Ang mga Inmate sa Vietnam ay Makakatanggap ng Mga Mahahalagang Serbisyo

In Byetnam ng AHF

Mahigit 10,000 bilanggo sa bilangguan sa Vietnam ang magkakaroon na ngayon ng access sa pangangalaga at mga serbisyo ng HIV, pagkatapos maglunsad ng mga bagong klinika ang AIDS Healthcare Foundation sa mga lalawigan ng Thai Nguyen at Phu Tho sa pakikipagtulungan sa mga lokal na organisasyon noong Agosto 3 at 4, ayon sa pagkakabanggit. Ang inisyatiba ay maglilingkod din sa mga residente ng mga lokal na komunidad.

Ang dalawang bilangguan ng probinsiya ay dati ay may limitadong mapagkukunan para sa mga bagong pasyente ng HIV, tulad ng pagbibigay ng mahahalagang pagsusuri sa lab para sa pagsubaybay sa mga side effect na dulot ng mga antiretroviral na gamot. Ang mga klinika ay tutulong na maibsan iyon, gayundin ang pagbibigay ng pangkalahatang pagsusuri sa HIV, pangangalaga at paggamot at pagtiyak ng tamang follow-up.

"Ang mga proyektong ito ay magliligtas ng mas maraming buhay at magpapataas ng kalidad ng buhay para sa mga taong may HIV/AIDS," sabi ng Deputy Director ng Phu Tho Department of Health. Dr. Le Quang Tho. "Lubos naming pinahahalagahan ang kontribusyon ng AHF Vietnam para sa paglaban sa AIDS, dito at sa buong mundo."

Kasama rin sa presensya ng AHF ang paggamot para sa mga oportunistikong impeksyon at nagbibigay ng pagsasanay para sa karagdagang mga kawani ng pangangalagang pangkalusugan upang payagan ang mga klinika na palakasin ang kanilang mga numero ng pagsusuri.

"Narito ang AHF para sa lahat ng miyembro ng ating mga komunidad, anuman ang kanilang katayuan sa loob nila," sabi ng AHF Asia Bureau Chief Dr. Chhim Sarath. "Ang aming layunin ay lipulin ang HIV/AIDS sa lahat ng dako, at ang inisyatiba na ito ay magbibigay-daan sa amin na tratuhin ang isang bahagi ng lipunan na madalas nakalimutan."

Ang AHF ay nagpapatakbo sa Vietnam mula pa noong 2007 at mayroong 8,398 mga pasyente sa pangangalaga.

AHF: Mga Condom sa Porn Victory! Binabati ng AHF ang LA Board of Supervisors para sa Pagboto sa Pagpapatupad ng Panukala B
AHF @ Snow Fest Argentina!