Ang Pagsasabi ng 'Oo' Sa Sex ay Dapat Nangangahulugan Ng 'Oo' Sa STD Testing

Ang Pagsasabi ng 'Oo' Sa Sex ay Dapat Nangangahulugan Ng 'Oo' Sa STD Testing

In Balita ng AHF

Piraso ng opinyon ni Lynn Barkley, Presidente at CEO, American Sexual Health Association

Orihinal na na-publish Mayo 4, 2017 sa HuffPost

Ang mga kabataan ay hindi sinusubok. Kailangan nating pag-usapan ito.

Nagsampa ang AID Atlanta ng Pederal na Deta Laban sa CDC para sa Pagtatanggi sa Iginagalang na Longtime AIDS Service Provider
DC Protest Slams World Bank on MICs