Nakakabinging Katahimikan ang Malakas na Nagsasalita para sa mga Biktima

In Global Advocacy, Global Featured, Timog Africa ni Fiona Ip

Ang AIDS ay nananatiling isang krisis sa buong mundo, ngunit sa isang bansang may 7.7 milyong taong nabubuhay na may HIV, ang epidemya ng South Africa ay pinalala pa ng karahasan na sekswal at nakabatay sa kasarian (SGBV)—isang kapus-palad na bahagi na nagpapalakas ng humigit-kumulang 1,500 bagong impeksyon sa HIV bawat linggo sa mga kabataang babae at kabataang babae na may edad 15-24.

Mag-click sa itaas para panoorin ang maikli ngunit may epekto video ng Silent Protest

 

Upang magbigay ng boses sa mga nakaligtas sa sekswal na pag-atake, ang AIDS Healthcare Foundation (AHF) South Africa at mga kasosyo ay nagsagawa ng mga Silent Protest na aksyon sa mga lokasyon kung saan hanggang sa 60% ng mga kababaihan ay positibo sa HIV sa ilang komunidad. Dalawang unibersidad (Cape Town at KwaZulu-Natal) ang nagho-host ng mga kaganapan na tumagal ng limang araw at kasama ang isang martsa, mga pagtitipon sa campus na may daan-daang kalahok at impormasyon kung paano ma-access ang mga serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan.

"Kung babawasan natin ang mga bagong impeksyon sa HIV, dapat nating tugunan ang karahasan na sekswal at nakabatay sa kasarian," sabi Larissa Klazinga, Regional Policy and Advocacy Manager para sa AHF South Africa. "Ang mga kaganapang ito na ginagawa namin at ng aming mga kasosyo ay kritikal para sa pagdadala ng kamalayan. Mula man sa mapilit na pakikipagtalik sa matalik na kapareha na walang condom o mula sa panggagahasa—ang ebidensya ay nagpapakita ng malinaw na ugnayan sa pagitan ng sekswal na karahasan at ng mas mataas na panganib ng paghahatid ng HIV."

Iniimbitahan ka ng AHF na panoorin at ibahagi ang maikli ngunit may epekto video ng Silent Protest 2019. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng kamalayan at pakikilahok, maaari kang magkaroon ng papel sa pagwawakas sa karahasan na sekswal at nakabatay sa kasarian—sa South Africa man o sa iyong sariling komunidad.

I-click ang collage sa itaas para makakita ng higit pang mga larawan!

Ang 'GNTRIFIED' na mga Billboard ng License Plate ay Hindi Nagawa sa Krisis sa Pabahay
Ang Pagbisita ng UN Chief sa Ebola Crisis Zone na Naka-target sa Call for Action