Walang Weekends Off para sa HIV Testing Program

In Zimbabwe ng AHF

Isang katapusan ng linggo ng libreng pagsubok ang inayos kamakailan ng AIDS Healthcare Foundation (AHF) Zimbabwe upang magbigay ng mga serbisyo para sa mga nahihirapang magpasuri sa mga normal na oras ng pagpapatakbo.

Dahil marami sa Zimbabwe ang hindi nakakadalaw sa ospital sa loob ng linggo dahil sa abalang iskedyul ng trabaho o administratibong mga hadlang sa ilang mga pasilidad sa pangangalagang pangkalusugan, nag-set up ang AHF ng pagsusuri sa Parirenyatwa Group of Hospitals sa Harare upang makatulong na maibsan ang sitwasyon. Ang mga tolda ay itinayo sa maginhawang mga lugar, at ang mga bumibisita sa mga miyembro ng pamilya sa ospital ay hinikayat na magpasuri.

"Ang dalawang araw ng pagsubok ay napaka-matagumpay," sabi ng AHF Zimbabwe Country Program Manager Dr. Enerst Chikwati. "Sinubukan namin ang 137 na mga kliyente sa katapusan ng linggo, na higit pa sa nasubukan namin sa mga normal na oras sa buong Abril hanggang Hunyo na pinagsama."

Ang inisyatiba ay nakatanggap ng napakalaking tugon mula sa pangkalahatang publiko, gayundin mula sa mga kawani ng ospital. Ang mga pangkat ng pagsusuri ay binubuo ng dalawang sinanay na tagapayo sa HIV/AIDS at isang nars na nagsuri ng glucose at presyon ng dugo (BP) ng mga pasyente, kasama ang HIV.

"Kahit na ang BP at glucose testing ay hindi mga pangunahing aktibidad ng outreach program, ang mga ito ay mahalaga sa pag-uudyok sa mga tao na magpasuri para sa HIV, dahil ang mga ito ay isinasagawa nang sabay-sabay," sabi ni Dr. Chikwati.

Sa mga nasuri para sa HIV, 8 kliyente ang nagpositibo at agad na iniugnay sa pangangalaga. Ang AHF ay nagpapatakbo sa Zimbabwe mula noong 2016 at kasalukuyang nangangalaga sa 15,070 mga pasyente.

 

AHF Summits G20 para Pondohan ang Pondo
"Isang Mapanganib, 'Silent Reservoir' para sa Gonorrhea: Ang Lalamunan"