Paghahabla ng AHF Laban sa Gobernador ng Florida na si Rick Scott

In Tampok ni K Pak

Filing # 75548244 E-Filed 07/26/2018 12:02:53 PM

SA HUDICIAL COURT, SECOND JUDICIAL CIRCUIT, SA AN FOR LEON COUNTY, FLORIDA

AHF MCO OF FLORIDA, INC. d/b/a PHC FLORIDA HIV/AIDS SPECIALTY PLAN

Nagpetisyon,
vs. CASE NO: EXECUTIVE OFFICE NG GOVERNOR

Respondent. ______________________________________/

PETITION FOR WRIT OF MANDAMUS, AT REKLAMO DECLARATORY RELIEF

DUMATING NA NGAYON Petitioner, AHF MCO ng Florida, Inc. d/b/a PHC Florida HIV/AIDS Specialty Plan (“PHC”), alinsunod sa Art. I, § 24, Fla. Const.; §119.07, et seq., Fla. Stat.; at Fla. R. Civ. P. 1.630, idinemanda ang Respondent, Executive Office of the Governor (“EOG”) sa Petisyon na ito para sa isang Writ of Mandamus at Reklamo para sa Deklaratory Relief alinsunod sa § 86.011, .021, Fla. Stat., para sa kaluwagan, at bilang batayan kung gayon paratang:

Mga Paratang sa Hurisdiksiyon

1. Ang Petitioner, PHC, ay isang nationally accredited na pinamamahalaang plano sa pangangalaga at ang kasalukuyang kontratista para sa HIV/AIDS Specialty Plans para sa Rehiyon 10 at 11 sa Florida sa ilalim ng programa ng Florida's Statewide Medicaid Managed Care (ang “SMMC”). Ang PHC ay isang not-for-profit na planong pangkalusugan na nagbibigay ng komprehensibong pangangalagang medikal sa libu-libong enrollees na may HIV/AIDS sa Miami-Dade at Broward Counties, ang sentro ng epidemya ng HIV sa Florida.

2. Ang Respondent EOG ay isang ahensyang napapailalim sa The Florida Public Records Law, Kabanata 119, Florida Statutes at nagpapanatili ng mga pampublikong rekord na tinukoy doon. Seksyon 119.011(12), Fla. Stat. tumutukoy sa "mga pampublikong rekord" na kinabibilangan ng: lahat ng mga dokumento, papel, liham, mapa, aklat, tape,

mga litrato, pelikula, sound recording, data processing software, o iba pang materyal, anuman ang pisikal na anyo, katangian, o paraan ng paghahatid, ginawa o natanggap alinsunod sa batas o ordinansa o may kaugnayan sa transaksyon ng opisyal na negosyo ng anumang ahensya. Tingnan ang Shevin v. Byron, Harless, Schaffer, Reid and Associates, Inc., 379 So. 2d 633, 640 (Fla. 1980); tingnan din ang Wait v. Florida Power & Light Company, 372 So. 2d 420 (Fla. 1979); Art. I, § 24, Fla. Const.

3. Ang katotohanan na ang mga tala ay bahagi ng isang paunang proseso ay hindi nag-aalis sa mga ito mula sa kahulugan ng "pampublikong talaan." Kapag ang materyal ay nasa loob ng ayon sa batas na kahulugan ng "pampublikong rekord" sa § 119.011(12), Fla. Stat., at inihanda na "ipagpatuloy, makipag-usap o gawing pormal ang kaalaman, ang rekord ay sasailalim sa pagbubunyag kahit na naniniwala ang ahensya na ang pagpapalabas na iyon. ng hindi pangwakas na produkto ay maaaring makapinsala. Tingnan, hal., Gannett Corporation, Inc. v. Goldtrap, 302 So. 2d 174 (Fla. 2d DCA 1974) (ang pag-aalala ng county na ang maagang pagsisiwalat ng isang ulat ay maaaring makasama sa county ay hindi ginagawang kumpidensyal ang dokumento); cf. Grapski v. City of Alachua, 31 So. 3d 193 (Fla. 1st DCA 2010).

