AHF: Mga Condom sa Porn Victory! Binabati ng AHF ang LA Board of Supervisors para sa Pagboto sa Pagpapatupad ng Panukala B

AHF: Mga Condom sa Porn Victory! Binabati ng AHF ang LA Board of Supervisors para sa Pagboto sa Pagpapatupad ng Panukala B

In Pagtatanggol, Balita ng AHF

Ang mga superbisor ngayon ay nagkakaisang inaprubahan ang isang resolusyon, kabilang ang mga bayarin sa public health permit, para sa mga producer ng pelikulang nasa hustong gulang bilang kinakailangan sa ilalim ng Safer Sex in the Adult Film Industry Act, na ipinasa ng mga botante ng LA County noong 2012 sa napakalaking suporta ng mga botante-57% sa 43%  

Pinupuri ng AHF si Dr. Barbara Ferrer, PhD, MPH, MEd, Direktor ng Departamento ng Pampublikong Kalusugan ng LA County, para sa kanyang malinaw, maigsi na patotoo sa harap ng mga Superbisor na nagbabalangkas sa mga obligasyon ng County sa ilalim ng batas

LOS ANGELES (Agosto 22, 2017) AIDS Healthcare Foundation (AHF) ngayon ay binati ang Los Angeles County Board of Supervisors para sa pag-apruba ng isang resolusyon na nagtatatag ng mga bagong bayad sa public health permit para sa mga adult na producer ng pelikula na nagtatrabaho sa Los Angeles County. Ang nagkakaisang boto (apat na boto na 'Oo' kung saan wala si Supervisor Kuehl) ay naganap nang mas maaga ngayong araw at ngayon ay naglalagay ng mga bayarin sa public health permit na kinakailangan mula nang maipasa ang Panukala B, na kilala rin bilang 'Safer Sex in the Adult Film Industry. Act,' noong 2012, na ipinasa ng mga botante ng LA County sa napakalaking suporta ng mga botante-57% sa 43% (1,617,866 boto ang pabor sa 1,222,681 ang sumasalungat).  

Ang Panukala B ay nangangailangan ng mga producer ng mga pelikulang pang-adulto na kumuha ng permiso sa kalusugan ng publiko mula sa County, sundin ang lahat ng batas sa kalusugan at kaligtasan, kabilang ang paggamit ng condom, at magbayad ng permit fee na sapat upang mabayaran ang lahat ng mga gastos sa pagpapatupad. Ang boto ngayon ng mga Superbisor ay naglalagay ng mga mekanismong ito sa pagpapatupad, “…epektibo para sa mga petsa ng serbisyo sa o pagkatapos ng Agosto 1, 2017. (Department of Public Health).”

"Binabati at pinasasalamatan namin ang Lupon ng mga Superbisor ng County ng LA sa pagboto para sa maingat na resolusyong pangkalusugan ng publiko upang protektahan ang kalusugan at kaligtasan ng mga taong nagtatrabaho sa industriya ng pelikulang nasa hustong gulang," sabi Michael Weinstein, presidente ng AHF, ang pangunahing tagapagtaguyod ng Panukala B. “Simula noong unang sinabi ng mga botante ang 'Oo' sa Panukala B at ang mas ligtas na mga hakbang sa pakikipagtalik na ibinibigay nito sa mga adultong manggagawa sa pelikula noong 2012, ang industriya ay nag-overtime upang subukan at harangan ang panukala, paghahain isang demanda upang subukan at itapon ang panukala. Ang tanging bagay na hindi nagawa ng industriya, ay sumunod sa batas. Dahil mayroon na ngayong mga mekanismo ng pagpapatupad, inaasahan namin ang pagsunod sa mga pagtaas ng Panukala B at tataas din ang kaligtasan sa set."

Noong unang naipasa ang Panukala B ng mga botante ng LA County noong Nobyembre 6, 2012, nagsilbi ang AHF sa 230,000 pasyente ng HIV/AIDS sa 27 bansa sa buong mundo. Ngayon, mahigit apat na taon at siyam na buwan ang lumipas, pinangangalagaan ng AHF ang halos 800,000 pasyente ng HIV/AIDS sa 39 na bansa—kabilang ang pag-aalaga sa ilang dating artista sa industriya na nasa hustong gulang na nahawahan ng HIV habang nagtatrabaho sa industriya. “Sa partikular, nais ng AHF na itangi at papurihan si Dr. Barbara Ferrer, PhD, MPH, MEd, Direktor ng Departamento ng Pampublikong Kalusugan ng LA County, para sa kanyang trabaho sa resolusyon sa Panukala B at sa kanyang malinaw, maigsi na patotoo sa harap ng mga Superbisor ngayong umaga na binabalangkas ang mga obligasyon ng County sa ilalim ng batas,” idinagdag ni Weinstein ng AHF.

 

AHF: Congenital Syphilis isang Lumalagong Krisis; Ang CDC ay Dapat Kumilos nang Agresibo sa Pag-iwas, Paggamot
Ang mga Inmate sa Vietnam ay Makakatanggap ng Mga Mahahalagang Serbisyo