AHF Nepal Advocacy Shines Nationwide

AHF Nepal Advocacy Shines Nationwide

In Global, Global Advocacy, Nepal ng AHF

Araw ng Pambansang Condom

Ang AIDS Healthcare Foundation (AHF) Nepal at mga kasosyo ay itinaguyod ang matagal nang tradisyon ng kamalayan sa HIV at ang pagsulong ng mga kasanayan sa mas ligtas na pakikipagtalik sa pamamagitan ng pag-isponsor ng limang kaganapan sa buong bansa sa ika-23 na National Condom Day (NCD) noong Okt. 7. Ang mga kaganapan ay umakit ng mahigit 4,300 katao mula sa lahat sa buong bansa. Mahigit 24,000 condom ang naipamahagi at 443 katao ang nasuri para sa HIV. Dalawa ang nagpositibo at agad na iniugnay sa pangangalaga.

Journalism Symposium

Ang pagkuha ng salita tungkol sa HIV/AIDS ay kritikal sa pagtalo sa epidemya. Upang madagdagan ang kaalaman at pang-unawa sa mga mamamahayag ng bansa, sinuportahan ng AHF Nepal ang isang Journalism Symposium noong Oktubre 10. Sa pakikipagtulungan sa mga lokal na doktor at opisyal ng gobyerno, nag-host ang AHF ng 17 mamamahayag upang i-highlight ang ilang aspeto ng kasalukuyang kampanya ng Nepal laban sa epidemya.

Kabilang sa mga pangunahing pinagtutuunan ng pansin ang pinakabagong mga patnubay sa Pagsusuri, Paggamot at Pagpapanatili; mga update sa mga pasyente na tumatanggap ng antiretroviral therapy sa pasilidad ng paggamot sa Bharatpur; mga mahihinang grupo na nasa mas mataas na panganib ng impeksyon; at pinakamahuhusay na kagawian para wakasan ang stigma at diskriminasyong nauugnay sa HIV.

Inilunsad ng AHF ang mga serbisyo sa Doti Hospital

Sa iba pang balita, isang seremonya na nagpapahiwatig ng pagsisimula ng mga serbisyo ng AHF sa Doti District Hospital ay ginanap noong Nob. 15. Ang tumaas na suporta ay magpapabuti sa pag-access sa pangangalaga at paggamot para sa halos 600 mga pasyente na kasalukuyang tumatanggap ng antiretroviral therapy (ART) na may higit na inaasahan dahil sa ang pagpapalawak. Ang AHF Nepal ay nagsasagawa na ng mobile testing sa lugar at ang mga karagdagang serbisyo nito ay magbibigay ng mas maraming serbisyo sa transportasyon, laboratoryo, nutrisyon, panggamot at referral para sa lahat ng kliyenteng gumagamit. ang ospital.

AHF Mexico Rock-solid Pagkatapos ng Lindol
Knockout Punch sa HIV