4. Ang Hukumang ito ay may hurisdiksyon at angkop ang lugar sa Leon County dahil ang Respondent EOG ay nagpapanatili ng mga opisina nito sa Leon County at ng Florida Statute ay maaaring idemanda sa Leon County.

5. Ito ay isang aksyon para sa Declaratory Judgement at para sa Writ of Mandamus.

6. Ang Hukumang ito ay may hurisdiksyon sa hinihinging lunas ng PHC alinsunod sa Kabanata 119, Mga Batas ng Florida.

Pangkalahatang Paratang

7. Nabigo ang EOG na magbigay ng access sa Petitioner sa mga pampublikong talaan ayon sa hinihiling ng Kabanata 119, Mga Batas sa Florida. Ang mga pampublikong tala ay tinukoy na kasama ang:

“…lahat ng mga dokumento, papel, liham, mapa, aklat, tape, litrato, pelikula, sound recording, data processing software, o iba pang

2

materyal, anuman ang pisikal na anyo, katangian, o paraan ng paghahatid, ginawa o natanggap alinsunod sa batas o ordinansa o may kaugnayan sa transaksyon ng opisyal na negosyo ng anumang ahensya.” § 119.011(12), Fla. Stat. (2013).

likuran

8. Ang PHC ay isang kinontratang Specialty Health Plan kasama ang Estado ng Florida sa pamamagitan ng Agency for Health Care Administration (“AHCA” o ang “Agency”)) mula noong 2013. Ang kontrata ng AHCA sa PHC at iba pang mga pinamamahalaang tagapagbigay ng pangangalaga ay mag-e-expire sa katapusan ng 2018.

9. Noong Hulyo 14, 2017, naglabas ang AHCA ng solicitation na humihiling sa mga vendor na magbigay ng mga serbisyo ng SMMC para sa bagong limang taon simula sa 2019 (AHCA ITN 011-17/18). Ang programa ng SMMC ay nahahati sa labing-isang rehiyon. Ang lahat ng mga solicitation ay nag-isip ng maraming parangal sa kontrata kabilang ang mga parangal para sa mga komprehensibong plano, mga plano sa pangmatagalang pangangalaga, mga pinamamahalaang plano sa tulong medikal, at ilang mga espesyal na plano kabilang ang HIV/AIDS Specialty Plan. Nagsumite ang PHC ng napapanahon at kumpletong panukala upang magpatuloy sa paglilingkod bilang isang HIV/AIDS Specialty Plan para sa Rehiyon 10 at 11 (ibig sabihin, Miami-Dade at Broward Counties).

10. Ang Florida ay naghihirap mula sa ikatlong pinakamataas na bilang ng mga kaso ng HIV sa 50 estado sa 24 na kaso bawat 100,0001 kasama ang Miami at Ft. Ang mga lugar sa Lauderdale ang pinakamasamang lugar sa bansa para sa mga kaso ng HIV.2 Ayon sa Kagawaran ng Kalusugan ng Florida, mayroong higit sa 135,000 Floridian na may HIV. At ang epidemya ay patuloy na lumalala habang tinatalikuran ng mga opisyal ng estado ang pederal na pondo para sa pag-iwas at pangangalaga, limitadong edukasyon sa sex, at sa pangkalahatan ay minamaliit ang problema.3

11. Sa kabila ng kritikal na estado ng epidemya ng HIV/AIDS sa South Florida, hindi napili ang PHC na makipag-ayos ng bagong kontrata ng SMMC para sa paparating na panahon ng kontrata. Ang PHC ay

1

http://www.cdc.gov/hiv/topics/surveillance/resources/reports/index.htm.

