Pinangalanan ng ACQC si Rosemary Lopez bilang Executive Director

Pinangalanan ng ACQC si Rosemary Lopez bilang Executive Director

In Balita ng AHF

Ang iginagalang na beterano ng ACQC na may higit sa 30 taong karanasan sa Social Work, na may partikular na pagtuon sa HIV/AIDS, LGBT at mga isyu sa karapatan ng kababaihan, ay nagsilbi bilang Pansamantalang Direktor mula noong Setyembre, nang magretiro si dating Executive Director Philip Glotzer pagkatapos ng 20 taon bilang pinuno ng Queens organisasyon ng AIDS.

Ang ACQC ay naglalayong pahusayin ang paghahatid ng nagliligtas-buhay na pangangalaga at mga serbisyo ng HIV/AIDS sa buong borough ng Queens, na may isa sa pinakamataas na rate ng HIV/AIDS sa New York City.

JAMAICA, NY (Pebrero 9, 2017) AIDS Center ng Queens County (ACQC), isang kaakibat na organisasyon ng AIDS Healthcare Foundation (AHF), ipinagmamalaki nitong ipahayag na pinangalanan Rosemary Lopez Executive Director ng respetadong organisasyon ng Queens AIDS. Si Lopez, na nagdadala ng higit sa 30 taong karanasan sa larangan ng Social Work na may partikular na pagtuon sa HIV/AIDS, LGBT at mga isyu sa karapatan ng kababaihan, ay nagsilbi bilang Pansamantalang Direktor ng ACQC mula noong Setyembre, noong dating Executive Director Philip Glotzer nagretiro pagkatapos ng 20 taon bilang pinuno ng organisasyon ng Queens AIDS. Ang ACQC ay naglalayong pahusayin ang paghahatid ng nagliligtas-buhay na pangangalaga at mga serbisyo ng HIV/AIDS sa buong borough ng Queens, na may isa sa pinakamataas na rate ng pagkalat ng HIV/AIDS sa New York City.

"Nakilala ko si Rosemary Lopez sa loob ng maraming taon at nagtrabaho nang malapit sa kanya sa ACQC at ako ay nasasabik na ang isang taong kuwalipikado at madamdamin ay humahakbang na ngayon sa napakahalagang tungkulin bilang Executive Director sa isang permanenteng batayan," sabi ni Philip Glotzer, ang dating Executive. Direktor ng ACQC. "Ang ACQC ay nasa mabuting kamay sa ilalim ni Rosemary, at ang mga pasyente, kliyente at komunidad na pinaglilingkuran ng ACQC araw-araw ay makikinabang sa kanyang karunungan at mga taon ng karanasan at bilang resulta ng kanyang matalas na pangangasiwa sa organisasyon."

“Mainit naming binabati si Rosemary Lopez habang pormal niyang ginagampanan ang tungkulin ng Executive Director sa ACQC, isang posisyong kahanga-hangang pinaglingkuran niya sa nakalipas na ilang buwan sa pansamantalang batayan pagkatapos magretiro ni Philip Glotzer,” sabi ni. Michael weinstein, Presidente ng AIDS Healthcare Foundation, isang kaakibat na organisasyon ng ACQC. “Natitiyak din namin na sa pagdadala ng kanyang karanasan, pananaw at pamumuno—kabilang ang kanyang maraming taon ng paglilingkod sa ACQC—may perpektong posisyon si Rosemary upang pangalagaan ang kasaysayan at kinabukasan ng ACQC at ang kritikal nitong misyon ng paglilingkod sa komunidad.”

