PHOTOS: R&B Stars Goapele, Raheem DeVaughn Headline na "Rise Above HIV" na Kaganapan sa Paglulunsad ng Campaign sa Oakland, CA

MGA LARAWAN: R&B Stars Goapele, Raheem DeVaughn Headline na “Rise Above HIV” na Kaganapan sa Paglulunsad ng Kampanya sa Oakland, CA

In Balita ng AHF

OAKLAND, CA (Marso 9) Grammy-nominated na artist Raheem DeVaughn sumali sa R&B sensation Goapele at WORLD Executive Director Cynthia Carey-Grant kahapon sa Oakland Scottish Rite Center upang ipagdiwang ang National Women and Girls HIV/AIDS Awareness Day at manguna sa isang talakayan sa sekswal na kalusugan, wellness at malusog na relasyon sa paglulunsad ng pambansang kampanyang "Rise Above HIV", na itinataguyod ng AIDS Healthcare Foundation at Mundo.

Ang kampanya ng Rise Above HIV ay aantig sa iba't ibang lungsod sa buong bansa upang makisali sa mga kababaihan sa pag-uusap tungkol sa sex, pag-ibig at HIV.

CLICK SA LITRATO PARA SA GALLERY NG MGA LARAWAN:

Rise Above: Oakland, CA - Marso 8, 2017

MGA LARAWAN: Inilunsad ng AHF ang FLUX upang suportahan ang transgender at komunidad na hindi sumusunod sa kasarian
Ang Mga Condom ay Nasa Gitnang Stage sa Ukraine Fashion Week