2 Id. sa Talahanayan 28 (data ng HIV para sa metropolitan statistical area).
3 http://www.sciencemag.org/news/2018/06/we-re-mess-why-florida-struggling-unusually-severe-hivaids-problem

HIV Surveillance Report 2016, Vol. 28, Talahanayan 24 (Data ng HIV para sa lahat ng 50 estado)

3

nagpoprotesta sa desisyong ito alinsunod sa mga batas sa pagkuha ng Florida at may paunang pagdinig sa bagay na ito sa harap ng Department of Administrative Hearings na naka-iskedyul para sa Agosto 7, 2018. Ang desisyon na alisin ang PHC bilang isang HIV/AIDS Specialty Plan sa sentro ng epidemya ng estado ay nagbabanta sa guluhin ang pangangalaga ng libu-libong taong nabubuhay na may HIV/AIDS sa panahong patuloy na binabawi ng Florida ang iba pang mga mapagkukunang nakatuon sa paglaban sa problemang ito. Kaya, ang oras ay ang kakanyahan para sa mga talaang ito na ginawa ng EOG sa PHC.

12. Upang mapagtibay ang mga karapatan nito sa ilalim ng batas ng Florida, ang PHC ay naghahanap ng ilang pampublikong rekord na malinaw na makukuha sa ilalim ng Batas. Noong Hulyo 19, 2018, nagsumite ang PHC ng kahilingan para sa mga pampublikong talaan sa EOG na naghahanap ng mga rekord na nagpapakita ng mga pagpupulong at mga plano sa paglalakbay na kinasasangkutan ni Gobernador Scott para sa panahon ng Hulyo 20, 2018 hanggang Oktubre 31, 2018.

PAGHILING NG PUBLIC RECORDS

13. Noong o mga Hulyo 19, 2018, humiling ang PHC ng ilang pampublikong talaan mula sa EOG. Tingnan ang Public Records Request ng PHC, na nakalakip bilang Exhibit A. Ang Public Records Request ay partikular na hiniling para sa:

 1. Isang kopya ng electronic na kalendaryo ni Gobernador Scott na nagpapakita ng lahat ng pagpupulong, kaganapan, at pagpapakita na kinasasangkutan ng Gobernador para sa panahon ng Hulyo 20, 2018 hanggang Oktubre 31, 2018;
 2. Isang kopya ng anumang hardcopy na kalendaryo o iba pang mga dokumento na nagpapakita ng lahat ng pagpupulong, kaganapan, at pagpapakita na kinasasangkutan ng Gobernador para sa panahon ng Hulyo 20, 2018 hanggang Oktubre 31, 2018;
 3. Lahat ng mga dokumento at talaan na nagsasaad kung saan bibiyahe si Gobernador Scott sa panahon ng Hulyo 20, 2018 hanggang Oktubre 31, 2018;

4

d.

e.

14.
Tanggapan ng Bukas na Pamahalaan para sa EOG na nagsasaad lamang na ang tanggapan ng Gobernador ay "hindi makapagbigay ng mga talaang ito sa oras na ito dahil sila ay exempt alinsunod sa 119.071(2)(d) FS" Tingnan ang nakalakip na Exhibit B. Nabigo ang EOG na ipaliwanag kung paano ang binanggit na exemption nito ay naaangkop, lalo na sa katotohanan na ang iskedyul ng Gobernador ay isang pampublikong rekord, ay ginawa na dati, at karaniwang ipinapadala sa email sa publiko at ipinapalabas araw-araw. Bukod pa rito, ang exemption na iginiit ng EOG ay ganap na hindi naaangkop. Ang mga rekord na hiniling ng PHC ay nasa puso ng Florida' Public Records Laws.

15. Bagama't naniniwala ang PHC na napakalinaw na ang mga rekord na hinahanap ay mga pampublikong rekord, ang PHC ay naghahanap ng isang Writ of Mandamus, Declaratory Judgment, at isang in camera na pagsusuri ng mga tumutugon na rekord para sa isang utos na nagdedeklara ng mga rekord bilang mga pampublikong rekord sa ilalim ng Kabanata 119, Florida Statutes, at upang pilitin ang mga naturang tala sa ilalim ng Writ of Mandamus.

COUNT I Writ of Mandamus

16. Ang PHC ay muling nagsasaad at muling nagsasaad ng mga talata 1 hanggang 15 sa itaas. Ang bawat isa sa mga talatang ito na kasama rito ay naglalaman ng mga makatotohanang paratang na may kaugnayan sa hinahangad na lunas sa Bilang na ito.

