AHF: Ang Mapanghamak na Ulat ng UNAIDS sa Sekswal na Panliligalig ay Kinukumpirma na Dapat Pumunta si Michel Sidibé

In Global Featured ni K Pak

Ang UNAIDS Magpupulong ang Program Coordinating Board (PCB) sa Disyembre 11th upang talakayin ang ulat na iniatas nito sa mga mapagkakatiwalaang pag-aangkin ng sekswal na pang-aabuso sa mga kawani ng UN at ang kasunod na maling paghawak sa pagsisiyasat sa sekswal na panliligalig ng mga nakatataas na kawani sa ahensya.

Ang ulat, na ginawang publiko ngayon, ay nagmumungkahi na ang nakakalason na kapaligiran sa UNAIDS ay nilikha sa ilalim ng relo ni Executive Director Michel Sidibé at na ang kanyang kapabayaan/maling pamamahala ay nagpahintulot na mangyari ito. Nanawagan si AHF para sa kanyang pagpapaalis, binanggit iyon bilang siya pinangasiwaan ang paglikha ng problema, HINDI siya ang taong mag-aayos nito.

WASHINGTON (Disyembre 7, 2018) AIDS Healthcare Foundation (AHF) ngayon ay nananawagan para sa agarang pagpapatalsik sa Executive Director ng UNAIDS, Michel Sidibé, pagkatapos ng a ulat ng isang Independent Expert Panel (IEP) ay nagtapos na ang pamunuan ng Joint Programme ay “bigong pigilan o maayos na tumugon sa mga paratang ng panliligalig kabilang ang sekswal na panliligalig, pananakot at pang-aabuso sa kapangyarihan sa UNAIDS.”

Kabilang sa maraming natuklasan na pinagsama-sama ng IEP mula sa mga komprehensibong panayam at survey ng mga empleyado ng UNAIDS, marami ang tumutukoy sa tahasan at pare-parehong pagwawalang-bahala sa etikal na pag-uugali at integridad ng nakatataas na pamamahala, na nagbigay-daan sa isang nakakalason na kultura ng organisasyon ng pang-aabuso at panliligalig na lumala sa Sidibé's manood.

Ang ulat ng IEP sa bahagi ay nagsasaad, “Ang pamumuno ng UNAIDS Secretariat ay nakikita bilang karismatiko at awtokratiko, na gumagawa ng mga desisyon batay sa malalapit na relasyon—'tulad ng pamilya'—sa halip na mga prinsipyo ng may pananagutan na pamamahala […] Ang kabiguan ng pamunuan na tugunan ang mga responsibilidad nito ay makikita sa paulit-ulit na mga halimbawa ng paboritismo, kagustuhan, at pagkabulag sa etika.”

“Ang mapanghamak na ulat na ito ay nagpapatunay sa matatapang na kababaihan at kalalakihan na sumulong upang ilantad ang nakakalason na kapaligiran sa UNAIDS, na nilikha sa ilalim ng relo ni Executive Director Michel Sidibé. Kinukumpirma rin nito na ang kanyang kapabayaan at/o maling pamamahala ay nagpapahintulot sa sekswal na panliligalig at kasunod na pagtatakip na mangyari," sabi Michael weinstein, Presidente ng AIDS Healthcare Foundation. "Bagaman hindi niya ito aktibong ginawa, pinangasiwaan niya ang paglikha ng problema, at dahil dito, siya ay HINDI ang taong mag-aayos nito. Nananawagan ang AHF sa UNAIDS para sa kanyang agarang pagpapaalis."

Kabilang sa mga pangunahing natuklasan ng Independent Expert Panel sa ulat nito:

 

  • “Ang Executive Director ng UNAIDS Secretariat ay lumikha ng isang patriyarkal na kultura na nagpaparaya sa panliligalig at pang-aabuso sa awtoridad at sa kanyang mga panayam sa Panel. hindi siya tumanggap ng responsibilidad para sa mga aksyon at epekto ng mga desisyon at kasanayan na lumilikha ng mga kundisyon na humantong sa pagsusuring ito.”
  • “…ang Executive Director at pamunuan ng UNAIDS ay may pananagutan para sa isang kultura ng impunity para sa pang-aabuso sa katungkulan, pananakot, at panliligalig, kabilang ang sekswal na panliligalig…”
  • "Inirerekomenda ng Panel ang PCB na maingat na isaalang-alang ang kalagayan ng organisasyon na makikita sa ulat na ito at tukuyin kung ang kasalukuyang Executive Director ay maaaring magpatuloy sa tungkulin."
  • “Ang Panel ay walang tiwala na ang kasalukuyang pamunuan maaaring maghatid ng pagbabago sa kultura kapag ang pamunuang iyon ay higit na responsable sa kasalukuyang karamdaman.”