"Parehong isang karangalan at pribilehiyo para sa akin na gampanan ang tungkulin bilang Executive Director ng AIDS Services ng Queens County," sabi ni Rosemary Lopez, na bago maglingkod bilang Interim ED sa ACQC ay nagtatrabaho bilang Associate Executive Director ng Programs and Compliance Opisyal sa organisasyon. “Nagtakda si Philip Glotzer ng mataas na antas sa kanyang dalawampung taong panunungkulan sa ACQC, at sineseryoso ko ang responsibilidad na sundin ang kanyang mga yapak. Sa pagpapatuloy ng aming trabaho at pagpapalawak ng misyon ng paglilingkod ng ACQC sa komunidad ng Queens, kumukuha ako ng lakas mula sa dinala ni Phil sa organisasyon sa panahon ng kanyang panunungkulan, kabilang ang pagpapatibay ng aming alyansa sa AHF, isang partnership na nagbigay-daan sa AHF at ACQC na palakasin at palawakin. ang aming paghahatid ng mga serbisyo. Sama-sama, nag-aalok kami ngayon ng buong bilog ng pangangalaga sa isang AHF Healthcare Center at AHF Pharmacy, kasama ang mga programa na kinabibilangan ng pamamahala ng kaso, edukasyon sa kalusugan at

mga serbisyo sa pag-iwas, mga serbisyo sa pabahay, mga serbisyong legal, isang lisensiyadong klinika sa kalusugan ng isip, isang programa sa pagbabawas ng pinsala at palitan ng syringe at isang programang pantry ng pagkain—lahat ng mga serbisyong ibinibigay nang walang bayad sa aming mga kliyente. Talagang pinarangalan ako ng appointment na ito at umaasa akong patuloy na magtrabaho sa ngalan ng ACQC at sa mga komunidad na aming pinaglilingkuran."

Background: Rosemary Lopez

Si Rosemary Lopez ay may mahigit 30 taong karanasan sa larangan ng Social Work. Pagkatapos makapagtapos sa Adelphi University School of Social Work, nagtrabaho si Lopez sa maraming iba't ibang larangan ng Social Work, ngunit siya ay partikular na matapang at walang pigil sa pagsasalita pagdating sa mga isyu kabilang ang HIV/AIDS, LGBT at mga karapatan ng kababaihan.

Propesyonal, nakipagtulungan si Lopez sa mga may sakit sa pag-iisip, mga gumagamit ng substance, at mga walang tirahan na populasyon. Gayunpaman, isa pa rin siyang aktibista sa puso, at naging bahagi ng Board para sa First Pride Parade sa Long Island, at miyembro ng maraming working committee sa Queens. Si Lopez ay isang matagal nang community organizer, kadalasang nag-oorganisa ng mga grupo ng mga kliyente, pasyente at provider upang pumunta sa Albany upang mag-lobby sa mga isyu na may kaugnayan sa AIDS at HIV.

Sa kasalukuyan, si Lopez ay nagtatrabaho bilang Associate Executive Director of Programs and Compliance Officer sa ACQC, na tinutukoy din niya bilang Advocacy Center ng Queens County. Ang kanyang pangunahing tungkulin sa ACQC ay ang pagbuo at pagpapatupad ng lahat ng mga programa ng ACQC at paggabay at pangangasiwa sa limang Direktor ng Programa. Siya ay labis na ipinagmamalaki na maging miyembro ng LOUD (Latinos Outreach & Understanding Division) at sa pagdadala kay Luceros sa Latina Group sa Queens.

Si Lopez ay isa ring ipinagmamalaki na ina ng dalawang anak na babae.

Tungkol sa ACQC

Ang AIDS Center of Queens County (ACQC) ay ang pinakamalaking provider ng mga serbisyo ng HIV/AIDS sa borough ng Queens, na naglilingkod sa mahigit 10,000 HIV+ na kliyente, at 30,000 residente ng komunidad sa limang lugar sa buong borough. Kasama sa aming mga serbisyo ang pamamahala ng kaso, pagbabawas ng pinsala at programa sa pagpapalit ng syringe, edukasyon sa kalusugan at mga serbisyo sa pag-iwas, mga serbisyo sa pabahay, mga serbisyong legal, isang lisensyadong klinika sa kalusugan ng isip, at isang programang pantry ng pagkain. Ang aming mga serbisyo ay ibinibigay nang walang bayad sa aming mga kliyente.

Nagbabala ang mga Bagong Billboard ng AHF, 'Malubha ang Syphilis'
Ang Bagong Klinika ng AHF ay Naghahatid ng Makabagong Medisina sa Odessa