International Araw ng Pambabae Bata

In Tampok, Global Featured ni K Pak

Dalawang taon na ang nakararaan ngayong buwan, inilunsad ng AIDS Healthcare Foundation (AHF) ang nito Girls Act! inisyatiba sa pagtatangkang abutin ang mga kabataang babae at babae, isang grupo na bumubuo ng 61% ng 4 na milyong kabataang edad 15-24 na kasalukuyang nabubuhay na may HIV. Ang kampanya ay nagbigay ng kapangyarihan sa libu-libong mga batang babae sa buong mundo—na kadalasang nahaharap sa kahirapan, karahasan na nakabatay sa kasarian, at mga paglabag sa kanilang mga karapatang sekswal at reproductive—na manatili sa paaralan, gumawa ng mas mahusay na mga pagpipilian at kontrolin ang kanilang pisikal at emosyonal na kalusugan.

Sa karangalan ng Pandaigdigang Araw ng Batang Babae (10/11), iniimbitahan ka ng AHF na manood ng maikling dokumentaryo na pelikula na tinatawag Girls Act! Ipinapakita nito kung paano nanalo ang limang kabataang babae sa kanilang laban laban sa HIV at namumuno sa malusog, produktibong buhay salamat sa kaalaman at tiwala sa sarili na natamo sa pamamagitan ng kanilang pagsusumikap at sa Girls Act! Inisyatiba.

Ang Simbolikong Katahimikan ay Naglalagay ng Spotlight sa Karahasan sa Kasarian
AHF para Mag-cut Ribbon sa New Hyde Park Wellness Center