Sinusuportahan ng AHF ang Pagpapakilala ng 'Medicare for All Act of 2019' sa Senado ng US

In Global Advocacy, Global Featured, Balita ni Ged Kenslea

WASHINGTON (Abril 10, 2019) AIDS Healthcare Foundation (AHF) ngayon ay pinuri ang US Senator Bernie Sanders (I-VT) para sa kanyang pagpapakilala ng Medicare for All Act of 2019, na gagawing karapat-dapat para sa Medicare ang lahat ng nakatira sa US.

“Si Senador Sanders ay walang sawang kampeon sa layuning magarantiya ang kalidad ng pangangalagang pangkalusugan bilang isang karapatang pantao. Ang kanyang panukalang batas ay tumutugon sa mga pinagbabatayan na puwersa na nagpapamahal sa ating sistema ng pangangalagang pangkalusugan, tulad ng napakalaking administratibong overhead ng industriya ng segurong pangkalusugan at malaswang mga presyo ng gamot, "sabi Tom Myers, ang hepe ng pampublikong gawain at pangkalahatang tagapayo ng AHF.

"Ang US ang may pinakamasalimuot at mahal na sistema ng pangangalagang pangkalusugan sa mundo," sabi ni Myers. “Sisiguraduhin ng batas ng Medicare for All ni Senator Sanders na ang mga taong may HIV ay magkakaroon ng access sa paggamot at hindi kailangang magbayad para sa napakataas na presyo para sa nagliligtas-buhay na gamot na anti-retroviral.”

Ang programa ng US Medicare, na may 50-taong rekord ng tagumpay, ay magagamit na ngayon sa lahat ng higit sa 65. Ang batas na ito ay gagawing magagamit ang pangangalagang pangkalusugan na pinondohan ng buwis na medikal na kinakailangan kabilang ang pangunahing pangangalaga at pag-iwas, mga inireresetang gamot, pangangalaga sa emerhensiya, matagal -matagalang pangangalaga, mga serbisyo sa kalusugan ng isip, mga serbisyo sa ngipin at pangangalaga sa paningin. Tulad ng Medicare, pipili ang mga pasyente mula sa mga kalahok na manggagamot at institusyon.

Ang programa ay popondohan ng mga buwis na pinapalitan ang mga premium ng insurance. Ang mga pondo mula sa mga kasalukuyang pinagmumulan ng pamahalaan para sa pangangalagang pangkalusugan, pagtaas ng mga buwis sa personal na kita sa pinakamataas na limang porsyento ng mga kumikita, isang progresibong excise tax sa kita sa payroll at self-employment, isang buwis sa hindi kinita na kita, at isang buwis sa transaksyon sa mga pagbili ng stock at bono ay maisabatas ng batas. Ang mga buwis na ito ay mababawi sa pamamagitan ng pag-aalis ng mga pagbabayad ng premium sa mga kompanya ng segurong pangkalusugan. Ang mga health insurer ay ipagbabawal na magbenta ng health insurance na duplicate ang mga benepisyong ibinigay sa batas. Maaari silang magbenta ng insurance para sa mga serbisyong hindi medikal na kinakailangan.

"Ang batas na ito ay makakatulong sa lahat ng aming mga pasyente at ito ay mag-aalis ng mga hadlang sa pagwawakas ng epidemya ng AIDS. Bumubuo ang pang-araw-araw na suporta sa US para sa pagpapalawak ng Medicare. Inaasahan ng AHF ang pagsasabatas ng panukalang batas na ito," sabi ni Myers.

Upang tingnan ang pahayag ni Senator Sanders sa kanyang pagpapakilala ng 'Medicare for All Act of 2019' i-click dito.

Ang AHF ay naitala bilang suporta sa pagpapalawak ng Medicare upang masakop ang lahat ng mga mamamayan at residente ng US sa loob ng ilang panahon. Tingnan ang nakaraang pahayag ng AHF dito:  https://www.aidshealth.org/#/archives/29419

41 Mga Pasyente ng HIV at PrEP Nagsampa ng Demanda sa Personal na Pinsala sa California Tungkol sa Mga Gamot na Nakabatay sa TDF ng Gilead
Pagsasama ng CVS-Aetna: Pinahihintulutan ng Hukom ang AHF na Magmungkahi ng mga Saksi