Nagpapadala ang AHF ng tulong na nagliligtas sa buhay sa Sierra Leone pagkatapos na ilibing ng mudslide ang kabisera

In Global, Sierra Leone ng AHF

Kasunod ng mga nakamamatay na pagguho ng putik sa Sierra Leone, ang AIDS Healthcare Foundation (AHF) ay nag-donate ng mga gamot at suplay, kabilang ang pagkain at mga gamit sa banyo para sa tulong.

“Labis kaming nalulungkot na makita ang mga buhay na nawasak. Ibinabalik nito ang mga masasakit na alaala ng ating pakikibaka sa Ebola ilang taon na ang nakararaan,” sabi ng AHF Sierra Leone Country Program Manager Miata Jambawai. "Narito muli ang AHF upang suportahan ang ating gobyerno at mga tao habang inilalagay natin ang ating paraan sa pagbangon."

Naganap ang trahedya noong Agosto 14, nang ang malakas na pag-ulan ay nagdulot ng pagguho ng putik sa labas lamang ng kabiserang lungsod, ang Freetown, na pumatay sa mahigit 1,000 katao at lumikas sa mahigit 3,000. Maraming mga kalsada ang hindi pa rin madaanan kaya nahihirapang makakuha ng pagkain, tubig at iba pang pangangailangan sa mga lugar na nangangailangan.

“Hindi makagalaw ang mundo na parang walang nangyari—kailangan nating mag-rally sa palibot ng Sierra Leone at suportahan ang gobyerno sa muling pagtatayo ng mga tahanan at buhay,” sabi ng AHF Africa Deputy Bureau Chief Wamae Maranga si Dr. “Isang biktima ang nawalan ng bahay at walong miyembro ng pamilya. Siya at ang mga nasa parehong sitwasyon ay nangangailangan ng lahat ng suporta na maaari nilang makuha upang makahanap ng lakas ng loob na mabuhay. Ang responsibilidad na iyon ay nakasalalay sa ating lahat.”

Mula noong 2009, nagtulungan ang Sierra Leone at AHF upang magbigay ng mga serbisyo sa mga higit na nangangailangan ng tulong. Noong 2014, nag-donate ang AHF ng personal protective gear at iba pang mahahalagang medikal na suplay sa panahon ng pakikipaglaban ng bansa sa Ebola virus outbreak, na kumitil ng 4,000 buhay.

Ang AHF ay kasalukuyang nagbibigay ng paggamot at pangangalaga sa 5,198 mga kliyenteng nabubuhay na may HIV sa Sierra Leone.

Ang bagong bill sa Argentina ay dumoble sa paggamot sa nakakahawang sakit 
Pagsiklab ng Hepatitis A: Isang Banta ang Mga Patakaran sa Walang Tahanan ng Lungsod ng LA