Pinupuri ng AHF si Pangulong Trump para sa Pagpapanatili ng Kritikal na Pagpopondo para sa AIDS Fight sa Budget Blueprint

Pinupuri ng AHF si Pangulong Trump para sa Pagpapanatili ng Kritikal na Pagpopondo para sa AIDS Fight sa Budget Blueprint

In Balita ng AHF

Ang badyet ng Trump ay nagpapanatili ng pangunahing pondo para sa PEPFAR at The Global Fund at nagpapahiwatig na ang Ryan White Act AIDS providers ay isa rin sa mga pinakamataas na priyoridad nito; gayunpaman, ang AHF ay may patuloy na mga alalahanin sa mga panukalang i-convert ang Medicaid upang harangan ang mga gawad sa mga estado at mga pagbabago sa Affordable Care Act na mag-iiwan sa mga taong may HIV sa US na walang segurong pangkalusugan.

WASHINGTON (Marso 16, 2017) Bilang tugon sa paglabas ng badyet ni Pangulong Donald J. Trump sa unang bahagi ng linggong ito ng White House, AIDS Healthcare Foundation (AHF), ang pinakamalaking pandaigdigang organisasyon ng AIDS, ay naglabas ng sumusunod na pahayag:

“Tinatanggap ng AIDS Healthcare Foundation ang balita ngayon na ang 'blueprint' ng badyet ng Trump Administration para sa taon ng pananalapi 2018 ay nagpapanatili ng kritikal na pagpopondo para sa Emergency Plan ng Pangulo ng US para sa AIDS Relief (PEPFAR) at ang kontribusyon ng gobyerno ng US sa Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis at Malaria (Ang Global Fund).

Habang ang badyet ay nangangailangan pa ng pag-apruba mula sa Kongreso ng US, ang anunsyo ngayon na sinusuportahan ng Pangulo ang patuloy na pagpopondo para sa PEPFAR at ang Global Fund ay nangangahulugan na milyon-milyong buhay ang maliligtas sa buong mundo. Sa pag-apruba mula sa Kongreso ng US, na itinatag sa ilalim ni Pangulong George W. Bush, ay nagpatuloy sa ilalim ni Pangulong Barack Obama—at ngayon sa suporta ni Pangulong Donald Trump—ang mga programang ito ay isang modelo ng pagkakaisa ng dalawang partido sa paglaban sa tatlong nakamamatay na nakakahawang sakit. Noong 2015, ang US ay nagbigay ng mahigit 66 porsiyento ng kabuuang pondo ng mga donor government para sa pagtugon sa HIV sa mga umuunlad na bansa, ayon sa Kaiser Family Foundation.

Tinatanggap din ng AHF ang wika sa anunsyo ng badyet ng Pangulo na humihiling ng pagpopondo para sa Ryan White Ang mga tagapagbigay ng AIDS bilang isa sa mga pinakamataas na priyoridad nito. Bilang karagdagan, kasama sa badyet ang $500 milyon para sa domestic response ng US sa epidemya ng opioid para sa pag-iwas at paggamot at isang bagong federal emergency response fund upang harapin ang mga sitwasyon tulad ng pagsiklab ng Zika virus. Gayunpaman, ang AHF ay may patuloy na mga alalahanin sa mga panukala na i-convert ang Medicaid upang harangan ang mga gawad sa mga estado at mga pagbabago sa Abot-kayang Care Act na mag-iiwan sa mga taong may HIV na walang segurong pangkalusugan."

Ang AIDS Healthcare Foundation, ang pinakamalaking provider ng mga serbisyo ng HIV sa mundo na may higit sa 700,000 mga pasyente sa pangangalaga nito, ay tumatanggap ng napakakaunting direktang pagpopondo mula sa PEPFAR at sa Global Fund. Gayunpaman, ang mga pasyente nito ay tumatanggap ng mga gamot na nagliligtas-buhay na nakuha sa pamamagitan ng dalawang internasyonal na institusyong pangkalusugan ng publiko.

"Inaasahan ng AHF na makipagtulungan sa Trump Administration at sa US Congress sa pagtiyak na ang mga pagtatalaga sa badyet na ito ay magiging batas," idinagdag Michael Weinstein, presidente ng AIDS Healthcare Foundation.

Isang Rekord na 3,500 Walkers Nakataas ng $1.4M sa Florida AIDS Walk!
Mga Palabas na “Art Hearts Fashion” na Inihandog ng AHF ay Nagpataas ng Kamalayan sa HIV/AIDS Sa LA Fashion Week