Ang Fraud Suit Laban sa AIDS Healthcare Foundation Nixed

Ang Fraud Suit Laban sa AIDS Healthcare Foundation Nixed

In Balita ng AHF

BALITA NG GAY CITY

JUNE 22, 2017

NI DUNCAN OSBORNE |

Ibinasura ng isang pederal na hukom sa Miami ang isang kaso sa pandaraya na iniharap laban sa AIDS Healthcare Foundation (AHF), na natuklasan na pinahintulutan ng pederal na batas ang ahensya na magbayad ng mga bonus sa mga empleyado nito para sa pag-uugnay sa mga kliyenteng nagpositibo sa HIV upang mangalaga kahit na sa huli ay pinili ng mga kliyenteng iyon. kunin ang pangangalaga mula sa AHF.

“Ang katotohanan na ang pederal na pamahalaan at ang Estado ng Florida ay pormal na tumanggi na manghimasok sa legal na aksyon na dinala sa ngalan ng tatlong dating empleyado ng AHF ay nagsalita tungkol sa mga merito ng kaso, at ang pagbabasura ngayon sa mga walang basehang whistleblower claim na ito ng korte ay isang napakalaking tagumpay hindi lamang para sa AHF, ngunit para sa mga pasyente at publiko na aming pinaglilingkuran araw-araw,” sabi ni Michael Weinstein, presidente ng AHF, sa isang pahayag noong Hunyo 20. "Nagpapasalamat kami sa korte para sa karunungan nito sa desisyong ito."

Ang demanda, na isinampa noong 2014 ng tatlong dating empleyado ng AHF, ay nagpahayag na ang mga bonus at insentibo na ibinayad sa mga empleyado ng AHF ay epektibong mga kickback para sa pagpapadala ng mga kliyenteng positibo sa HIV sa AHF para sa kanilang pangangalaga at paggamot. Dahil ang pangangalagang iyon ay binayaran ng pederal na pamahalaan at Florida, ang mga pagbabayad na iyon ay lumabag sa pederal na False Claims Act, isang pederal na anti-kickback na batas, at isang katulad na batas ng Florida, ayon sa demanda.

Bilang mga whistleblower ng pandaraya, ang tatlong empleyado, sina Shawn Loftis, Mauricio Ferrer, at Jack Carrel, ay may karapatan sa isang porsyento ng anumang paghatol o kasunduan laban sa AHF, na maaaring umabot sa sampu-sampung milyong dolyar. Ang AHF ay may taunang badyet na humigit-kumulang $300 milyon, na may malaking bahagi ng perang iyon na nagmumula sa Medicaid, ang plano ng segurong pangkalusugan na pinamamahalaan ng gobyerno na magkatuwang na pinondohan ng mga estado at ng pederal na pamahalaan, at iba pang mga nagpopondo ng pederal na pamahalaan. Ang ahensya ay nagpapatakbo sa 15 estado at kabisera ng bansa. Ang pagkalugi sa kasong ito ay maaaring napilayan ang AHF.

Habang ang pederal na batas ay humahadlang sa mga medikal na tagapagkaloob na magbayad sa mga kliyente at hindi empleyado na pumili ng isang partikular na tagapagkaloob, ito ay gumagawa ng isang ligtas na daungan para sa kabayaran ng empleyado, na nagpapahintulot sa mga tagapag-empleyo na magbigay ng insentibo sa mga empleyado para sa pagganap.

Sa anumang kaso, sinabi ng AHF na ipinakita ng mga empleyado nito ang mga kliyenteng nagpositibo sa HIV ng isang listahan ng mga medikal na tagapagkaloob na kasama ang AHF at pinahintulutan ang kliyente na pumili ng sarili nilang provider.

"Ang nililinaw ng kasaysayan ng regulasyon ay sa pamamagitan ng pagsasabatas sa ligtas na daungan ng empleyado, ang Kongreso ay nakagawa na ng isang isinasaalang-alang na pagpipilian sa patakaran upang i-exempt ang pag-uugali kung saan [ang mga nagsasakdal] ay naglalabas ng isyu," isinulat ni Judge Kathleen Williams sa kanyang desisyon noong Hunyo 9. Ang desisyon ay isinampa sa ilalim ng selyo at na-unsealed noong Hunyo 20.

Sa kasalukuyan, hinihimok ng mga grupo ng AIDS ang mga taong nagpositibo sa HIV na agad na magpagamot. Ang maagang paggamot ay nagpapanatili sa kalusugan ng mga taong positibo sa HIV at maaaring mabawasan ang dami ng virus sa kanilang mga katawan hanggang sa punto na hindi sila makahawa sa iba. Ang paggamot na ito bilang pilosopiya sa pag-iwas ay ang nangingibabaw na pananaw sa mga grupo ng AIDS, mga mananaliksik, mga opisyal ng pampublikong kalusugan, at mga doktor.

Ang posibilidad ng isang demanda para sa pagbabayad ng mga insentibo sa mga empleyado upang gumawa ng higit pang pagsusuri sa HIV at gumawa ng higit pang mga referral sa paggamot ay maaaring humantong sa ibang mga ahensya ng AIDS na bawasan ang kanilang mga pagsusumikap sa pagsusuri sa HIV.

Ang mga kaso sa False Claims Act, gaya ng isinampa ng tatlong dating empleyado ng AHF, ay unang isinampa sa ilalim ng selyo. Kinakailangan ng gobyerno na imbestigahan ang mga paratang at magpasya kung sasali ito sa demanda. Ang mga demanda na ito ay bihirang matagumpay kapag ang pederal na pamahalaan ay tumanggi na sumali sa demanda, tulad ng nangyari dito.

Ngunit ang pederal na pamahalaan ay nagpatuloy sa kasong ito sa pamamagitan ng paghahain ng isang "Pahayag ng Interes" kung saan sinabi nito na ang mga nagsasakdal ay nagkamali sa pagkakaintindi ng pederal na batas. Ang isang pederal na programa na pinangalanan para kay Ryan White, isang HIV-positive na Indiana teenager na namatay noong 1990, ay hinikayat ang mga referral ng mga empleyado sa kanilang employer, isinulat ng gobyerno.

“Ipinababa [ng mga nagsasakdal] ang kanilang claim sa purong legal na argumento na ang isang bona fide na empleyado ng isang Ryan White Program grant recipient, gaya ng AHF, ay maaaring hindi mabayaran para sa pagre-refer ng mga pasyente sa kanyang sariling employer para makatanggap ng mga naaangkop na serbisyo,” ang isinulat ng gobyerno sa pahayag nitong Mayo 30. “[Ang mga ito] ay mali… Ang mga batas at regulasyon ng Ryan White Program ay hindi naghihigpit sa mga tatanggap ng grant, gaya ng AHF, mula sa pagbabayad ng mga empleyado upang i-refer ang mga pasyenteng nangangailangan ng pangangalagang medikal sa parehong tatanggap ng grant kung, tulad dito, ito ay isang 'angkop'. Ryan White provider…[T]ang nauugnay na kasaysayan ng pambatasan ay nagpapahiwatig na tinanggap ng Kongreso ang paniwala ng 'one stop shopping' para sa mga pasyenteng may HIV/AIDS."

AHF: Business as Usual sa IAS Conference, Habang 1 milyon Pa rin ang Namamatay sa AIDS Bawat Taon
AHF: Ang Bill Medicaid ng US Senate Health's Changes ay 'Gasoline on the Fire of US AIDS Epidemic.'