17. Humingi ang PHC ng Writ of Mandamus na nag-uudyok sa EOG na gumawa ng mga pampublikong rekord na tumutugon sa kahilingan ng mga pampublikong rekord na pinag-uusapan.

Lahat ng mga dokumento at talaan na nagsasaad kung saan titira si Gobernador Scott sa panahon ng Hulyo 20, 2018 hanggang Oktubre 31, 2018; at
Isang listahan ng lahat ng campaign at fundraising event na dadaluhan ni Gobernador Scott bilang bahagi ng kanyang kampanya para sa US Senate sa panahon ng Hulyo 20, 2018 hanggang Oktubre 31, 2018.

Gayunpaman, noong Hulyo 20, 2018, nakatanggap ang PHC ng maikling email mula sa Direktor ng

5

18. Ang EOG ay may tungkuling pang-ministeryo na pahintulutan ang inspeksyon at pagsusuri ng mga pampublikong rekord na hiniling ng PHC. Nabigo ang EOG na pahintulutan ang inspeksyon at pagsusuri ng mga rekord na tumutugon sa kahilingan ng mga pampublikong rekord na pinag-uusapan.

19. Ang pagtanggi ng EOG na gumawa ng lahat ng mga rekord na tumutugon sa kahilingan ng mga pampublikong rekord na pinag-uusapan ay lumalabag sa Mga Batas sa Florida, Kabanata 119.07.

 1. Kaya, maling tinanggihan ng EOG ang pag-access sa mga pampublikong talaan.
 2. Lumalabag ang hindi makatwirang pagtanggi ng EOG sa access sa mga tumutugon na pampublikong talaan

Ang mga batas sa pampublikong talaan ng Florida ay naka-code sa Florida Statutes 119.

KAYA, ang Petitioner, PHC, ay humihiling na ang Kagalang-galang na Hukuman na ito ay maglabas ng Alternatibong Writ of Mandamus/Order to Show Cause na nag-uutos na ang Respondente, EOG, ay gumanap ng sumusunod:

a. Ginagampanan ng EOG ang mga tungkuling pang-ministeryo nito sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa inspeksyon at pagsusuri sa mga pampublikong rekord na hiniling at kung saan ang Respondent EOG ay nabigong gumawa at kung saan walang exemption ang nalalapat;

b. Uutusan ang EOG na magpakita ng dahilan kung bakit hindi dapat bigyan ng PHC ang hinahangad na lunas dito sa isang pinabilis na pagdinig, alinsunod sa Seksyon 119.11, Florida Statutes, tungkol sa kahilingan ng PHC na magpasok ang Korte ng Alternatibong Writ of Mandamus/Order to Show Cause. Ibinibigay ng EOG sa pinabilis na pagdinig ang mga rekord na tumutugon sa kahilingan para sa isang in camera na pagsusuri ng Korte upang ang Korte ay makagawa ng napapanahong desisyon sa usapin gaya ng pinag-isipan ng Seksyon 119.11, Mga Batas sa Florida.

c. Uutusan ang EOG na magpakita ng dahilan para sa hindi pinahihintulutang pagtanggi na ilabas ang mga rekord na tumutugon sa kahilingan ng mga pampublikong rekord ng PHC;

d. Tumatanggap ang PHC ng mga gastos nito at mga bayad sa abogado sa pag-uusig sa paghahabol na ito para sa

6

mga rekord na maling ibinukod o pinigil at ang mga naturang talaan ay agad na ginawa;

e. Ang PHC ay tumatanggap ng karagdagang kaluwagan na sa tingin ng Korte na ito ay nararapat.

COUNT II Deklarasyon na Paghuhukom

22. Ang PHC ay muling nagsasaad at muling nagsasaad ng mga talata 1 hanggang 15 sa itaas. Ang bawat isa sa mga talatang ito na kasama rito ay naglalaman ng mga makatotohanang paratang na may kaugnayan sa hinahangad na lunas sa Bilang na ito.

