VIDEO: Mga tagapagpakilos ng AHF sa eksena sa Columbia, pagdiriwang ng Araw ng SC MLK

In Balita ng AHF

COLUMBIA, SC (Enero 17) — Nakibahagi ang AHF sa dose-dosenang mga pagdiriwang na ginanap bilang parangal kay Martin Luther King, Jr. noong Lunes upang parangalan ang pinaslang na pinuno at ministro ng karapatang sibil, na 88 taong gulang sana ngayong taon. Ang kanyang legacy ay ang panimulang punto para sa patuloy na mensahe ng AHF na “AIDS Is A Civil Rights Issue,” isang kampanya sa kamalayan ng publiko na inilunsad noong 2014 upang bigyang-pansin ang nakababahala na mataas–at patuloy na–rate ng HIV at AIDS sa mga komunidad ng kulay.

Sa Columbia, ang mga pangunahing tagapagpakilos ng AHF Veronica Brisco at Elizabeth McLendon nagtrabaho upang ilabas ang isang parada ng mga aktibista sa SC State House upang ipakita ang kanilang suporta sa pagtugon sa epidemya ng HIV/AIDS sa lokal at sa buong bansa.

PANOORIN itong WLTX Ch. 19 clip mula sa MLK event ng Columbia na nagtatampok kay Veronica Brisco ng AHF (nakalarawan sa ibaba)

Screen Shot 2017 01--18 6.30.17 sa PM

 

Ang AHF ay Sumali sa MSF sa Panawagan sa Pandaigdigang Pondo na Ihinto ang Paglipat palabas ng mga Bansa sa Gitnang Kita
AHF Upang gunitain ang MLK Holiday Sa Mga Parada at Sa Pamamagitan ng Libreng HIV Testing Events sa Buong Bansa