Ang Men's Clinic sa Brazil ay Sprint sa 10,000 Kliyente sa loob ng 18 buwan

In Brasil, Global Featured ni Fiona Ip

Matapos maging bukas sa loob lamang ng 18 buwan, ang wellness center ng AHF Brazil sa Recife – ang Men's Clinic – ay sumugod sa isang kahanga-hangang milestone noong nakaraang buwan sa pamamagitan ng pagtanggap sa ika-10,000 na mga kliyente nito, dahil sa malaking bahagi sa magiliw at walang diskriminasyong kapaligiran ng klinika.

Nagbukas ang Men's Clinic noong Mayo ng nakaraang taon, na may pagtuon sa pagsusuri para sa HIV, syphilis, at hepatitis B at C—pati na rin ang paggamot sa mga STI at pag-uugnay ng mga pasyenteng may HIV at hepatitis sa mga serbisyo sa pampublikong kalusugan. Ang sentro ay panlalaki lamang, isang demograpiko na kadalasang hindi napapansin dahil sa panlipunan at kultural na mga kadahilanan.

"Ang klinika sa Recife ay naging halimbawa para sa paggamot sa mga STI at isang modelo na nakatakdang ipatupad sa Brazil ng Ministry of Health," sabi ng AHF Brazil Country Program Manager Beto de Jesus. "Salamat sa isang setting na walang diskriminasyon anuman ang oryentasyong sekswal, ipinagmamalaki namin na makatutulong kaming magtatag ng mga bagong pamantayan ng pangangalaga para sa bansa."

Ang gawaing isinagawa ng klinika ay nakilala sa ngayon ang mahigit 600 HIV positive na tao at nakatulong na mapanatiling malusog ang mga kliyente sa pamamagitan ng pagbawas sa oras na kinakailangan upang maiugnay ang isang tao sa paggamot. Sa mabilis na pagkakaroon ng access ng mga kliyente sa antiretroviral therapy, nagagawa nilang simulan ang pagpapabuti ng kanilang kalusugan at ituloy ang kanilang karera at mga layunin sa buhay.

Ang AHF ay nagtatrabaho sa Brazil mula pa noong 2015 at kasalukuyang mayroong 54,004 na pasyente sa pangangalaga.

Ang mga Volunteer Tester ay Naghahanda upang Matugunan ang HIV sa Netherlands
Mag-apela ang AHF sa Pag-alis sa Hollywood Fair Housing Lawsuit Laban sa Lungsod ng LA, Maramihang Mga Developer