Nanawagan ang Mga Sticker ng 'Homeless' ng LA Times para sa Apurahang Aksyon ng Lungsod ng Alkalde

Nanawagan ang Mga Sticker ng 'Homeless' ng LA Times para sa Apurahang Aksyon ng Lungsod ng Alkalde

In Tampok, Balita ng AHF

Simula ngayon sa front page ng LA Times, tatlong-pulgadang kuwadradong Sticky Note advocacy ads na nagsasara ng headline na 'Homeless' sa isang disenyo na umaalingawngaw sa iconic na 'Hollywood' sign ay lalabas nang tatlong beses ngayong linggo. Sa likod ng dalawang ad ay may magkaibang istatistika ng pabahay ng LA; ang pangatlong sinipi ng LA Times Editorial Board, na noong ika-25 ng Pebrero ay sumulat na, "Ang krisis sa kawalan ng tahanan ng Los Angeles ay isang pambansang kahihiyan."

Pinutol ng mga ad ang puso ng krisis sa kawalan ng tirahan sa LA at inilantad ang burukratikong at pampulitikang pagwawalang-bahala. Sinusundan nila ang isang katulad, naunang kampanya sa billboard na 'Homeless' na pinamumunuan ng AHF, ngunit hinihiling sa mga mambabasa ng papel—at ang mga 'Homeless' Sticky Note ads—na tawagan si Mayor Garcetti para hilingin na siya at ang City Hall 'KUMILOS NGAYON!'

LOS ANGELES (MARSO 20, 2018) Simula ngayong araw sa front page ng Los Angeles Times, ang AIDS Healthcare Foundation (AHF) ay magpapatakbo ng serye ng tatlong-pulgadang parisukat na Sticky Note advocacy ads na sumikat sa headline 'Walang tirahan' inilatag sa isang graphic na disenyong format na umaalingawngaw o sumasalamin sa iconic na 'Hollywood' sign. Ang 'Homeless' Sticky Note ads, na sumusunod sa katulad na 'Homeless' billboard campaign na pinamumunuan ng AHF na inilunsad noong Pebrero na may pag-post ng higit sa isang dosenang billboard sa buong Los Angeles, ay lalabas nang tatlong beses sa papel ngayong linggo. Ang bawat isa sa tatlong ad ay humihimok sa mga mambabasa na tawagan si Los Angeles Mayor Eric Garcetti sa City Hall para sabihin sa kanya na 'KUMILOS NGAYON!' sa pabahay ng mga walang tirahan.

Sa likod ng dalawa sa mga 'Homeless' na Sticky Note na ad ay isang kakaiba, nakakalito na katotohanan o istatistika tungkol sa pabahay/kawalan ng tirahan tungkol sa Los Angeles at Measure HHH, isang panukala sa balota na itinataguyod ng Lungsod noong 2016 na nagtataas ng mga buwis patungo sa layunin ng pabahay ng mga walang tirahan:

Ang katotohanan na ito ay naging “16 na buwan mula nang pumasa ang mga botante sa Panukala HHH, at ang LA ay hindi nakakumpleto ng isang yunit ng pabahay na walang tirahan…” upang tumulong sa pag-ampon sa alinman sa halos 58,000 walang tirahan sa LA—kabilang ang alinman sa 34,000 walang tirahan o walang tirahan na nasa Lungsod ng Los Angeles.
Ang sobra-sobra “Halaga para sa isang yunit ng pabahay para sa mga walang tirahan sa pamamagitan ng Panukala HHH: $434,604”

Ang pangatlong 'Homeless' Sticky Note ad sinipi ang LA Times Editorial Board, na noong ika-25 ng Pebrero ay sumulat na, "Ang krisis sa kawalan ng tahanan ng Los Angeles ay isang pambansang kahihiyan." (Tandaan: Mula noong huling bahagi ng Enero, ang Los Angeles Times ay agresibong sumasaklaw sa isyu ng walang tirahan sa Los Angeles at sa ibang lugar sa California sa isang serye ng mga komprehensibong artikulo ng balita at editoryal sa ilalim ng banner, "Walang Tahanan.")

Ang tanging karagdagang teksto sa harap ng 'Homeless' ad artwork ay ang web address para sa LAScandal.org (ginawa sa istilo ng nasa lahat ng dako ng berdeng Caltrans freeway na mga karatula na naka-post sa buong estado) kung saan ang mga manonood ng mga billboard at publiko ay makakakuha ng impormasyon tungkol sa krisis sa kawalan ng tirahan, alamin ang tungkol sa mahinang pagtugon mula sa gobyerno at mga halal na opisyal at maghanap ng mga link upang direktang makipag-ugnayan sa kanilang Ang Miyembro ng Konseho ng Lungsod ng LA o Superbisor ng LA County upang himukin silang kumilos nang desidido at mas mabilis upang matugunan ang krisis.

Ang 'Homeless' ad artwork ay sumasalamin sa iconic na 'Hollywood' sign, maliban na sa isang banayad, ironic na pagkuha, pinapalitan ng artwork ang mga titik pagkatapos ng "H" at ang "O" sa "HOLLYWOOD" upang baybayin ang "HOMELESS."

