Ang Simbolikong Katahimikan ay Naglalagay ng Spotlight sa Karahasan sa Kasarian

In Global, Global Featured, Timog Africa ng AHF

Ang AIDS Healthcare Foundation (AHF) South Africa ay nakipagtulungan kamakailan sa University of KwaZulu-Natal (UKZN) upang mag-host ng Silent Protest upang kumatawan sa katahimikan na pumapalibot sa sekswal na karahasan at nagha-highlight ng mga pagpapatiwakal at pagpatay na may kaugnayan sa panggagahasa sa mga kampus ng unibersidad.

"Dahil sa hindi pagkakapantay-pantay ng kasarian at mataas na rate ng karahasan, ang mga kabataang babae at babae ay walong beses na mas malamang na maging HIV-positive kaysa sa kanilang mga katapat na lalaki," sabi ni AHF South Africa Regional Policy and Advocacy Manager Larissa Klazinga. Ang Silent Protest, kasama ang ating Girls Act! empowerment program, lumilikha ng mga puwang kung saan maaaring harapin ng kabataan ang kultura ng panggagahasa at ma-access ang pangangalagang pangkalusugan at psychosocial na serbisyo na kailangan nila.”
Ito ang ikalimang taon na nag-host ang AHF at UKZN ng demonstrasyon, na kinabibilangan ng martsa at "die-in," pati na rin ang mga lektura at isang sesyon ng debriefing sa gabi.

"Ang kaganapan ay nag-aalok sa mga kalahok ng pagkakataon na mangako sa isang araw ng tahimik, naglalaman ng paglaban laban sa pananahimik at hindi makatao na mga epekto ng panggagahasa, sekswal na pag-atake, karahasan sa tahanan at panliligalig sa kalye," sabi ni UKZN Religion and Theology Professor Charlene van der Walt. "Ang protesta ay lumalaban din laban sa mga epekto ng karahasan sa kasarian na humaharang sa lahi, kasarian, uri, oryentasyong sekswal, kultura at mga kaugnayan sa relihiyon."

Ang mga Teen Parents ay Kumuha ng Pera para Makatapos ng Pag-aaral
International Araw ng Pambabae Bata