Pinalakpakan ng AHF si Gov. Newsom sa Paglagda sa Bill na Nagbabawal sa Mga Condom bilang Ebidensya (SB 233)

In Tampok, Balita ni Ged Kenslea

Pinalakpakan ng AHF si Gov. Newsom sa Paglagda sa Bill na Nagbabawal sa Mga Condom bilang Ebidensya (SB 233)

 

Pinupuri ng grupo ng AIDS ang gobernador ng California sa paglagda sa SB 233 (Wiener, D-San Francisco) na ipinagbabawal ang pagkakaroon ng condom bilang ebidensya ng prostitusyon kapag nag-uusig sa isang tao para sa mga krimen sa sex work.

 

LOS ANGELES (Hulyo 31, 2019) AIDS Healthcare Foundation (AHF) ngayon ay pinalakpakan ang Gobernador ng California na si Gavin Newsom para sa pagpirma Sb 233 (Scott Wiener, D-San Francisco), isang panukalang batas na nagbabawal sa pagkakaroon ng condom para gamitin bilang ebidensya ng prostitusyon kapag nag-uusig ng isang tao para sa mga krimen sa sex work.

 

“Pinupuri ng AHF si Gobernador Newsom sa agarang paglagda sa SB 233 ni Senator Wiener, isang masinop na batas na magpapalaki ng kaligtasan para sa mga sex worker, isang madalas na marginalized na populasyon na madalas na lantad sa karahasan na maaaring gumamit ng condom sa kanilang trabaho upang maiwasan ang ilang partikular na panganib sa kalusugan,” sabi Michael weinstein, presidente ng AHF. "Sa pamamagitan ng pag-aalis ng condom bilang ebidensya ng prostitusyon, ang mga manggagawang ito ay maaaring mas malamang na magkaroon ng STD o mabuntis, kaya ang panukalang batas ay dapat ding magkaroon ng pangkalahatang positibong epekto sa kalusugan ng publiko."

 

Ayon sa website ng California Legislative Information at ang ulat ng Legislative Counsel's Digest nito sa SB 233:

 

“Kinakriminal ng umiiral na batas ang iba't ibang aspeto ng gawaing sekso, kabilang ang paghingi ng sinuman na makisali, o gumawa ng mahalay o malaswang paggawi sa isang pampublikong lugar, pagla-gala sa pampublikong lugar na may layuning gumawa ng prostitusyon, o pagpapanatili ng pampublikong istorbo. Ang umiiral na batas, ang California Uniform Controlled Substances Act (CUCSA), ay ginagawang kriminal din ang iba't ibang mga pagkakasala na may kaugnayan sa pagmamay-ari, transportasyon, at pagbebenta ng mga tinukoy na kinokontrol na mga sangkap."

 

Ipinagbabawal ngayon ng SB 233 ang pagpasok ng pagkakaroon ng condom bilang ebidensya sa pag-uusig ng paglabag sa paghingi o pagsasagawa ng mahalay o karumal-dumal na pag-uugali sa isang pampublikong lugar, paghingi o pagsali sa mga gawaing prostitusyon, pagla-gala sa pampublikong lugar na may layuning gumawa prostitusyon, o para sa pagpapanatili ng pampublikong istorbo, kung ang pagkakasala ay nauugnay sa isang gawa ng prostitusyon.

 

Ipinagbabawal ng batas na ito ang pag-aresto sa isang tao para sa isang misdemeanor na paglabag sa CUCSA o tinukoy na mga krimen sa pagtatrabaho sa sex, kung ang taong iyon ay nag-uulat na siya ay biktima ng, o isang saksi sa, mga partikular na krimen.

AHF sa WHO: Ang Ebola Vaccine ay Napatunayan na – Aprubahan Ito Ngayon!
Naalarma ang AHF sa mga Ulat ng Border Patrol na Naghihiwalay sa mga Pamilya Batay sa HIV Status