Documentary on Pharma Industry Graed Features Bernie Sanders, Mga Pasyente na sumusuporta sa Prop. 61 ng California upang pigilan ang pagpepresyo ng gamot

In Balita ng AHF

SACRAMENTO, CA (Nobyembre 2, 2016) Sa pagsisikap na turuan ang mga botante ng California tungkol sa kasakiman ng kumpanya ng droga, ang kampanyang Yes on Prop. 61/Californians para sa Mas Mababang Presyo ng Gamot ay naglabas ng nakakahimok na 30 minutong dokumentaryo, na pinamagatang “Your Money or Your Life,” itinatampok si US Senator Bernie Sanders, bukod sa iba pa, sa limang pangunahing media market sa California noong Sabado, Oktubre 29th. Maaari na ngayong tingnan ng mga botante at manonood ng California ang dokumentaryo online, na sa ngayon ay napanood na ng mahigit 300,000 indibidwal.

"Kami ay nalulugod na maihatid ang napakahusay, emosyonal at makapangyarihang programang ito sa mga botante ng California," sabi ni Garry South, nangungunang strategist para sa kampanyang Yes on 61. "Ang dokumentaryo na ito ay nagsasanay nang malalim sa mga mapanlinlang at sakim na mga gawi ng mga sakim na kumpanya ng droga, at nagsasabi ng totoong buhay na mga kuwento ng mga tao at pamilyang nasaktan, at ang kanilang kalusugan at maging ang buhay ay nanganganib, sa pamamagitan ng walang pusong pagkakakitaan ng Big Pharma." Ang trailer para sa pelikula ay maaaring matingnan sa pamamagitan ng pag-click dito.

Nakuha na ngayon ng Big Pharma ang isang all-time na record ng California na higit sa $126 milyon sa kanilang mga pagsisikap na bumoto ang mga taga-California laban sa kanilang pinakamahusay na interes. Kinikilala ng mga tagasuporta ng Proposisyon 61 na walang paraan upang tumugma sa dami ng mga bayad na patalastas sa TV at mga patalastas kung saan tinatakpan ng Big Pharma ang mga airwaves upang mag-udyok ng takot at kalituhan – at magsabi ng tahasan na kasinungalingan – tungkol sa kung ano ang gagawin o hindi gagawin ng Proposisyon 61 gawin. Sa humigit-kumulang isang-pitong bahagi lamang ng mga mapagkukunan ($14.5M sa $126M ng Pharma), ang Yes on 61 na kampanya ay kailangang maging matipid – at malikhain.

Ang Prop. 61 ay ang tanging pagkakataon na magkakaroon ng mga botante sa California ngayong taon upang tugunan ang mataas na halaga ng mga inireresetang gamot, at ito ang tanging panukala sa pagpepresyo ng gamot sa balota sa Estados Unidos. Ang Proposisyon 61 ay mag-aatas sa estado ng California na makipag-ayos sa mga kumpanya ng gamot para sa mga presyo ng gamot na hindi hihigit sa binabayaran para sa parehong mga gamot ng US Department of Veterans Affairs (DVA). Ang Prop. 61 ay nagbibigay ng kapangyarihan sa estado, bilang mamimili ng pangangalagang pangkalusugan para sa milyun-milyong taga-California, na makipag-ayos sa pareho o isang mas mahusay na deal para sa mga nagbabayad ng buwis, na makatipid ng bilyon-bilyong estado.

www.Yeson61.com

Binayaran ng Oo sa Prop 61, Mga Taga-California para sa Mababang Presyo ng Gamot, Na May Pangunahing Pagpopondo ng AIDS Healthcare Foundation at California Nurses Association PAC. FPPC ID#1376791

BUMALIK SA CALIFORNIA ANG US SENATOR BERNIE SANDERS UPANG MAGKAMPANYA PARA SA PROP 61
Si Rev. Sharpton, si Marc Morial ng Urban League upang Manguna sa Downtown Los Angeles Rally para sa 'Yes on 61' Drug Pricing Ballot Measure