Dallas, Texas: Ihanay ang AIN at AHF para Pahusayin ang Pag-iwas sa HIV at Pangangalagang Medikal ng HIV/AIDS

In Tampok, Balita ni Ged Kenslea

Ang bagong kaugnayan sa pagitan ng AIN at AHF ay naglalayong pahusayin ang paghahatid ng pag-iwas sa HIV at nagliligtas-buhay na pangangalaga sa HIV/AIDS at mga serbisyo sa mga mahina, mababang kita, at maraming kulturang populasyon sa mas malaking rehiyon ng Dallas.

 

DALLAS, TX (Setyembre 16, 2019) AIN (AIDS Interfaith Network dba Access and Information Network) isang matagal na at iginagalang na organisasyon ng serbisyo ng AIDS na naglilingkod sa mga indibidwal na mababa ang kita sa mataas na antas ng pangangailangan sa Dallas at North Texas nang higit sa 30 taon, ay nagpapalawak ng kapasidad nito na magbigay ng hanay ng mga kritikal mga serbisyo sa mga apektado ng HIV/AIDS sa pamamagitan ng pagsali sa AHF (AIDS Healthcare Foundation). Ang parehong mga organisasyon ay nagsisilbi sa mga kliyenteng positibo sa HIV na may malawak na iba't ibang mga serbisyo, pati na rin ang pagbibigay ng mga libreng serbisyo sa pag-iwas sa HIV at STD, nang walang bayad sa mga tatanggap.

 

Bawat taon, ang mga kawani at mga boluntaryo ng AIN ay nagbibigay ng mga serbisyo sa halos 2,000 taong nabubuhay na may HIV. Kasama sa mga serbisyo ng AIN ang: ang Daire wellness center, ang programa sa pagkain, medikal na transportasyon, medikal at hindi medikal na pamamahala ng kaso, mga serbisyo sa wikang Espanyol, outreach, HIV at STI prevention, at linkage sa pangangalaga. Halos kalahati ng mga na-diagnose na kliyente ng AIN ay higit sa 50 taong gulang at nabubuhay nang may HIV sa loob ng mahigit 20 taon.

 

Ang AHF ay isang pandaigdigang organisasyon na ngayon ay nagbibigay ng makabagong gamot at adbokasiya sa higit sa 1.2 milyong tao sa 43 bansa. Ito rin ang pinakamalaking provider ng HIV/AIDS na pangangalagang medikal na nakabase sa komunidad sa United States.

 

“Ang AIN at AHF ay bawat isa ay may mahaba at iginagalang na mga kasaysayan ng paglilingkod gayundin ang mga katulad na pilosopiya, layunin, at misyon. Sa pagsasaalang-alang sa kani-kanilang layunin at mga pangangailangan ng komunidad, napagpasyahan naming pinakamahusay na mapagsilbihan ang aming mga kliyente at komunidad sa pamamagitan ng pagpasok sa isang pormal na kaakibat,” sabi ni Steven Pace, Punong Tagapagpaganap ng AIN. “Nakakita kami ng magkaparehong pagkakahanay sa maraming aspeto ng parehong organisasyon, at pinupuri ng aming mga programa ang mga AHF. Ang kaakibat ay nagpapalakas sa parehong mga organisasyon habang patuloy kaming naglilingkod sa mga taong may HIV/AIDS at nagsisikap tungo sa layuning wakasan ang HIV.

 

“Ang bagong partnership na ito sa AHF ay magpapahusay sa mga karanasan ng aming mga kliyente, kabilang ang pagdaragdag ng mga serbisyong medikal, habang pinapayagan kaming mapanatili ang aming tatak at ang aming matagumpay na modelo ng paghahatid ng serbisyo. Pananatilihin ng AIN ang awtonomiya nito at ang pagtuon nito sa paglilingkod sa mga mahihinang populasyon na may mataas na antas ng pangangailangan, kabilang ang mga kalalakihan, kababaihan, mga bata at kabataan na nabubuhay, o madaling kapitan ng, HIV habang patuloy na nagpapalawak ng mga serbisyo upang matugunan ang iba pang mga pagkakaiba sa kalusugan na maaaring harapin ng ating mga kliyente. .”

