Libu-libo ang Nakakuha ng Mga Serbisyo sa HIV sa Bagong AHF Vietnam Clinics

In Byetnam ni Fiona Ip

Ang AHF Vietnam, sa pakikipagtulungan sa mga kasosyo ng gobyerno, ay nagbukas kamakailan ng mga klinika sa dalawang probinsya na magbibigay ng HIV testing at paggamot sa higit sa 6,000 mga kliyente at halos 1,000 mga taong nabubuhay na may HIV.

Kahit na ang pagtugon sa HIV/AIDS sa Vietnam ay nakakita ng kapansin-pansing mga pagpapabuti mula noong unang bahagi ng 2000s nang ang epidemya ay nasa pinakamalala nito, 47% lamang ng mga taong may HIV ang tumatanggap ng paggamot noong 2016.

Upang palakihin ang mga bilang ng paggamot at magbigay ng mahahalagang pagsisikap sa pag-iwas, nakipagtulungan ang AHF sa mga kasosyo ng gobyerno upang magbukas ng mga klinika sa mga lalawigan ng Bac Giang at Phu Tho. Ang mga bagong programa ay makakatulong sa pagkuha ng mga serbisyo ng HIV sa libu-libo sa komunidad, at partikular sa mga marginalized na populasyon na hindi gaanong apektado ng epidemya sa bansa.

Ang klinika ng Phu Tho ay tutulong na sugpuin ang agwat para sa mga serbisyong kasalukuyang hindi sakop ng gobyerno, at bilang karagdagan sa mga nakaugaliang serbisyo sa pag-iwas at paggamot ng AHF, ang bagong programa ng Bac Giang ay magbibigay ng pagsasanay para sa mga kawani ng pangangalagang pangkalusugan sa isang lokal na bilangguan upang matiyak ang mabilis na pagsusuri sa HIV para sa humigit-kumulang 2,000 bilanggo.

Long Beach Pride: AHF para Parangalan ang 'Aming mga Kampeon,' Nag-aalok din ng LIBRENG Pagsusuri sa HIV habang ang mga Impeksyon sa Lungsod ay Lumalakas
Nanawagan ang AHF sa G20 na Tuparin ang Pangako