23. Humingi ang PHC ng deklarasyon na nilabag ng EOG ang Mga Seksyon 119.01, .021, .07, Mga Batas ng Florida.

24. May bona fide, aktuwal, kasalukuyan, at praktikal na pangangailangan para sa deklaratoryong paghatol.

25. Mayroong kasalukuyan, tiniyak na hanay ng mga katotohanan, o kasalukuyang kontrobersya sa mga katotohanang iyon.

26. Ang mga pribilehiyo at karapatan ng mga partido ay nakasalalay sa mga katotohanang ito at sa batas na naaangkop sa mga katotohanang iyon.

 1. Ang PHC ay hindi makatwirang naantala ang paggawa ng mga pampublikong rekord sa bagay na ito.
 2. Walang katiyakan ang PHC sa mga karapatan nito at kung nilabag ng EOG ang Pampubliko ng Florida

Nagre-record ng mga batas, na nagbibigay ng karapatan sa PHC sa mga record na tumutugon sa kahilingan ng mga pampublikong rekord nito.

29. Ang PHC ay humihiling na ang mga naturang tumutugon na talaan ay gawin sa isang pinabilis na pagdinig alinsunod sa Seksyon 119.11, Florida Statutes.

30. Ang isang deklarasyon na paghatol ay hindi lamang legal na payo.

NGAYON KUNG SAAN, hinihiling ng PHC na ang Korte na ito ay magpasok ng isang deklaratoryong paghatol at lahat ng karagdagang kaluwagan ayon sa palagay ng Korte na nararapat at ayon sa pinapayagan ng batas, at mga bayad sa abogado' at

7

mga gastos alinsunod sa Seksyon 119.12, Mga Batas ng Florida. DATE ngayong ika-26 ng Hulyo, 2018.

Pinasa na may paggalang,

Ang mga Law Offices ng
STEVEN R. ANDREWS, PA 822 North Monroe Street Tallahassee, Florida 32303
T: (850) 681-6416 / F: 681-6984

/s/ Ryan J. Andrews_____

STEVEN R. ANDREWS (FBN 0263680) RYAN J. ANDREWS (FBN 0104703) [protektado ng email]
BRIAN O. FINNERTY (FBN 0094647)

[protektado ng email] [protektado ng email]

8

Hulyo 19, 2018

Sa pamamagitan ng Email at Overnight Delivery

Opisina ni Gobernador Rick Scott ([protektado ng email]) Estado ng Florida
Ang Kapitolyo
400 S. Monroe St.

Tallahassee, FL 32399-0001

RE: Kahilingan sa Pampublikong Record na Kaugnay sa Kalendaryo at Mga Pagpupulong ni Gobernador Rick Scott

Alinsunod sa Artikulo I, Seksyon 24 ng Florida Constitution at Kabanata 119 ng Florida Statues, AHF MCO ng Florida, Inc. DBA PHC Florida HIV/AIDS Specialty Plan (“PHC”) ay humihiling ng mga kopya ng lahat ng pampublikong talaan na nagpapakita ng mga pagpupulong at mga plano sa paglalakbay kinasasangkutan ni Gobernador Rick Scott para sa panahon ng Hulyo 20, 2018 hanggang Oktubre 31, 2018. Higit na partikular, hinihiling ng PHC ang mga sumusunod:

 1. Isang kopya ng electronic na kalendaryo ni Gobernador Scott na nagpapakita ng lahat ng pagpupulong, kaganapan, at pagpapakita na kinasasangkutan ng Gobernador para sa panahon ng Hulyo 20, 2018 hanggang Oktubre 31, 2018;
 2. Isang kopya ng anumang hardcopy na kalendaryo o iba pang mga dokumento na nagpapakita ng lahat ng pagpupulong, kaganapan, at pagpapakita na kinasasangkutan ng Gobernador para sa panahon ng Hulyo 20, 2018 hanggang Oktubre 31, 2018;
 3. Lahat ng mga dokumento at talaan na nagsasaad kung saan bibiyahe si Gobernador Scott sa panahon ng Hulyo 20, 2018 hanggang Oktubre 31, 2018;
 4. Lahat ng mga dokumento at talaan na nagsasaad kung saan titira si Gobernador Scott sa panahon ng Hulyo 20, 2018 hanggang Oktubre 31, 2018; at
 5. Isang listahan ng lahat ng campaign at fundraising event na dadaluhan ni Gobernador Scott bilang bahagi ng kanyang kampanya para sa US Senate sa panahon ng Hulyo 20, 2018 hanggang Oktubre 31, 2018.

