Nanawagan ang Kababaihan ng AHF para sa isang Babae na Mamuno sa UNAIDS

Nanawagan ang Kababaihan ng AHF para sa isang Babae na Mamuno sa UNAIDS

In Tampok, Global, Global Advocacy, Balita ng AHF

Ang mga pinuno ng kababaihan sa pinakamalaking organisasyon ng AIDS sa daigdig ay nagpadala ng liham sa UNAIDS Program Coordinating Board (PCB) na humihimok na humirang ng mataas na kwalipikadong kandidatong babae upang palitan ang UNAIDS Executive Director na si Michel Sidibé.

Ang kahilingan ay kasunod ng naunang liham mula sa AHF sa Kalihim-Heneral ng UN na humihiling na si Sidibé ay bumaba sa puwesto o sibakin bilang unang hakbang sa pagsasaayos ng kultura ng pamamahala sa UNAIDS kasunod ng kanyang maling paghawak sa isang lumalagong iskandalo ng sexual harassment.

WASHINGTON (Abril 24, 2018) Isang trio ng mga babaeng lider sa AIDS Healthcare Foundation (AHF)—kabilang ang Board Chair nito, Africa Bureau Chief at Chief ng Global Policy and Advocacy—ay nagpadala ng bukas na sulat ngayon sa UNAIDS Program Coordinating Board (PCB) na nananawagan para sa isang highly-qualified na babae na palitan si Michel Sidibé bilang Executive Director ng UN program matapos niyang maling hawakan ang isang imbestigasyon sa sexual harassment na kinasasangkutan ng kanyang deputy. 
 
Dumating ang liham dalawang linggo pagkatapos ng Pangulo ng AHF na si Michael Weinstein sinulat ni sa UN Secretary-General António Guterres na humihimok sa kanya na simulan ang malawak na mga reporma at isang paglipat ng pamumuno sa UNAIDS. Sa ngayon ang Kalihim-Heneral ay nanatili sa gilid ng krisis, sa kabila ng pangangailangan para sa agarang aksyon.
 
Ang sumusunod ay ang buong teksto ng liham mula sa tatlong babaeng lider sa AHF sa UNAIDS PCB:

24 Abril 2018

UNAIDS Program Coordinating Board (PCB)
20, Avenue Appia
CH-1211 Geneva 27
Switzerland

Re: Women Should Take the Helm at UNAIDS

Minamahal na UNAIDS Program Coordinating Board at pandaigdigang komunidad,
 
Dahil sa maliwanag na pangangailangan para sa agarang pagbabago sa pamumuno sa UNAIDS, hinihimok namin ang Program Coordinating Board at civil society na makiisa sa aming panawagan para sa isang mataas na kwalipikadong lider ng babae na umako sa posisyon ng executive director sa pinagsamang programa.
 
Sa ngayon ay nabigo si UN Secretary-General Antonio Guterres na gumawa ng determinadong aksyon sa panahong ang kanyang pangangasiwa ay agarang kailangan upang ilunsad at pangasiwaan ang muling pagsasaayos ng UNAIDS. Ang pagkaantala sa pagkilos at paglilipat ng responsibilidad ay magpapahaba lamang sa krisis. Ang UNAIDS ay hindi maaaring magpatuloy sa negosyo gaya ng dati kapag ang kasalukuyang pamunuan ay nawalan ng moral na awtoridad na mamuno sa pamamagitan ng pagtakpan ng isang panloob na iskandalo ng sekswal na panliligalig.
 
Ang pagtataguyod sa ngalan ng mga taong apektado ng AIDS, lalo na ang mga nakaranas ng sekswal na pang-aabuso at panliligalig, ay isang pangunahing tungkulin ng UNAIDS. Hanggang sa maibalik ng organisasyon ang panloob at panlabas na tiwala sa misyon nito, hindi ito basta-basta gumana bilang isang kapani-paniwalang miyembro ng sistema ng UN.
 
Kami ay nabalisa sa nai-publish na transcript ng isang audio recording mula sa isang leaked UNAIDS staff meeting kung saan hinangad ni UNAIDS Executive Director Michel Sidibe na takutin ang staff. Tinukoy niya ang patuloy na "pagsisiyasat" sa mga whistleblower na nagha-highlight ng mga claim ng pang-aabuso sa pagsasabing, "wala silang moral na diskarte" at "darating ang oras para sa lahat."
 
