Ang kauna-unahang Pride Celebration ay Gumawa ng Kasaysayan sa Haiti

In Global Featured, Haiti ni Fiona Ip

Maaaring idinaos ng AIDS Healthcare Foundation (AHF) Haiti ang International Condom Day (ICD) nito nang mas huli kaysa karaniwan, ngunit hindi iyon nangangahulugan na mas kaunti ang kanilang ginawang selebrasyon—na siya rin ang unang gay pride event sa kasaysayan ng bansa!

"Ginamit ng AHF Haiti ang pagkakataong ito upang ideklara na ang bawat isa ay may karapatan sa pangangalagang pangkalusugan anuman ang kanilang sekswal na oryentasyon," sabi ng AHF Haiti Country Program Manager Karine Duverger. "Maliwanag na mayroon pa tayong trabaho na dapat gawin kapag ang mga nasa marginalized na komunidad ay inaatake o pinapatay pa lamang dahil sa pagiging sino sila. Walang sinuman ang dapat na mamuhay nang nag-iisa, naghihirap o nag-uusig—at ang AHF ay nagsusumikap na baguhin ang takbo ng Haiti.”

Mas mahalaga na tiyakin ang tagumpay ng kaganapang ito, dahil ang orihinal na nakaiskedyul na kaganapan ng ICD 2019 ng AHF sa Haiti noong Pebrero ay kailangang ipagpaliban dahil sa malawakang kaguluhang sibil at mga protesta na nag-udyok ng mga paglikas at mga babala sa paglalakbay.

"Kami ay napakasaya na sa wakas ay gaganapin ang kaganapang ito para sa mga tao ng Haiti sa gitna ng lahat ng mga hindi magandang pangyayaring dinanas ng mga Haitian sa taong ito," dagdag ni Ms. Duverger. “Sa kabila ng ating mga pagkakaiba at pagkakabaha-bahagi, posible ang tunay na pagbabago—at ang kaganapang ito ay nangangahulugan ng pagwawakas ng diskriminasyon at karahasan at paglalagay ng bagong landas patungo sa pagkakaiba-iba at pagkakaisa!”

Pinalakpakan ng AHF ang $2 bilyong pamumuhunan ng PEPFAR sa mga batang babae
LA Press Conf. NGAYONG ARAW (6/4) 12 ng Tanghali—2019 Tumaas ang Bilang ng Walang Bahay Sa kabila ng $619M sa Paggastos ng Gobyerno