LA Blade Editorial: "Ang AIDS sa 37 ay Nananatiling Salot"

LA Blade Editorial: "Ang AIDS sa 37 ay Nananatiling Salot"

In Balita ng AHF

Ang Blade ng Los Angeles 

Editoryal ni AHF President Michael Weinstein

11/17/2017

 

Ang AIDS ay malapit nang mag-37—ito ay lumalapit sa gitnang edad. Isa pa ring pangunahing pumatay—mahigit isang milyong tao ang namatay sa AIDS noong nakaraang taon. Ngunit pinaamo kung ihahambing sa kabataan nito: 1.8 milyong bagong impeksyon sa taong ito, bumaba mula sa tatlong milyon 10 taon na ang nakalilipas. Gayunpaman, dahil mas maraming tao ang nagiging bagong nahawahan kaysa sa namamatay, ang epidemya ay lumalaki pa rin.

Bilang paggunita sa ika-30 anibersaryo nito, gumawa ang AIDS Healthcare Foundation ng isang pelikula, 'Pagtupad sa Pangako.' Ang panonood ng archival footage ay nagpapaalala sa atin kung gaano kalayo na ang ating narating sa labanan laban sa AIDS at kung gaano kakila-kilabot ang mga unang taon na iyon. Kaya, kapag "ipagdiwang" natin ang World AIDS Day sa Disyembre 1, maraming dapat ipagpasalamat. Ang isang sakit na may sariling "holiday" ay maaaring mukhang kakaiba, ngunit mas mahalaga kaysa dati na alalahanin natin ang lahat ng nawala sa atin gayundin ang mga taong nangangailangan ng ating tulong ngayon: ang 20 milyong tao na nananatiling hindi ginagamot para sa HIV, gayundin ang pinipigilan ang isa pang henerasyon na mahawa sa nakamamatay na sakit na ito.

Bilang isang anak ng isang lower middle-class na pamilya, naaalala ko kung paano palaging sinasabi ng aking ama ang tungkol sa pamumuhay sa The Great Depression. Bilang isang bata na gusto ng isang laruan o isang treat ng ilang uri, talagang ayaw kong marinig ang tungkol sa mga pakikibaka ng pagkabata ng aking ama. Gayundin, ang pakikipag-usap sa mga millennial tungkol sa pananalasa ng AIDS noong dekada 80 at 90 ay maaaring magpalamig sa kanila o maging parang pasaway. Kaya, patawarin mo ako sa pagsasabing ang AIDS ay nananatiling isa sa mga tiyak na isyu sa ating panahon at nagpapaalala sa iyo na ang mga hindi natututo sa kasaysayan ay tiyak na maulit ito.

Ang isang lunas o isang bakuna para sa HIV ay wala pa sa abot-tanaw. Sa kabila ng sampu-sampung bilyong dolyar at dekada ng trabaho, walang nakikitang pag-unlad tungo sa isang magic bullet na pipigil sa lahat ng mga bagong impeksyon at aalisin ang HIV mula sa mga katawan ng mga may nito. Ang pinakamagandang balita ay ang mga taong tumatanggap ng paggamot at ang virus ay nasa ilalim ng kontrol ay hindi nakakahawa sa iba.

Ang mga paggamot para sa HIV ay hindi kailanman naging mas mahusay. Ang isang tableta, isang beses sa isang araw ay karaniwan na ngayon, na may mas mababang epekto at lason; gayunpaman, ang paggamot sa HIV ay nangangahulugan pa rin ng pag-inom ng gamot araw-araw sa buong buhay. Ngunit ang mga nakakaligtas na paggamot na ito ay hindi pa rin maaabot ng karamihan sa mga taong may HIV sa mundo. Ang mga taong naninirahan sa mahihirap na bansa sa maraming pagkakataon ay dapat maglakbay ng malalayong distansya, maghintay ng mahabang panahon at hindi ma-access ang pinakamahusay na mga gamot. Sa sandaling ito ng pinakamataas na pag-asa, ang AIDS ay hindi na front-page na balita at ang mga donor ay nagbabawas sa kanilang pondo.

