Mga Advocates Gumising sa HQ ng World Bank na may Libreng Kape

In Global Advocacy, Global Featured, Balita ni Fiona Ip

Inuuri ng World Bank ang mga bansa kung saan kumikita ang mga tao ng $2.73 bawat araw o higit pa bilang mga middle-income na bansa (MICs), kahit na ang arbitraryong paghahabol na ito ay ganap na wala sa katotohanan. Ilang tao ang mabubuhay, lalo pa ang magkaroon ng anumang kita para sa tirahan at pangangalagang pangkalusugan sa napakaliit na badyet - halos ang halaga ng isang tasa ng kape sa isang mayamang bansa.
Upang maihatid ang punto sa taunang World Bank Spring Meetings dalawang linggo na ang nakalipas, ang AIDS Healthcare Foundation (AHF) ay nag-setup ng cart na "Raise the MIC" sa harap ng punong-tanggapan ng World Bank sa oras ng tanghalian upang mamigay ng libreng kape at makipag-usap sa mga dumadaan, kabilang ang mga empleyado ng Bank , tungkol sa pangangailangang baguhin kung paano inuri ang mga MIC.

"Paulit-ulit na ibinaba ng World Bank ang MIC threshold, pinakahuli mula sa $2.86 hanggang $2.73, na artipisyal na binabawasan ang grupo ng mga bansang karapat-dapat para sa tulong sa pag-unlad," sabi Denys Nazarov, Direktor ng AHF ng Pandaigdigang Patakaran at Komunikasyon. "Sa esensya, ang World Bank ay ginagawa ang misyon nito na alisin ang matinding kahirapan sa pamamagitan ng pag-uuri nito sa pag-iral, na nakaliligaw, imoral at kontraproduktibo."
 
Maraming bansang naapektuhan ng epidemya ng HIV/AIDS ay nasa kategorya ng MIC, na naglilimita sa kanilang pagiging karapat-dapat para sa internasyonal na tulong, tulad ng pagpopondo at pag-access sa mga kalakal tulad ng condom, at nagpapataw ng mas mataas na presyo para sa mga gamot na nagliligtas-buhay—hanggang sa 10 beses ang mga gastos na binabayaran ng mababang -mga bansang kinikita para sa parehong mga gamot. Itinatampok ng kampanyang "Itaas ang MIC" ng AHF ang pagkakaibang iyon at gumagana upang mapanatili ang mga mapagkukunan sa mga bansang higit na nangangailangan ng mga ito.

Maraming tao na dumaan upang kumuha ng kape habang papunta sa Bangko ay pinuri ang mga tasang may tatak ng kampanya, na may mga mensahe ng adbokasiya kasama ang mainit na inumin. Ang pamamahagi ay sinundan ng isang maingay na demonstrasyon ng piket, na may higit sa 25 boluntaryong tagapagtaguyod na may dalang mga karatula, tatlong talampakang world balloon at pag-awit para sa World Bank na gawin ang tama at baguhin ang kahulugan nito sa MIC. Apat na taon sa kampanya, ang AHF ay walang balak na sumuko at patuloy na magsusulong para sa World Bank na "Itaas ang MIC."

Nagsalita ang mga Babae sa UN
Habang Lumalakas ang Rate ng STD, hinihimok ng AHF ang Kongreso na Pataasin ang Pagpopondo sa Pag-iwas