Mag-apela ang AHF sa Pag-alis sa Hollywood Fair Housing Lawsuit Laban sa Lungsod ng LA, Maramihang Mga Developer

In Tampok, Balita ni Ged Kenslea

Sa pamamagitan ng demanda nito, na na-dismiss sa Superior Court noong unang bahagi ng buwang ito, hinangad ng AHF na ilapat at ipatupad ang federal Fair Housing Act at Fair Employment and Housing Act ng California. dahil dapat itong ilapat sa apat na pag-unlad sa Hollywood: Sunset Gordon Tower, Palladium Residences, Crossroads Hollywood at ang isa ay binalak sa Amoeba Musika lugar

 

LOS ANGELES (Nobyembre 30, 2019) AIDS Healthcare Foundation (AHF) ay mag-aapela sa isang desisyon mas maaga sa buwang ito sa Superior Court ng Estado ng California para sa County ng Los Angeles na ibinasura ang isang kaso na inihain nito noong Agosto 2019 laban sa Lungsod ng Los Angeles, ang Konseho ng Lungsod ng LA at mga developer ng ari-arian ng maraming luxury mixed use residential /komersyal/mga proyekto sa entertainment sa loob ng lugar ng Hollywood.

 

Iginiit ng kaso ng AHF ang mga paglabag sa parehong pederal at pang-estadong batas sa pabahay na nilalayon na alisin ang diskriminasyon sa pabahay, mga hadlang sa pabahay ng minorya at pinagsamang mga komunidad. Ang kaso ng AHF ay naghangad na ipatupad ang pederal na Fair Housing Act (FHA) at California's Fair Employment and Housing Act (FEHA), na iginigiit ang apat na mga pag-unlad sa Hollywood sa loob ng isang milyang radius sa kaso ng AHF ay naaprubahan nang hindi nagbibigay ng sapat na mga hakbang upang matiyak na ang Mga Proyekto ay hindi magpapalipat-lipat sa mga protektadong minorya. Pinoprotektahan ng mga patas na batas sa pabahay na ito ang mga minorya na hindi gaanong naapektuhan ng isang patakaran o kasanayan ng lungsod.

 

Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang malaking sukat, mataas na antas ng market-rate na pagpapaunlad ng pabahay na walang sapat na abot-kayang mga yunit ay nauugnay sa malawakang paglilipat ng mga kalapit na residenteng mababa ang kita. Ang mga residenteng ito na mababa ang kita ay mga taong may kulay. Sa demanda nito, ang AHF ay nag-aalok ng isang pangunahing halimbawa ng gayong mababang kita at minorya na pag-aalis: Crossroads Hollywood, na magwawasak sa mahigit 80 umiiral nang paupahang apartment, na magpapalipat-lipat sa isang dekada-gulang, mahigpit na komunidad na higit sa lahat ay mababa ang kita, karamihan sa mga residenteng Latino .

 

"Kami ay gumagalang na hindi sumasang-ayon sa desisyon ni Judge Draper at nilayon naming iapela ang kanyang desisyon sa kaso," sabi Michael weinstein, Presidente ng AHF. “Noong Mayo ng taong ito, nagpasya si Judge Beckloff ng LA Superior Court na maaaring magpatuloy ang katulad na patas na paghahabol sa pabahay tungkol sa proyektong binalak sa Crenshaw Mall. Wala ni isa sa mga pagpapaunlad ng ari-arian na ito sa Hollywood ang may halos sapat na mga yunit ng pabahay na nakalaan bilang abot-kaya para sa mga pamilyang napakababa ang kita at sama-sama nilang ipinagpapatuloy ang gentrification at pakyawan na paglilipat ng mababang kita, karamihan sa mga komunidad ng minorya mula sa Hollywood.

 

Ang mga proyekto sa Hollywood sa pag-unlad na naka-target sa kaso ng AHF ay kinabibilangan ng:

  • Sunset Gordon Towersa Sunset Boulevard, isang 22-palapag, halos ganap na market rate apartment complex ng development company na CIM.
  • Hollywood Palladium Residences, ng developer na Crescent Heights, kambal na 28-palapag na tore na maglalaman ng 730 residential units.
  • Crossroads Hollywood,ng Harridge Development Group, isang proyektong nakatakdang magsama ng 950 apartment sa 3 matataas na gusali, higit sa 100 kung saan ang mga apartment ay ilalaan para sa mga pamilyang napakababa ang kita. Gayunpaman, gigibain ni Harridge ang mahigit 80 unit ng kasalukuyang rent stabilized apartment housing, kaya ang netong kita ng mga bagong abot-kayang unit ng pabahay ay 20 o higit pa na housing units. Ang developer ay nabigyan din ng 22 lisensya ng alak sa buong proyekto—halos isang lisensya bawat isa para sa bawat bagong abot-kayang apartment na ginawa.
  • At, isang hindi pa pinangalanan na26-kuwento, 200-unit luxury residential at commercial development na nagbibigay ng halos hindi bababa sa market housing ng GPI Companies para sa site ng Amoeba Musika sa Sunset Boulevard.
Ang Men's Clinic sa Brazil ay Sprint sa 10,000 Kliyente sa loob ng 18 buwan
Ang AHF ay makikipagsosyo sa Baltimore City Hall sa 2019 World AIDS Day Event - Mon., Dis. 2nd