Industry Act, na makibahagi rin sa espasyo ng party ng halalan sa AHF Theater, 6500 Sunset Blvd. Hollywood, 90028 sa punong-tanggapan ng 2PreserveLA.  

LOS ANGELES (Nobyembre 7, 2016) Mga tagapagtaguyod ng Oo sa Prop. 61/Californians para sa Mababang Presyo ng Gamot ay magho-host ng isang halalan night viewing party sa Hollywood sa Martes, Nobyembre 8, magsisimula ng 7:00pm, upang hintayin ang mga pagbabalik ng halalan sa panukala sa balota ng California Drug Price Relief Act para mapababa ang mga presyo ng gamot para sa ilang partikular na programa ng estado sa California. Ang mga Tagapagtaguyod ng Panukala sa 60, na magpapalakas at magpapalinaw sa mga umiiral na regulasyon ng estado hinggil sa paggamit ng condom ng mga adult na gumaganap ng pelikula, ay magho-host din ng kanilang party sa gabi ng halalan dito. Ang parehong mga hakbang ay na-sponsor ng, at nakatanggap ng malaking pondo mula sa AIDS Healthcare Foundation (AHF).

ANO:           Party Viewing Night ng Eleksyon para sa Props. 60 at 61

·       Panukala sa 61, ang California Drug Price Relief Act, upang babaan ang mga presyo ng gamot, at

·       Panukala sa 60, ang Safer Sex in the Adult Film Industry Act, na nagpapalakas at nililinaw ang mga umiiral na regulasyon ng estado tungkol sa paggamit ng condom ng mga adult na gumaganap ng pelikula

KAILAN: Martes, Nobyembre 8, 2016        (Bukas ang pinto ng 5:30pm)

SAAN:         6500 Sunset Blvd. (cross street: Hudson sa 2PreseveLA headquarters), Hollywood, CA 90028

Panukala 61: Nag-ambag ang Big Pharma ng all-time na record ng California na higit sa $126 milyon sa kanilang mga pagsisikap na bumoto ang mga taga-California laban sa kanilang pinakamahusay na interes. Kinilala ng mga tagasuporta ng Proposisyon 61 na walang paraan upang tumugma sa dami ng mga bayad na patalastas sa TV at mga patalastas kung saan tinatakpan ng Big Pharma ang mga airwaves upang mag-udyok ng takot at kalituhan – at magsabi ng tahasan na kasinungalingan – tungkol sa kung ano ang gagawin o hindi gagawin ng Proposisyon 61 gawin. Sa halos ikapitong bahagi lamang ng mga mapagkukunan ($14.5M sa $126M ng Pharma), ang Yes on 61 campaign ay kailangang maging matipid – at malikhain.

Prop. 61 Mga Pagpapatibay:  Ang Prop. 61 ay inendorso ng AARP California, California Nurses Association, US Sen. Bernie Sanders at ng kanyang organisasyon na Our Revolution, dating Kalihim ng Paggawa ng US na si Robert Reich, mga karapatang sibil at aktibistang manggagawa na si Dolores Huerta, Rev. Al Sharpton, ang Urban League , AIDS Healthcare Foundation, Campaign for a Healthy California, Progressive Democrats of America, Social Security Works, at ang Vote Vets Action Fund. Ang isang buong listahan ng mga pag-endorso ay matatagpuan sa:http://www.yeson61.com/endorsements

Panukala 60: 'Ang Safer Sex in the Adult Film Industry Act,' isang panukala sa balota ng Nobyembre 2016 sa buong estado ng California na magpapalinaw at magpapalakas sa umiiral na mga regulasyon sa kaligtasan ng manggagawa sa Cal/OSHA na nangangailangan ng paggamit ng condom ng mga adult na gumaganap ng pelikula na nagtatrabaho saanman sa estado (FAQ sa 60).

www.voteyesprop60.com

Binayaran ng Oo sa Prop 60, For Adult Industry Responsibility (FAIR) committee, na may malaking pagpopondo ng AIDS Healthcare Foundation

www.Yeson61.com

Binayaran ng Oo sa Prop 61, Mga Taga-California para sa Mababang Presyo ng Gamot, Na May Pangunahing Pagpopondo ng AIDS Healthcare Foundation at California Nurses Association PAC. FPPC ID#1376791

Binubuksan ng AHF ang Las Vegas Wellness Clinic na Nag-aalok ng Libreng Pagsusuri sa HIV at STD
BUMALIK SA CALIFORNIA ANG US SENATOR BERNIE SANDERS UPANG MAGKAMPANYA PARA SA PROP 61