 

"Ang parehong AHF at AIN ay nagbabahagi ng isang karaniwang misyon upang ihinto ang pagkalat ng HIV at mapabuti ang buhay ng lahat ng mga taong may HIV/AIDS at naniniwala kami na ang relasyon na ito ay kapwa kapaki-pakinabang para sa aming mga kliyente, mga pasyente at aming mga organisasyon," sabi Bret Camp, Direktor ng Rehiyon ng Texas para sa AHF. “Ang bawat organisasyon ay may mayamang kasaysayan ng pagbibigay ng mga napakahalagang serbisyo: Ang AIN ay itinatag mahigit 30 taon na ang nakakaraan bilang AIDS Interfaith Network upang magbigay ng HIV/AIDS at mga kaugnay na serbisyo partikular sa at para sa mga hindi naseserbisyuhan, mababang kita, multikultural na komunidad. Nagsimula ang AHF noong 1987, isang panahon kung kailan ang epidemya ng AIDS ay kumikitil sa buhay ng libu-libong kalalakihan at kababaihan sa buong bansa at ang mga gamot upang makontrol ang virus ay kakaunti, bago at eksperimental. Ang bagong partnership na ito ay nagbibigay-daan sa parehong mga organisasyon na patuloy na gamitin ang kani-kanilang mga lakas upang mas mapagsilbihan ang mga pangangailangan ng mga kalalakihan, kababaihan at mga bata na may HIV/AIDS sa buong lugar ng Dallas at North Texas.

 

Sa pamamagitan ng kasunduan, pananatilihin ng AIN ang pagkakakilanlan, kawani, programa, at mga gawad nito. Ang agarang pag-access sa mga kalapit na serbisyong medikal at parmasya ng AHF ay magbibigay-daan sa AIN na maging isang one-stop shop para sa pangangalaga at mga serbisyo. Ang pangunahing lokasyon ng AIN ay sa 2600 N. Stemmons Freeway Suite 151, Dallas, TX 75207, AHF ay may mga serbisyo sa 3920 Cedar Springs Road (HIV testing, AHF Pharmacy & AHF Wellness Center) at 7777 Forest Lane, 75230 sa Dallas (AHF Healthcare Center, AHF Pharmacy at AHF Wellness Center), pati na rin ang mga lokasyon sa Ft. Worth at Houston.

 

HIV/AIDS sa mas malaking Dallas

Ang Dallas County ang may pinakamataas na rate ng impeksyon sa HIV sa Estado ng Texas at ang pang-apat na pinakamataas na rate sa bansa. Ayon sa Dallas County Health and Human Services, noong 2017 tinatayang 18,073 katao ang nabubuhay na may HIV sa Dallas County - halos 6% na pagtaas sa 2016. Mahigit sa 60% ng mga bagong diagnosis ng HIV ay nasa mga wala pang 36 taong gulang. Ang mga rate ng kaso ay nananatiling hindi katimbang na mas mataas sa mga African American.

 

Sa pamamagitan ng mga programang direktang serbisyo nito, nagsisilbi ang AIN sa mga pinaka-mahina sa komunidad ng Dallas: halos 2,000 lalaki, babae, bata at kabataan na na-diagnose na may HIV. Sa mga kliyenteng ito, 62% ay African American, 19% Hispanic, at 19% Caucasian at iba pang mga etnisidad; mahigit 27% ang mga babae, at mahigit 10% ang mga bata at kabataan. Mahigit sa 95% ng aming na-diagnose na mga kliyente ay may mga kita na mas mababa sa $11,000 sa isang taon.

 

“Kinikilala ng AHF ang kritikal na kahalagahan ng pagsuporta sa mga pasyente at kliyente sa mga lokal na serbisyong nakabatay sa komunidad na mahalaga sa pagtiyak ng mas mahusay na mga resulta ng pangangalagang pangkalusugan, at wala nang mas maliwanag kaysa sa pagsuporta sa mga indibidwal na may HIV/AIDS, partikular na ang mas mababang kita at multikultural. mga komunidad, kabilang ang mga kababaihan at mga bata at kabataan na labis na naapektuhan ng epidemya na ito,” sabi Michael weinstein, Presidente ng AIDS Healthcare Foundation.”

 

# # #

Tungkol sa AIN

Ang AIN (AIDS Interfaith Network dba Access and Information Network) ay isang multikultural, 501 (c) 3, nonprofit na organisasyon na nagbibigay ng mga serbisyo para sa mga indibidwal na may malalang kondisyon sa kalusugan at mga programa sa pag-iwas para sa mga komunidad na nanganganib. Sa pamamagitan ng aming misyon, kumikilos ang AIN upang pigilan ang pagkalat ng HIV at pinaglilingkuran ang mga taong may HIV/AIDS at iba pang mahihinang populasyon. Ang AIN ay naglilingkod sa mga indibidwal na mababa ang kita sa mataas na antas ng pangangailangan nang higit sa 30 taon sa Dallas at North Texas. Para sa karagdagang impormasyon mangyaring bisitahin ang aming website sa www.AINdallas.org, o hanapin kami sa Facebook  www.facebook.com/AINdallas o sundan kami sa Twitter at Instagram sa @AIN_dallas

AHF: WHO Patuloy na Nabigo sa Ebola Response
AHF Airlifts Emergency Aid sa Bahamas