Ang pag-iwas sa HIV ay hindi gaanong nagbago sa simula. Oo, mayroong Truvada para sa PrEP. Ngunit ang pagsunod ay batik-batik at ang mga taong kumukuha nito ay hindi ang pinaka-napanganib—kabataan at lalaking may kulay. At muli, ito ay isang tableta na iniinom araw-araw at may mga side effect. Gustuhin man natin sila o hindi, ang condom ay nananatiling pinakamahusay na depensa laban sa HIV.

Minsan nakakalimutan natin na ang HIV ay isang STD. Ito ay naililipat sa parehong paraan na ang chlamydia o gonorrhea ay kumakalat, sa pamamagitan ng pagpapalitan ng mga likido sa katawan habang nakikipagtalik. Ang pagkalat ng HIV ay nagsimula noong dekada 80 dahil hindi namin pinansin ang mga babala tungkol sa paggamit ng condom at pagbabawas ng bilang ng mga kasosyong sekswal na mayroon kami. Ngayon ang bilang ng mga kaso ng STD ay sumasabog. Ang mga app ay ang mga digital na paliguan sa ating panahon: ang isang saradong network ng mga tao sa isang limitadong heograpiya ay nagpapadali sa mabilis na pagkalat ng mga impeksyon. Ngunit kakaunti ang ginagawa tungkol sa mga STD sa antas ng gobyerno o komunidad. Ang mas maraming impeksyon sa STD ay tumataas, mas kaunting pondo ang magagamit upang masuri at magamot ang mga ito. Ang mga organisasyon ng komunidad ay nagpapatakbo ng mga iresponsableng kampanya na humihimok sa mga tao na "manok nang walang takot."

Kami ay patungo sa talon sa isang bariles. Ang gonorrhea ay nagiging lumalaban sa lahat ng kasalukuyang mga gamot upang gamutin ito. Ang syphilis, na nasa bingit ng pag-aalis sa bansang ito, ay umuungal pabalik. Ang kultura ng condom na pinaghirapan naming itatag ay sinisira. Tulad ng ginawa natin noong dekada 80, ang tanging paraan para mabawi natin ang mapangwasak na kalakaran na ito ay sa isang batayang komunidad, na mangangailangan ng matapang na pamumuno.

Ang komunidad ng LGBTQ ay gumanap ng isang mahalagang makasaysayang papel sa digmaan laban sa AIDS. Napakarami sa pinakamahalagang bayani sa labang ito ay nagmula sa ating komunidad. Naiintindihan namin ang pagkawasak ng AIDS at gayundin ang empowerment na nagmumula sa pagkilos sa sarili naming depensa. Marami tayong aral na maibabahagi sa iba sa buong mundo. Marahil ang pinakamahalagang tungkulin natin ay huwag pahintulutan ang mundo na kalimutan ang AIDS at hilingin sa lahat mula sa ating mga pamahalaan, simbahan, institusyong pang-edukasyon, organisasyong pangkomunidad at lipunan sa kabuuan na tuparin ang pangakong hindi susuko sa paglaban sa HIV hanggang sa tayo ay manalo. .

Patuloy na tutuparin ng AHF ang pangako nito. Kasalukuyan kaming gumagamot sa mahigit 820,000 pasyente sa 15 estado at 39 na bansa. Sisirain natin ang isang milyong marka sa 50 bansa sa nakikinita na hinaharap. Patuloy kaming makikipagsosyo sa sinuman, kahit saan na nakikibahagi sa aming pangako sa pagwawakas sa AIDS - ang salot sa ating panahon.

Tingnan ang lahat ng mga aksyon mula sa India!
Inilunsad ng AHF & Heather Heyer Foundation ang Youth Essay Contest; Mga Nanalo na Sasakay sa 2018 Rose Parade® Float