Ang PHC ay handang magbayad ng mga bayarin para sa kahilingang ito hanggang sa maximum na $500. Kung tinatantya mo na ang mga bayarin ay lalampas sa limitasyong ito, mangyaring ipaalam sa akin bago magkaroon ng mga naturang gastos.

Kung tatanggihan mo ang kahilingang ito, o anumang bahagi ng kahilingang ito, mangyaring sabihin sa sulat ang batayan para sa pagtanggi, kasama ang eksaktong pagsipi ayon sa batas na nagpapahintulot sa pagtanggi gaya ng hinihiling ng § 119.07(1)(d)

Statewide Office 700 SE 3rd Ave, 4th FL, Ft. Lauderdale, FL 33316• Tel (954) 522-3132 • Fax (954) 522-3260 • www.positivehealthcare.org

A

FS Makikipag-ugnayan ako sa iyong opisina sa loob ng isang linggo upang talakayin kung kailan ko inaasahan ang katuparan ng kahilingang ito at pagbabayad ng anumang mga bayarin na inireseta ayon sa batas.

Salamat sa iyo,

Jeffrey Blend Counsel para sa PHC

Statewide Office 700 SE 3rd Ave, 4th FL, Ft. Lauderdale, FL 33316• Tel (954) 522-3132 • Fax (954) 522-3260 • www.positivehealthcare.org

B

Mula sa:
Sa:
Cc:
Paksa: Petsa: Mga Kalakip:

Reid, Jack

Jeffrey Blend

Boney, Olivia

RE: Public Record Request para sa mga Pagpupulong at Pagpapakita ni Gobernador Scott Biyernes, Hulyo 20, 2018 5:04:17 PM
Iskedyul ni Gobernador Scott – Kahilingan sa Pampublikong Record.pdf

Hello Mr. Blend,

Salamat sa pag-abot. Tungkol sa iyong kahilingan, hindi namin maibigay ang mga talaang ito sa ngayon dahil exempt ang mga ito alinsunod sa 119.071(2)(d) FS. Kung mayroon kang anumang mga tanong o nais na gumawa ng isa pang kahilingan, mangyaring huwag mag-atubiling makipag-ugnayan.

Pinakamahusay na Sumasainyo,

Jack Reid
Direktor, Opisina ng Open Government Executive Office ni Gobernador Rick Scott (850) 717-9248

Pakitandaan na ang Florida ay may malawak na batas sa pampublikong talaan, at ang lahat ng sulat sa akin sa pamamagitan ng email ay maaaring mapasailalim sa pagbubunyag. Sa ilalim ng batas ng Florida, ang mga email address ay mga pampublikong tala.

Mula kay: Jeffrey Blend [mailto:[protektado ng email]] Ipinadala: Huwebes, Hulyo 19, 2018 9:32 AM
Para kay: Scott Open Government[protektado ng email]>
Paksa: Kahilingan sa Pampublikong Record para sa mga Pagpupulong at Pagpapakita ni Gobernador Scott

Pakitingnan ang kalakip na kahilingan para sa mga pampublikong talaan.

Jeffrey Blend
Assistant General Counsel Counsel para sa PHC
517 C St. NE

Washington, DC 20002 (202) 543-1081

PAUNAWA SA KUMPIDENSYAL: Maaaring naglalaman ang email na ito ng kumpidensyal na impormasyon. Kung hindi ikaw ang nilalayong tatanggap, mangyaring tanggalin ang email na ito.

Ang Louisiana HIV Patients ay nagsampa ng Federal Personal Injury Cases Laban sa Gilead Dahil sa Pangunahing Gamot sa HIV
Kinasuhan ng AHF si Florida Gobernador Rick Scott