Ang mga Volunteer Tester ay Naghahanda upang Matugunan ang HIV sa Netherlands

In Olanda ni Fiona Ip

Sa pagsisikap na maabot ang pinakamaraming miyembro ng komunidad hangga't maaari, pinatunayan ng AHF Netherlands ang kauna-unahang grupo nito ng 10 lay (boluntaryo) tester na gagamitin para maabot ang mga pangunahing apektadong komunidad na kadalasang nahaharap sa mga hadlang sa pag-access sa mga serbisyo ng HIV testing na nakabase sa pasilidad.

"Ang pagkakaroon ng mga lay tester mula sa mga komunidad tulad ng MSM at migrante, na partikular na mahirap abutin gamit ang mga nakasanayang diskarte, ay tumutulong sa amin na mag-zero sa mga partikular na grupo at magreresulta sa pag-detect ng mas mataas na rate ng HIV positivity," sabi ng AHF Checkpoint Amsterdam Testing and Operations Manager Milo de Moraes. "Ang pagkuha ng pagsubok sa mga partikular na komunidad ay nakakatulong din na madaig ang mga hadlang tulad ng isang nakikitang kawalan ng pagiging kumpidensyal, takot sa stigma, at hindi maginhawang oras ng pagbubukas o paghihintay sa mga regular na pasilidad."

Ang programang gumamit ng mga lay tester, kasama ng kamakailang pagkilala sa Rapid Testing Program ng AHF ng mga institusyon ng pamahalaan sa Netherlands, ay nakatulong sa mga gumagawa ng desisyon na magpatuloy sa mga positibong pagbabago sa patakaran tungkol sa paggamit ng mga volunteer tester.

Bilang karagdagan sa Checkpoint Amsterdam at ang lay testing program, ang AHF Netherlands ay kasalukuyang nag-aalok din ng Pop-up Checkpoint sa Rotterdam dalawang araw bawat buwan upang magbigay ng accessible HIV testing sa lahat ng nangangailangan nito.

Pinupuri ng AHF ang Pambihirang Gamot ni Cipla para sa mga Bata
Ang Men's Clinic sa Brazil ay Sprint sa 10,000 Kliyente sa loob ng 18 buwan