Nag-aambag ang AHF ng $10M sa 'Yes on 10' Campaign

In Tampok ni K Pak

Ang panukala sa balota ng California sa buong estado ng Nobyembre ay magbibigay-daan para sa pagpapalawak ng kontrol sa upa sa pamamagitan ng pagpapawalang-bisa ng Costa-Hawkins Rental Housing Act, pagpapanumbalik ng paggawa ng desisyon sa kontrol sa upa sa lokal na antas.

Ang AHF, isa sa tatlong tagapagtaguyod ng Proposisyon 10, ay nagsabi na ang kontribusyon nito sa kampanya ay naaayon sa diskarte nito sa 'Pigilan, Pangalagaan at Gumawa' sa pagtugon sa abot-kaya at walang tirahan na mga krisis sa pabahay na umuusad sa California at sa bansa. Kapag ipinasa ng mga botante, ang Proposisyon 10 ay magbibigay-daan sa mga komunidad ng pagkakataon na mapanatili ang abot-kayang stock ng pabahay sa pamamagitan ng pagpapatupad ng mga hakbang sa pagkontrol sa upa sa lokal.  

LOS ANGELES (Agosto 7, 2018) AIDS Healthcare Foundation (AHF), ang pinakamalaking pandaigdigang organisasyon ng AIDS na kasalukuyang nangangalaga sa halos isang milyong pasyente sa 41 bansa sa buong mundo, ay gumawa ng kontribusyon sa kampanya na $10 milyon sa California's Oo sa 10 kampanya sa panukala sa balota, isang panukala sa balota noong Nobyembre 2018 na kilala rin bilang Proposisyon 10 o ang Affordable Housing Act. Ang panukala sa balota ay magbibigay-daan para sa pagpapalawak ng kontrol sa upa sa pamamagitan ng pagpapawalang-bisa ng Costa-Hawkins Rental Housing Act of 1995, na magpapanumbalik ng paggawa ng desisyon sa kontrol sa upa sa lokal na antas.   

“Ipinagmamalaki ng AHF na ipahayag ang kontribusyon sa kampanyang ito sa kampanyang Yes on 10, isang hakbang na naaayon sa aming pangkalahatang pilosopiya na 'Pigilan, Panatilihin at Gumawa' pagdating sa pagtugon sa abot-kaya at walang tirahan na mga krisis sa pabahay na gumugulo sa California at sa bansa," sabi Michael weinstein, Pangulo ng AHF, isa sa tatlong tagapagtaguyod ng Proposisyon 10. “Alam namin na malaki ang gagastusin namin ng oposisyon, na suportado ng malalim na mga developer at mamumuhunan na patuloy na nagdudulot ng kalituhan sa mga pamilihan ng pabahay. Ang kasakiman ng mga bilyunaryong panginoong maylupa na ito ay nagdudulot ng malawakang paghihirap para sa milyun-milyong taga-California, at ang salot ng kawalan ng tirahan ay lalala dahil ang upa ay napakataas. Ang pangarap ng California ay namamatay, at ang mga botante lamang ang makakapagligtas nito sa Nobyembre.”

“Ang Lupon ng mga Direktor ng AIDS Healthcare Foundation ay ganap na nasa likod ng $10 milyon na kontribusyon ng AHF sa kampanyang Yes on 10, ang inisyatiba sa balota na, kapag ipinasa ng mga botante noong Nobyembre, ay magbibigay-daan para sa pagpapalawak ng kontrol sa renta sa buong California sa pamamagitan ng pagbabalik ng paggawa ng desisyon. sa lokal na antas—pag-alis ng malapit na pagbabawal sa kontrol sa upa mula sa 'one-size fits all' na nasasakupan ng kontrol ng estado," sabi Cynthia Davis, Tagapangulo ng Lupon ng mga Direktor ng AHF. "Nakikita namin mismo ang papel na ginagampanan ng matatag, abot-kayang pabahay sa kalusugan at kagalingan ng aming mga pasyente. Nakikita rin namin ang negatibong epekto na nararanasan ng out of control na mga upa sa aming mga tauhan, na lalong kailangang mag-commute ng mas malalayong distansya upang magtrabaho sa aming mga klinika at mga pasilidad sa pagsubok. Maliwanag, ang upa ay masyadong mataas, at ito ay nakakaapekto sa kapakanan ng libu-libong mga taga-California. Naniniwala kami na ang Proposisyon 10 ay isang paraan upang magbigay ng kaluwagan at ipinagmamalaki ng AHF na suportahan ito.”

Sa nakalipas na siyam na buwan, ang AHF ay sumulong upang tugunan ang lumalaking krisis sa abot-kaya at walang tirahan sa pamamagitan ng pagbili at muling paggamit para sa mga walang tirahan na pabahay ng tatlong LA area na hotel o motel. Mula noong Oktubre 2017, binili ng AHF ang Madison at King Edward Hotels, parehong single room occupancy (SRO) na hotel sa LA's Skid Row pati na rin ang 27-unit Sunset 8 Motel sa Hollywood—na binago na ngayon bilang Sunrise on Sunset at naninirahan sa mga pamilyang dating walang tirahan. Sa katapusan ng
Agosto, ang AHF ay gumawa o muling gumawa ng 600 housing units sa Greater Los Angeles at naniniwalang mayroong kasing dami ng 5,000 unoccupied SRO hotel rooms/units sa Los Angeles na sila at ang iba pa—kabilang ang Lungsod ng Los Angeles—ay maaaring muling gamitin para sa pabahay.

Pilosopiya ng Pabahay ng AHF

Pigilan gentrification at kawalan ng tirahan sa pamamagitan ng pagpapanatiling kontrolado ang mga upa at panghinaan ng loob ang pagpapaalis.

Panatilihin komunidad sa pamamagitan ng pagsuporta sa mga progresibong patakaran sa paggamit ng lupa na nagpapanatili ng integridad ng kapitbahayan.

Gumagawa abot-kayang pabahay sa pamamagitan ng adaptive reuse at cost-effective na bagong construction.

 

Ang AHF ay isa sa tatlong pormal na nagsusulong ng Oo sa Prop 10 na kampanya kasama ng Alliance of Californians for Community Empowerment (Aksyon ng ACCE) at ang Eviction Defense Network (edn). Ang Proposisyon 10 ay nakakuha ng malawak na suporta ng mahigit 150 manggagawa, adbokasiya sa pabahay, komunidad, at mga organisasyong nakabatay sa pananampalataya sa buong estado pati na rin ang pag-endorso ng California Democratic Party sa panahon ng kamakailang kombensiyon nito sa Oakland. 

AIDS Healthcare Foundation (AHF), ang pinakamalaking pandaigdigang organisasyon ng AIDS, ay kasalukuyang nagbibigay ng pangangalagang medikal at/o mga serbisyo sa mahigit 968,000 indibidwal sa 41 bansa sa buong mundo sa US, Africa, Latin America/Caribbean, Asia/Pacific Region at Eastern Europe. Upang matuto nang higit pa tungkol sa AHF, mangyaring bisitahin ang aming website: www.aidshealth.org, Hanapin kami sa Facebook: www.facebook.com/aidshealth at sundan kami sa Instagram: @aidshealthcare

Si US Rep. Collins (R-NY) ay inakusahan: Pagsisikap na 'Repormahin' ang 340B na Nadungisan ng Korapsyon sa Industriya ng Parmasyutiko
Hinihimok ng AHF ang mga Bansa ng G20 na Gumawa ng Higit Pa sa Pandaigdigang Pampublikong Kalusugan