AHF: Ang Bill Medicaid ng US Senate Health's Changes ay 'Gasoline on the Fire of US AIDS Epidemic.'

Sinusuportahan ng AHF ang Panawagan ni Senator Sanders para sa 'Medicare-for-all'

In Pagtatanggol, Balita ng AHF

Sa isang email sa mga nasasakupan sa buong bansa, ang Senador ng US at dating kandidato sa pagkapangulo na si Bernie Sanders ay nag-anunsyo ng mga intensyon na ipakilala ang batas na nananawagan para sa isang Medicare-for-all, single-payer na plano sa pangangalagang pangkalusugan.

Noong Enero, ipinakilala ni US Representative John Conyers (D-Michigan), ang isang katulad na Medicare-for-all bill.

WASHINGTON (Abril 4, 2017) AIDS Healthcare Foundation (AHF) ay inanunsyo ngayon ang malakas na suporta nito para sa batas na gagawing karapat-dapat ang lahat ng Amerikano at residente ng US para sa Medicare.

Ang iba't ibang panukala na isinasaalang-alang ng US Congress ay tinawag na "Medicare-for-all." Binubuo nila ang matagumpay at tanyag na pundasyon ng programa ng Medicare, na magagamit na ngayon sa mga legal na residente at mamamayan ng US na higit sa 65. Ang mga panukalang pambatas na ito ay gagawing magagamit ang pangangalagang pangkalusugan na pinondohan ng buwis na medikal na kinakailangan kabilang ang pangunahing pangangalaga at pag-iwas, mga inireresetang gamot, pangangalagang pang-emerhensiya, pangmatagalang pangangalaga, mga serbisyo sa kalusugan ng isip, mga serbisyo sa ngipin at pangangalaga sa paningin. Tulad ng Medicare, ang mga pasyente ay makakapili mula sa mga kalahok na manggagamot at institusyon.

Kinatawan ng US John Conyers (D-Michigan) ang nagpakilala ng panukala HR 676 tinatawag na “Expanded and Improved Medicare for All Act” sa US House of Representatives noong Enero. Sa isang email ipinadala noong Lunes (Abril 3, 2017), Senador ng US at dating kandidato sa pagkapangulo, Bernie Sanders (I-Vermont), pinayuhan ang mga nasasakupan at tagasunod sa buong bansa na, “… sa loob ng ilang linggo, ako ay magpapakilala ng batas na nananawagan para sa isang Medicare-for-all, single-payer na programa.” 
Ang parehong mambabatas ay nag-akda ng mga katulad na panukala sa mga nakaraang sesyon ng kongreso.

Sa kanyang email Lunes, sinabi rin ni Sen. Sanders: “Ang mga taong hindi kayang bayaran ang pangangalagang pangkalusugan ay hindi karapat-dapat na mamatay. Hindi tayo dapat gumastos ng mas malaki, per capita, kaysa sa alinmang bansa para sa pangangalagang pangkalusugan o nagbabayad ng pinakamataas na presyo sa mundo para sa mga inireresetang gamot.”

Ang programa ay popondohan ng mga buwis na pinapalitan ang mga premium ng insurance. Mga pondo mula sa mga kasalukuyang pinagmumulan ng pamahalaan para sa pangangalagang pangkalusugan, pagtaas ng mga buwis sa personal na kita sa pinakamataas na limang porsyento ng mga kumikita, isang progresibong excise tax sa kita sa payroll at self-employment, isang buwis sa hindi kinita na kita, at isang buwis sa transaksyon sa mga pagbili ng stock at bono. Ang mga buwis na ito ay mababawi sa pamamagitan ng pag-aalis ng mga premium na pagbabayad sa mga kompanya ng segurong pangkalusugan. Ang mga health insurer ay ipagbabawal na magbenta ng health insurance na duplicate ang mga benepisyong ibinigay sa batas. Maaari silang magbenta ng insurance para sa mga serbisyong hindi medikal na kinakailangan.

Ang panukala ay magtatatag ng isang solong nagbabayad na programa ng segurong pangkalusugan na halos kapareho sa Canada. Sa kasalukuyan, halos isang-katlo ng ginagastos sa pangangalagang pangkalusugan ay para sa mga gastusin sa pangangasiwa.

Mas malaki ang ginagastos ng US sa pangangalagang pangkalusugan bawat tao, at bilang isang porsyento ng kabuuang pambansang produkto, kaysa sa anumang industriyalisadong bansa sa mundo. Ang batas na ito ay lilikha ng isang pangkalahatang sistema ng pangangalagang pangkalusugan na ginagarantiyahan ang pangangalagang pangkalusugan sa lahat sa US.

“Malakas ang paniniwala ng AIDS Healthcare Foundation na hanggang sa gawin natin ang pangangalagang pangkalusugan sa lahat ay haharap pa rin tayo sa napakalaking hadlang sa pag-aalis ng epidemya ng AIDS. Ang batas na ito ay bubuo sa lakas ng Medicare na may 50-taong matagumpay na track record. Inaasahan namin ang pakikipagtulungan sa mga sponsor ng mga hakbang na ito at sa kanilang mga tagasuporta sa paglalagay ng panukalang batas na ito sa mesa ng Pangulo, "sabi Michael weinstein, presidente ng AHF.

 

Tungkol sa AIDS Healthcare Foundation

AIDS Healthcare Foundation (AHF), ang pinakamalaking pandaigdigang organisasyon ng AIDS, ay kasalukuyang nagbibigay ng pangangalagang medikal at/o mga serbisyo sa higit sa 712,000 indibidwal sa 38 bansa sa buong mundo sa US, Africa, Latin America/Caribbean, Asia/Pacific Region at Eastern Europe. Upang matuto nang higit pa tungkol sa AHF, mangyaring bisitahin ang aming website: www.aidshealth.org, Hanapin kami sa Facebook: www.facebook.com/aidshealth at sundan kami sa Twitter: @aidshealthcare.

ATLANTA: AHF, HIV Activists Protesta CDC Defunding of Local HIV Service Programs [PHOTOS]
Nagtutulungan ang AHF at MSF na Magbigay ng Libreng Paggamot sa Cambodia