Sa pamamagitan lamang ng pagpapalit ng pitong letra mula sa salitang 'Hollywood' at pagpapalit sa kanila ng anim mula sa salitang 'Homeless,' sa format ng iconic na Hollywood sign ay lumilikha ng isang malakas at malalim na bagong mensahe na pumuputol sa gitna ng krisis dito sa Los Angeles at isa na agad na makakaugnay at/o makikilala ng maraming Angeleno.

“Ang mga patalastas na 'Homeless' na Sticky Note na tumatakbo ngayong linggo sa Los Angeles Times ay nilayon na bigyang pansin ang kawalan ng tirahan at krisis sa pabahay sa Los Angeles gayundin ang nakikita ng maraming tagapagtaguyod bilang isang hindi sapat na kagyat na tugon mula sa mga burukrata at inihalal na opisyal—kabilang ang Mayor Garcetti,” ani Michael Weinstein, Presidente ng AHF. “Hindi lang tayo makakagawa ng paraan mula sa isang krisis na lumalabas sa 58,000 na walang tirahan sa Los Angeles. Ang mga halal na opisyal, kasama si Mayor Garcetti ay dapat harapin ang katotohanang ito. At bagama't mahusay ang layunin, ang transitional housing demonstration project ng Lungsod ng limang trailer na inilagay sa isang parking lot na pag-aari ng lungsod upang maglagay ng humigit-kumulang 70 indibidwal at nagkakahalaga ng $2.4 milyong dolyar sa unang taon nito—at iyon sa ilang kadahilanan ay hindi na gagana at gagana. hanggang sa ilang oras sa tag-araw na ito—ay malayong kulang sa sapat na opisyal na tugon ng pamahalaan, dahil sa laki ng krisis sa kawalan ng tahanan ng LA ngayon.”

Snapshot ng The Housing Crisis: Los Angeles

  • Ang bilang ng mga walang tirahan noong 2017 sa Los Angeles County ay halos 58,000 (57,794), isang 23% NA PAGTAAS mula noong 2016
  • Ang matalim na pagtaas, sa halos 58,000, ay nagmungkahi na ang landas sa kawalan ng tirahan ay patuloy na lumalampas sa tumitinding pagsisikap na — sa pamamagitan ng mga subsidyo sa upa, bagong konstruksiyon, outreach at mga serbisyo ng suporta — ay nakakuha ng higit sa 14,000 katao nang permanente sa mga lansangan noong nakaraang taon. (Los Angeles Times, 5/31/17 nina Doug Smith at Gale Holland)
  • Ang kawalan ng tirahan ay tumaas din nang husto sa Lungsod ng Los Angeles noong 2017, kung saan ang bilang na mahigit 34,000 ay UP 20% mula noong 2016. (LA Times 5 / 31 / 17)

Background sa 'Healthy Housing Foundation ng AHF' at sa Madison Hotel & Sunset 8 Motel

Noong nakaraang taglagas, inilunsad ng AHF ang 'Healthy Housing Foundation ng AHF' bilang bahagi ng isang nakabatay sa komunidad na pagsisikap na tugunan ang sumasabog na krisis sa pabahay at kawalan ng tirahan sa Los Angeles. Binili ng AHF ang Madison Hotel[1], sa Downtown LA noong Oktubre 2017, na sinundan ng Enero, 2018 na pagbili ng isang 27-silid na motel[2] sa gitna ng Hollywood na kilala bilang Sunset 8 Motel.

Ang 'Healthy Housing Foundation by AHF' ay nire-renovate at ina-upgrade pareho ang dating Sunset 8 at ang Madison at binibigyang-priyoridad ang mga placement ng pabahay para sa mga indibidwal—at sa kaso ng Sunset 8, mga indibidwal AT pamilya—na may malalang kondisyon sa kalusugan (ngunit hindi kinakailangan HIV o AIDS).

Ang AIDS Healthcare Foundation (AHF), ang pinakamalaking pandaigdigang organisasyon ng AIDS, ay kasalukuyang nagbibigay ng pangangalagang medikal at/o mga serbisyo sa mahigit 882,000 indibidwal sa 39 na bansa sa buong mundo sa US, Africa, Latin America/Caribbean, Asia/Pacific Region at Eastern Europe. Upang matuto nang higit pa tungkol sa AHF, mangyaring bisitahin ang aming website, hanapin kami sa Facebook at sumunod sa amin @aidshealthcare.

[1] Ang presyo ng pagbili para sa Madison Hotel ay $7,575,000, (ang parking lot ay $450K – kabuuang $8,025,000.00 na bawas sa repair credit na $25K at isang donasyon na $50K sa AHF – netong presyong $7,950,000) o humigit-kumulang $36K bawat kuwarto o yunit.

[2] Ang presyo ng pagbili para sa 27-silid na Sunset 8 Motel ay $4.6 milyon, o $170,370 bawat kuwarto o yunit.

Sa MLK 50th, AHF 'Bumalik sa Karangalan at Pasulong sa Pag-asa'
Inilunsad ang AHF Global Public Health Institute sa University of Miami