Sa pagpapalala ng sitwasyon, patuloy na ipinakita ng Sidibe ang hindi epektibong pamumuno sa pamamagitan ng pag-iwas sa anumang pagtatangka patungo sa pananagutan ng institusyonal. Ang kanyang kamakailang mga pagsusumikap sa malakas na suporta sa braso mula sa lipunang sibil at pagpilit sa mga indibidwal na magsulat ng mga liham na nagtatanggol sa kanya ay hindi nararapat at tahasang pag-abuso sa kapangyarihan.
 
Ang kanyang mga pananakot na komento at mga subersibong aksyon ay sumasalungat sa isang lider na naglalayong hikayatin ang pagiging bukas at bigyan ng kapangyarihan ang mga babae o lalaki na humarap upang mag-ulat ng mga kaso ng panliligalig.
 
Ang mga paghahayag na ito ay dumating pagkatapos ng mga paratang na sinubukan ni Sidibé na patahimikin ang mga ulat ng sekswal na panliligalig na dinala ng ilang kababaihan laban kay Luiz Loures sa pamamagitan ng pag-aalok ng mga promosyon at paghingi ng tawad mula kay Loures. Dahil sa mga pagkilos na ito, hindi maintindihan kung paano maaayos ng UNAIDS ang reputasyon nito at bigyang-katwiran ang patuloy na paggastos ng milyun-milyong dolyar ng nagbabayad ng buwis nang hindi nagpapatupad ng mga malawakang reporma at paglipat ng pamumuno na ginagabayan ng isang independiyenteng panel.

Ang mga aksyon ni Sidibe bilang Executive Director ng UNAIDS at Deputy Secretary-General ng UN ay hindi sumasalamin sa buong pandaigdigang katawan. Ang pinsala sa reputasyon nito ay kapinsalaan ng masisipag na kababaihan at kalalakihan, na inialay ang kanilang mga karera sa pagtataguyod ng mga mithiin na dapat isama ng UN - paggalang sa mga karapatang pantao at isang diwa ng pagkakaisa sa lahat ng tao.
 
Lahat ay sasang-ayon na ang mga hinaharap na insidente ng sekswal na panliligalig at pang-aabuso sa UNAIDS, kasama ang anumang pagtatangka sa pagtatakip, ay dapat na pigilan sa lahat ng mga gastos. Ang isang pangako sa pagpapanumbalik ng tiwala sa organisasyon ay nangangailangan ng isang pangunahing pagbabago sa kultura ng pamamahala - at ano ang mas mahusay na paraan upang bigyang kapangyarihan ang mga kababaihan kaysa maglagay ng isang napakahusay, mahusay na lider ng kababaihan na may integridad na namamahala sa UNAIDS?
 
Hinihimok namin ang lipunang sibil na tingnan ang higit pa sa kaguluhan ng mga pagsusumikap sa relasyon sa publiko sa pamamahala ng krisis na inilalabas ng Geneva upang itakpan ang iskandalo, isang magastos na kampanya kung saan tinutupad ng mga nagbabayad ng buwis ang panukalang batas. Sa halip, humiling tayo ng makabuluhang pagbabago – isang empowered woman leader at isang bukas, tapat na UNAIDS.
 
Sa aming linya ng gawaing nagliligtas-buhay ay walang lugar para sa sekswal na panliligalig, pagtatakip, panliligaw at pag-ikot. Kung walang makabuluhang mga reporma, ang mga mapagkukunan ng UNAIDS ay maaaring mas mahusay na magamit ng WHO at ng Global Fund upang labanan ang AIDS sa buong mundo.

Taos-puso,
 
Cynthia Davis, MPH
Tagapangulo, Lupon ng mga Direktor
AIDS Healthcare Foundation
 
Penninah Iutung Amor Dr
Pinuno, Kawanihan ng Africa
AIDS Healthcare Foundation
 
Terri Ford
Chief, Global Advocacy & Policy
AIDS Healthcare Foundation

State Sen. Wiener Right at Home with Rich Real Estate Heavyweights
Protesta sa Pagpupulong ng World Bank Dahil sa Maling Mga Pagtatalaga ng Bansa sa Middle-income