Sinusuportahan ng AHF ang Long Beach Pride!

Sinusuportahan ng AHF ang Long Beach Pride!

In Balita ng AHF

LONG BEACH (MAY 22, 2017) — AIDS Healthcare Foundation (AHF), ang pinakamalaking pandaigdigang organisasyon ng AIDS, ay sumali sa Long Beach LGBTQ community sa pagdiriwang ng 2017 Gay Pride season sa pamamagitan ng nakaplanong paglahok nito sa dalawang dosenang Pride event sa buong bansa. Itinatag sa Los Angeles bilang AIDS Hospice Foundation noong 1987 upang magkaloob ng pasilidad para sa mga pasyenteng may karamdamang AIDS sa California, ipinagdiriwang ng AIDS Healthcare Foundation ang ika-30 Anibersaryo nito ngayong taon at patuloy na sinusuportahan ang pagkakapantay-pantay ng LGBTQ at ang pagpapalawak ng mga serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan upang gamutin ang mga taong may kasamang buhay. HIV/AIDS. Sa mga festival sa buong 2017 Pride season, magbibigay ang AHF ng mga libreng condom, impormasyon sa pag-iwas at paggamot sa STD, at magho-host ng libreng HIV testing sa mga pagdiriwang ng Pride sa buong bansa. Sinubukan ng AHF ang mahigit 1,200 na dumalo sa Long Beach Pride nitong nakaraang weekend.

Sa parada ng Long Beach Pride ng Sabado, ang mga pasyente ng AHF, kawani, boluntaryo at miyembro ng Impulse Group may bitbit na mga banner na “I am AHF”, mga titik na binabaybay ang AHF at OTC (Out of the Closet) at nagmartsa kasama ang signature ng AHF na “One Community, One Love” Pride na binalot ng mga nakangiting mukha na kumakatawan sa pagkakaiba-iba ng mga indibidwal at pamilya ng LGBTQ. Ang bus ay nakatakdang lumabas sa mga parada ng Pride sa mga lungsod ng US kabilang ang Los Angeles (6/12); Washington, DC (6/10) Houston (6/24); New York City, NY (6/25); San Diego (7/15); Oakland, CA (9/10); Atlanta, GA (10/14); at Las Vegas (10/20).

Ipinagmamalaki ng AHF na suportahan ang komunidad ng LGBTQ sa buong bansa sa pamamagitan ng adbokasiya nito, ang AHF Pharmacies, at Out of the Closet Thrift Stores na nag-aalok ng libreng HIV testing, at mga espesyal na sentro ng pangangalagang pangkalusugan na nag-aalok ng pangangalagang medikal at paggamot para sa mga taong may HIV/AIDS. Para sa higit pang impormasyon sa mga lokasyon ng AHF Healthcare Center, AHF Pharmacy, at Out of the Closet Thrift Stores, bisitahin ang www.hivcare.org. www.AHFpharmacy.org, at www.outofthecloset.org

CLICK SA LARAWAN SA IBABA PARA SA KARAGDAGANG MGA LARAWAN NG LONG BEACH PRIDE: 

 Long Beach Pride 2017

Ang Paaralan na sinusuportahan ng AHF sa China ay Nagtapos sa Unang Klase
NYC: Nagtataguyod ng Protesta sa Pfizer Sa Ikatlong Kakulangan ng Pangunahing Gamot sa Syphilis sa Isang Taon