AOC at AHF na Magsanib-puwersa sa North Texas

AOC at AHF na Magsanib-puwersa sa North Texas

In Balita ng AHF

Ang bagong kaugnayan sa pagitan ng AIDS Outreach Center (AOC) at AIDS Healthcare Foundation (AHF) ay naglalayong pahusayin ang paghahatid ng pag-iwas at nagliligtas-buhay na pangangalaga at mga serbisyo ng HIV/AIDS sa walong mga county sa North Texas.

FORT WORTH, TX (Oktubre 23, 2017) AIDS Outreach Center (AOC) at AIDS Healthcare Foundation (AHF)—bawat isa ay may higit sa tatlumpung taon ng serbisyo sa komunidad at karanasang magagamit—ay nagpapalawak ng kanilang kapasidad na magbigay ng mga kritikal na serbisyong nagliligtas-buhay sa mga apektado ng HIV/AIDS gayundin ang mga serbisyo sa pag-iwas at pagsubok sa HIV sa buong North Texas. Ang dalawang iginagalang na organisasyon ng serbisyo ng AIDS, na nagsimulang magtulungan sa paghahanap ng mga serbisyo sa ilang lokasyon sa lugar ng Fort Worth noong 2012, ay nagsasama-sama na ngayon sa isang mas pormal na kaugnayan.

“Ang AOC at AHF ay bawat isa ay may mahaba at iginagalang na mga kasaysayan ng paglilingkod sa komunidad at mga katulad na pilosopiya at misyon. Ang pagsasama-sama ng aming mga serbisyo sa ilang mga site, na nagsimula noong 2012, ay naging maganda, na tumutulong sa aming matugunan ang mga pangangailangan ng mga kliyente nang mas kaagad at nagbibigay-daan sa amin na makisali at mapanatili ang mga tao sa pangangalaga, na humahantong sa pinabuting mga resulta sa kalusugan. Sa pagsasaalang-alang, napagpasyahan namin na ito ay para sa pinakamahusay na interes ng mga kliyente at komunidad na aming pinaglilingkuran, pati na rin ang parehong mga organisasyon upang bumuo ng isang mas malakas, mas pormal na kaugnayan," sabi Shannon Hilgart, Executive Director ng AIDS Service Center. “Upang maging malinaw, ang AIDS Outreach Center ay mananatiling isang independiyenteng 501c3 nonprofit na organisasyon at panatilihin ang pagkakakilanlan nito—na karapat-dapat pagkatapos ng aming tatlumpung taon ng serbisyo. Ngunit ngayon, matutugunan namin ang mga pangangailangan sa aming mga komunidad sa North Texas na hindi namin magagawa nang wala ang partnership na ito. Ikinararangal naming makipagtulungan sa AHF sa kapana-panabik na bagong pakikipagtulungang ito.”

"Ang parehong AHF at AOC ay nagbabahagi ng isang karaniwang misyon upang ihinto ang pagkalat ng HIV at mapabuti ang buhay ng lahat ng mga taong nabubuhay na may HIV/AIDS at iba pang mga populasyong nawalan ng karapatan at kulang sa serbisyo," sabi Bret Camp, Direktor ng Rehiyon ng Texas para sa AIDS Healthcare Foundation. "Ang bawat organisasyon ay may mahabang kasaysayan ng pagbibigay ng ganitong mga serbisyo: Ang AOC ay itinatag noong 1986 at AHF noong 1987, isang panahon kung saan ang epidemya ng AIDS ay kumikitil sa buhay ng libu-libong kalalakihan at kababaihan sa buong bansa at kakaunti ang mga gamot upang makontrol ang virus, bago at eksperimental. Ang kaakibat na ito ay nagbibigay-daan sa parehong mga organisasyon na patuloy na gamitin ang kani-kanilang mga lakas upang mas maibigay ang mga pangangailangan ng mga taong may HIV/AIDS sa buong North Texas.

Ang parehong organisasyon ay nagsisilbi sa mga kliyenteng positibo sa HIV na may malawak na iba't ibang mga serbisyong libre o mura.

Bawat taon, ang mga kawani at boluntaryo ng AOC ay nagbibigay ng mga serbisyo sa mahigit 1,600 taong nabubuhay na may HIV/AIDS, at edukasyon sa mahigit 3,000 katao sa walong county sa North Texas. Kasama sa mga serbisyo ng AOC ang: tulong sa pabahay at insurance, pamamahala ng kaso, kalusugan ng isip at mga serbisyo sa pag-abuso sa sangkap, isang klinika sa ngipin, isang bangko ng pagkain, mga serbisyo sa transportasyon at mga grupo ng suporta. Kasama sa mga serbisyong pangkalusugan ng komunidad ng AOC ang libreng pagsusuri sa HIV at syphilis at murang pagsusuri para sa iba pang mga STI, pagpapayo sa pagbabawas ng panganib ng indibidwal, at pagkakaugnay sa mga serbisyo ng pangangalaga. Karamihan sa mga serbisyo ay walang bayad. Ang mga bayarin ay nakabatay sa income sliding scale.

Ang AHF ay isang pandaigdigang organisasyon na nagbibigay ng makabagong gamot at adbokasiya sa higit sa 817,000 katao sa 38 bansa. Ito rin ang pinakamalaking tagapagbigay ng pangangalagang medikal ng HIV/AIDS sa Estados Unidos.

HIV/AIDS sa Fort Worth at North Texas

  • Noong 2016, 5,842 indibidwal ang nabubuhay na may HIV sa Tarrant at nakapalibot sa pitong county.
  • Noong 2016, ang Fort Worth HSDA ang may pang-apat na pinakamataas na bilang ng mga bagong diagnosis sa Texas na may 310 bagong kaso na natukoy sa taong iyon.
  • 73% lamang ng kabuuang PLWH (People Living with HIV) ang nananatili sa pangangalagang medikal noong 2016 kumpara sa humigit-kumulang 90% ng mga kliyente ng AOC.
  • Noong 2016, mahigit sa 70% ng mga bagong diagnosis ng AOC ay MSM (mga lalaking nakikipagtalik sa mga lalaki) na may kulay na edad 29 pababa.

"Kinikilala ng AHF ang kahalagahan ng pagsuporta sa mga pasyente at kliyente sa mga lokal na serbisyong nakabatay sa komunidad na mahalaga sa pagtiyak ng mas magandang resulta ng pangangalagang pangkalusugan," sabi Michael weinstein, Presidente ng AIDS Healthcare Foundation. “Wala nang mas malinaw kaysa sa lugar ng North Texas na pinaglilingkuran ng AOC—walong county na kinabibilangan ng parehong populasyon sa lunsod at kanayunan pati na rin ang mahihirap, minorya pati na rin ang ilang nawalan ng karapatan na populasyon. Sa pormal na kaugnayang ito sa AIDS Outreach Center at sa ilalim ng patuloy na pamumuno ni Shannon Hilgart, umaasa kaming mas mapagsilbihan ang mga nangangailangan sa rehiyon at gamitin ang partnership na ito bilang modelo sa ibang mga rehiyon.”

Ang #Girlpower ay kumikinang sa International Day of the Girl Child
Ang AHF ay nagho-host ng Hollywood Premiere ng 'Keeping the Promise—AHF 30 Years' Documentary