AHF na Magbukas ng Bagong Temple Hills Wellness Center

In Balita ni K Pak

Ribbon-cutting at Grand Opening Ceremony Wed., May 30th   

Ang klinika, sa AHF Healthcare Center, ay magbibigay ng mga libreng pagsusuri para sa mga STD at HIV tuwing Miyerkules mula 4pm - 7pm 

TEMPLE HILLS, MD (Mayo 29, 2018) — AIDS Healthcare Foundation (AHF) magbubukas ang pinakabagong Wellness Center nito sa Temple Hills, Maryland ngayong linggo, na nag-aalok ng libre, kumpidensyal na pagsusuri para sa HIV at iba pang mga sexually transmitted disease (STD) mula sa lokasyon nito sa AHF Healthcare Center/Temple Hills sa 4302 St Barnabas Rd Ste #B, Temple Hills, MD 20748. Ang Wellness Center, na pormal na magbubukas sa isang ribbon-cutting at grand opening ceremony sa Miyerkules Mayo 30th sa 2:00pm, pagkatapos ay magbubukas para sa mga serbisyo para sa mga walk in visit mula 4pm hanggang 7pm.

ANO:             GRAND OPENING & RIBBON-CUTTING CEREMONY:

Binuksan ng AHF ang Temple Hills Wellness Center para mag-alok ng mga libreng screening para sa mga STD at HIV

SINO: Ravinia Hayes-Cozier – Direktor ng Programa para sa Suburban Maryland Ryan White A

                         Mayor Jack Sims – dating alkalde ng District Heights Maryland

SAAN: AHF Temple Hills Wellness Center

AHF Healthcare Center
4302 St Barnabas Rd., Suite B

Temple Hills, MD 20748

(301) 423-1071

WHEN:             Miyerkules, Mayo 30th         2: 00 pm

Mga oras ng Wellness Center: Miyerkules mula 4pm hanggang 7pm

Ang AHF Wellness Centers ay idinisenyo upang gawing naa-access, maginhawa, at abot-kaya ang pagsusuri at paggamot para sa mga STD, gayundin upang hikayatin ang mga regular na pagsusuri sa kalusugang sekswal para sa lahat ng aktibong sekswal na tao. Kasama sa mga serbisyong inaalok ang libreng pagsusuri sa HIV gayundin ang libreng screening at paggamot para sa Chlamydia, gonorrhea, at syphilis. Ang Wellness Center ay isang programa ng AHF Temple Hills Healthcare Center, ang full-service clinic ng AHF na pinamumunuan ng Dr. Leleka Doonquah na nagbibigay ng komprehensibong pangangalagang medikal at paggamot sa mga taong may HIV/AIDS. Para sa karagdagang impormasyon sa AHF Temple Hills Healthcare Center, mangyaring tumawag sa (301) 423-1071.

"Nasasabik kaming idagdag ang aming mga serbisyo sa Wellness Center sa aming Temple Hills Healthcare Center at palawakin ang aming kakayahang mag-alok ng mga pagsusuri sa STD at HIV para sa mga nasa hustong gulang na aktibong sekswal sa isang maginhawa, kumpidensyal na kapaligiran," sabi Mike McVicker-Weaver, Regional Manager ng AHF para sa Washington DC/ Baltimore Metropolitan Areas. "Kasabay ng mga pagbabago sa kultura at pagdami ng mga mobile dating app na tumutulong sa pagtaas ng mga sakit na nakukuha sa pakikipagtalik—lalo na sa mga young adult—gusto naming gawing pangunahing bahagi ng kanilang mga plano para sa malusog na pamumuhay ang mga nakagawiang pagsusuri sa STD."

Mga STD sa Prince George's County

Mga Kaso:

  • Chlamydia Ang mga kaso sa Prince George's County, MD ay tumaas ng 33% sa nakalipas na dekada, mula 4,857 kaso noong 2007 hanggang 6,753 na kaso noong 2016[1].
  • Marami pa chlamydia mga kaso na iniulat sa Prince George's County, MD noong 2016 (6,753 kaso) kaysa sa buong estado ng New Hampshire (3,467 kaso), West Virginia (4,821 kaso) at sampung iba pang estado[2]
  • gonorrhea Ang mga kaso sa Prince George's County, MD ay tumaas ng 26% sa nakalipas na dekada, mula 1,409 kaso noong 2007 hanggang 1,832 na kaso noong 2016[3].
  • Marami pa gonorrhea mga kaso na iniulat sa Prince George's County, MD noong 2016 (1,832 kaso) kaysa sa buong estado ng Alaska (1,454 kaso) at Hawaii (1,467 kaso) at labing-isang estado[4].
  • Pangunahin at pangalawang kaso ng syphilis sa Prince George's County, MD ay tumaas ng 16% sa nakalipas na dekada, mula 94 na kaso noong 2007 hanggang 110 na kaso noong 2016[5].
  • Marami pa pangunahin at pangalawang kaso ng syphilis iniulat sa Prince George's County, MD noong 2016 (110 kaso) kaysa sa buong estado ng Rhode Island (90 kaso) at Utah (92 kaso) at labintatlo pang estado[6].

