FLUX at LOUD Kinondena ang ICE para sa Malupit na Pagtrato sa mga Trans Immigrant; Dery Kamatayan ni Roxsana Hernández sa Kustodiya

In Tampok ni K Pak

LOS ANGELES (Hunyo 8, 2018) Dalawa sa AIDS Healthcare Foundation (AHF) mga pangkat ng affinity, Pagkilos ng bagay at Malakas (Latino Outreach and Understanding Division) ay mahigpit na kinondena ang ICE (Immigration and Customs Enforcement) para sa pagtrato nito sa mga undocumented immigrant sa mga detention center na pinondohan ng US, at partikular na kung ito ay nauukol sa mga indibiduwal na hindi sumusunod sa kasarian. Ang pagkondena na ito ay dumating pagkatapos ng pinakahuling naiulat na nasawi, ang asylum-seeker Roxsana Hernández, isang 33 taong gulang na Central American transgender na babaeng may kulay, na namatay habang nasa kustodiya mula sa isang maliwanag na atake sa puso na kumplikado sa dehydration, pulmonya, at iba pang mga kondisyon sa kalusugan na nauugnay sa HIV/AIDS.

Kinakatawan ng Roxsana ang daan-daan at daan-daang trans* na tao na umalis sa kanilang bansang pinanggalingan at tumatakas sa sekswal na pang-aabuso at pag-atake na naglalagay sa kanilang buhay sa panganib. Si Roxsana ay sekswal na sinalakay ng mga miyembro ng gang sa Honduras kung saan siya ay nahawahan din ng HIV. Sinasabi ng mga aktibista na namatay si Roxsana dahil ang wastong pangangalagang medikal, gaya ng kinakailangan sa mga detention center, ay tinanggihan.

"Ang mga babaeng transgender na may kulay ay nahaharap sa hindi malulutas na mga hadlang sa pangkalahatang komunidad at ito ay malinaw na sila ay tumatakbo sa parehong panganib habang nasa kustodiya ng isang ahensya ng gobyerno tulad ng ICE" sabi Reyna Victoria Ortega, Tagapangulo ng FLUX.

Patricia Bermúdez, Co-Chair ng LOUD, ay nagpahayag na, "Maliban kung itataas natin ang ating mga boses at mag-organisa, ang ating sariling pamahalaan ay patuloy na iiwan ang ating komunidad na mahina sa diskriminasyon, karahasan at kamatayan."

Ang mga opisyal ng pareho, FLUX at LOUD, ay naglabas ng mga pahayag na nananawagan para sa pagtigil sa hindi makataong pagtrato sa lahat ng nakakulong na imigrante, at nanawagan sa pangkalahatang publiko na isama ang mga trans* na tao sa kanilang komunidad, negosyo, at social network upang itigil ang diskriminasyon laban sa mga tao batay sa pagkakakilanlan at pagpapahayag ng kasarian. Nangako ang FLUX at LOUD na paigtingin ang kanilang gawain sa pagtatanggol sa populasyon na ito.

Ang FLUX ay nakatuon sa pagpapataas ng kamalayan, pagpapataas ng visibility, pagbibigay ng suporta, at pagbibigay ng boses para sa mga trans* at hindi sumusunod sa kasarian na mga indibidwal. Tinutugunan ng LOUD ang mga pagkakaiba sa lipunan at kalusugan na nagbabanta sa komunidad ng Latino sa pamamagitan ng mga makabagong diskarte sa programmatic, marketing, at direktang aksyon.

LA Pride: Habang Pumapaitaas ang mga STD sa California, Ipinakilala ng AHF Bus at Marchers ang Condom bilang 'Lifesaver'
Nanawagan ang Kababaihan sa Pamahalaan ng UK na Patalsikin ang Hepe ng UNAIDS