 

Dahil sa mapanghamak na ebidensyang ipinakita ng IEP, ang pagpayag kay Sidibé na magpatuloy na maglingkod bilang Executive Director ng UNAIDS ay katumbas ng isang condonation ng nepotism, impunity, sexual harassment, lihim at hindi etikal na pag-uugali - mga pag-uugali na kabaligtaran ng kung ano ang isang United Ang ahensya ng mga bansa ay dapat na manindigan.

Ang ulat ay higit pang nagpapatibay sa kung ano ang ginawa nang malinaw sa pamamagitan ng maling paghawak at pag-iwas ni Sidibé na tiyak na kumilos sa paratang ng sekswal na panliligalig laban sa kanyang representante na direktor sa unang bahagi ng taong ito - lumilitaw, ang pagpapanatili ng kanyang posisyon sa opisina ay mas mahalaga kaysa sa pag-aayos ng krisis sa UNAIDS.

Sa panahon ng 10-taong panunungkulan ni Sidibé, marami sa mga problema na ngayon ay naging isang krisis sa buong ahensya at nagresulta sa kawalan ng kumpiyansa sa maraming empleyado, ay maaaring matugunan nang may napapanahong, malinaw na mga interbensyon. Gayunpaman, ngayon ang krisis ay nangibabaw sa isang lalong negatibong imahe ng Pinagsamang Programa sa mass media, na lalong nagpapalala sa pagkalumpo nito sa pagkilos at pinipigilan itong ganap na tumuon sa nawawalang pagwawakas ng AIDS at paglilingkod sa Mga Tao na Nabubuhay na may HIV.

Sa isang press release ng UNAIDS na inilabas kasabay ng paglalathala ng ulat ng IEP, sinabi ni Sidibé na nilalayon niyang repormahin ang ahensya at itakda ito sa tamang landas, ngunit ito ay nagdududa kung isasaalang-alang na ang kanyang patuloy na retorika tungkol sa zero-tolerance para sa panliligalig at pangako sa transparency ay sinamahan ng behind-the-scenes na pagtatangka ng UNAIDS secretariat na sugpuin o ipagpaliban ang paglalathala ng ulat ng EIP, gaya ng iniulat ng Code Blue na Kampanya noong Disyembre 3. Ang UNAIDS ay hindi malamang na magbago ng landas at madaig ang krisis ng kumpiyansa nang walang pagbabago sa pamumuno.

Oras na para sa Program Coordinating Board (PCB) ng UNAIDS na ipahinga ang debate tungkol sa mga kakayahan ng pamumuno ng Sidibe at magpatuloy sa paghirang ng bagong pinuno, na maglalaman ng misyon at mga prinsipyo ng UNAIDS hindi lamang sa mga salita, kundi sa mga aksyon. Ang ulat ng EIP ay malinaw sa konklusyon nito, "Naniniwala ang Panel na kung ang UNAIDS ay makabangon mula sa kasalukuyang kahinaan nito, isang mapagkakatiwalaan, masiglang pinuno ang dapat italaga na makakakuha ng tiwala ng mga kawani at ibalik ang UNAIDS sa pangunahing pangako nito sa hindi- diskriminasyon, angkop na proseso, at mabuting pamamahala.” Para sa interes ng lahat ng kasangkot sa pandaigdigang pagtugon sa AIDS at apektado ng HIV/AIDS, hinihimok namin ang PCB na bumoto sa pagpapatalsik sa kasalukuyang Executive Director ng UNAIDS sa paparating na pulong ng lupon sa Disyembre 11.

AIDS Healthcare Foundation (AHF), ang pinakamalaking pandaigdigang organisasyon ng AIDS, ay kasalukuyang nagbibigay ng pangangalagang medikal at/o mga serbisyo sa mahigit 1,000,000 indibidwal sa 42 bansa sa buong mundo sa US, Africa, Latin America/Caribbean, Asia/Pacific Region at Eastern Europe. Upang matuto nang higit pa tungkol sa AHF, mangyaring bisitahin ang aming website: www.aidshealth.org, Hanapin kami sa Facebook: www.facebook.com/aidshealth at sundan kami sa Twitter: @aidshealthcare at Instagram: @aidshealthcare

 

# # #

Nagpapasalamat ang AHF kina Senators Grassley at Wyden para sa Bill na Pigilan ang mga Drug Company mula sa Gouging Medicaid
Robben Island - Cape Town, South Africa