Mga Rate:

  • Ang rate ng chlamydia sa Prince George's County, MD ay tumaas sa nakalipas na dekada mula sa 581.1 kaso bawat 100,000 populasyon noong 2007 hanggang 740.4 kaso bawat 100,000 populasyon noong 20161. ito chlamydia ang rate sa 2016 ay mas mataas kaysa sa pangkalahatang Estados Unidos (497.3 kaso bawat 100,000 populasyon)2.
  • Ang rate ng gonorrhea sa Prince George's County, MD ay tumaas sa nakalipas na dekada mula sa 168.6 kaso bawat 100,000 populasyon noong 2007 hanggang 200.9 kaso bawat 100,000 populasyon noong 20163. ito gonorrhea ang rate sa 2016 ay mas mataas kaysa sa pangkalahatang Estados Unidos (145.8 kaso bawat 100,000 populasyon)4.
  • Ang rate ng pangunahin at pangalawang syphilis sa Prince George's County, MD ay tumaas sa nakalipas na dekada mula sa 11.2 kaso bawat 100,000 populasyon noong 2007 hanggang 12.1 kaso bawat 100,000 populasyon noong 20165. ito pangunahin at pangalawang syphilis ang rate sa 2016 ay mas mataas kaysa sa pangkalahatang Estados Unidos (8.7 kaso bawat 100,000 populasyon)6.

[1] Sentro para sa Pag-iwas sa Impeksyon na Naililipat sa Sekswal. (2017). Mga Kaso at Rate ng Chlamydia sa bawat 100,000 Populasyon, Maryland Counties at Baltimore City, 2007-2016. Baltimore City Health Department. Opisina ng Pagpaplano ng Maryland. Makukuha ito online:https://phpa.health.maryland.gov/OIDPCS/CSTIP/CSTIPDocuments/CT%20Cases%20and%20Rates%20by%20County%202007-2016.pdf

[2] Mga Sentro para sa Pagkontrol at Pag-iwas sa Sakit. (2017). Talahanayan 2. Chlamydia — Mga Iniulat na Kaso at Rate ng mga Iniulat na Kaso ayon sa Estado, Niraranggo ayon sa Rate, United States, 2016. 2016 Pagsubaybay sa Mga Sakit na Naililipat sa Sekswal. Makukuha ito online: https://www.cdc.gov/std/stats16/tables/2.htm

[3] Sentro para sa Pag-iwas sa Impeksyon na Naililipat sa Sekswal. (2017). Mga Kaso at Rate ng Gonorrhea bawat 100,000 Populasyon, Maryland Counties at Baltimore City, 2007-2016. Baltimore City Health Department. Opisina ng Pagpaplano ng Maryland. Makukuha ito online: https://phpa.health.maryland.gov/OIDPCS/CSTIP/CSTIPDocuments/GC%20Cases%20and%20Rates%20by%20County%202007-2016.pdf

[4] Mga Sentro para sa Pagkontrol at Pag-iwas sa Sakit. (2017). Talahanayan 13. Gonorrhea — Mga Iniulat na Kaso at Rate ng mga Iniulat na Kaso ayon sa Estado, Niraranggo ayon sa Rate, United States, 2016. 2016 Pagsubaybay sa Mga Sakit na Naililipat sa Sekswal. Makukuha ito online: https://www.cdc.gov/std/stats16/tables/13.htm

[5] Sentro para sa Pag-iwas sa Impeksyon na Naililipat sa Sekswal. (2017). Pangunahin at Pangalawang Syphilis Kaso at Rate sa bawat 100,000 Populasyon, Maryland Counties at Baltimore City, 2007-2016. Baltimore City Health Department. Opisina ng Pagpaplano ng Maryland. Makukuha ito online: https://phpa.health.maryland.gov/OIDPCS/CSTIP/CSTIPDocuments/PS%20Cases%20and%20Rates%20by%20County%202007-2016.pdf

[6] Mga Sentro para sa Pagkontrol at Pag-iwas sa Sakit. (2017). Talahanayan 26. Pangunahin at Pangalawang Syphilis — Mga Iniulat na Kaso at Rate ng mga Iniulat na Kaso ayon sa Estado, Niraranggo ayon sa Rate, United States, 2016. 2016 Pagsubaybay sa Mga Sakit na Naililipat sa Sekswal. Makukuha ito online: https://www.cdc.gov/std/stats16/tables/26.htm

 

 

Nanawagan ang Kababaihan sa Pamahalaan ng UK na Patalsikin ang Hepe ng UNAIDS
'Do We Care?' Hinihimok ng mga Billboard ang Empatiya, Pagkilos sa Kawalan ng Tahanan