Ang AHF Sounds Alarm sa FTC at DOJ kung paano ang Vertical Integration sa Healthcare ay Nakakapinsala sa mga Pasyente, Provider at Parmasya

In Tampok, Balita ni Ged Kenslea

Hinihiling ng AHF sa FTC at DOJ na palakasin ang Draft 2020 Vertical Merger Guidelines. “Bagama't ang Draft Guidelines ay isang hakbang pasulong," hinihimok ng AHF ang Mga Ahensya "na maglabas ng mas matatag at makahulugang Mga Alituntunin na hayagang isinasaalang-alang ang mga epekto sa kalusugan ng mga taong masusugatan na nabubuhay sa kumplikadong mga kondisyon kapag sinusuri ang isang potensyal na vertical merger."

 

Sinasabi ng AHF na ang pagtaas ng pagsasama-sama at patayong pagsasama ng industriya ng pangangalagang pangkalusugan—lalo na kapag ang nagbabayad (insurer), tagapamahala ng mga benepisyo ng parmasya (PBM) at provider ay nasa ilalim ng iisang bubong ng kumpanya—ay humahantong sa mas mataas na mga presyo, nabawasan ang access at mas kaunting pagpipilian para sa mga consumer at pasyente

 

WASHINGTON (Pebrero 26, 2020) AIDS Healthcare Foundation (AHF) ay humihimok sa Kagawaran ng Hustisya ng Estados Unidos (DOJ) at ang Federal Trade Commission (FTC) upang palakasin ang 2020 Draft Vertical Merger Guidelines. Ang mga alituntunin ay sumasaklaw sa maraming industriya, kabilang ang pangangalagang pangkalusugan, at nag-aalok ng patnubay sa mga opisyal ng ahensya na sinisingil sa pagsusuri ng mga iminungkahing pagsasanib ng dalawa o higit pang mga kumpanya na nagpapatakbo sa magkaibang antas sa parehong supply chain, tulad ng kamakailang pagsasama-sama ng mga higanteng parmasya at health insurance na CVS at Aetna–isang pagsasanib na mahigpit na tinutulan ng AHF.

 

Sa isang sulat na ipinadala sa DOJ at FTC kanina, itinuturo ng AHF na, “[d]sa kabila ng pagtaas ng bilang ng mga patayong pagsasanib sa industriya ng pangangalagang pangkalusugan at ang mga panganib na idinudulot nito sa milyun-milyong kalusugan ng mga tao, ang Mga Alituntunin ay tahimik sa paksa ng pangangalagang pangkalusugan at huwag magbigay ng mga halimbawang nauugnay sa pangangalagang pangkalusugan. Ang huling Mga Alituntunin ay dapat magsalita dito."

 

Ipinapakita ng kasaysayan na kapag nagsanib ang mga PBM, insurer, at pharmacy chain, ang pinagsamang Mega Firms ay puno ng mga salungatan ng interes at mga pagkakataon para sa self-dealing. Sa isang bahagi dahil sa kakulangan ng regulasyon at transparency sa industriya ng PBM, maaaring gumana nang lihim ang Mga Kumpanya na ito, na nagbibigay-daan sa kanila na kumuha ng malalaking kita mula sa mga rebate, spread-pricing at mapang-aping mga kasanayan sa pagbabayad. Dahil kinokontrol nila ang sensitibong mapagkumpitensyang impormasyon, access ng mga customer sa mga provider, at kritikal na input, maaaring i-remata ng mga PBM ang mga merkado mula sa mga nakikipagkumpitensyang provider, parmasya, at insurer. Ang lahat ng masamang gawi na ito ay nakamamatay para sa kompetisyon at mapanganib para sa kalusugan ng mga mamimili.

 

"Ang kalusugan ay hindi isang negosyong angkop sa lahat at ang pagtutuon lamang sa mga kahusayan sa pananalapi ay nakakaligtaan na ang iba't ibang tao na may iba't ibang kondisyon sa kalusugan ay nangangailangan ng iba't ibang modelo ng pangangalaga. Sa malalaking pagsasanib, ang pangangalagang pangkalusugan ay mabilis na nagiging homogenized (minutong mga klinika), bali (makitid na network), at awtomatiko (mail order), at ilang mga consumer—lalo na ang mga pinaka-mahina—ay nasa panganib. Ang mga consumer na ito ay talagang nakulong—nakuha sa isang kompanya na nililimitahan ang kanilang mga benepisyo sa kalusugan, ang kanilang provider at mga pagpipilian sa parmasya sa mga may sariling tatak ng kumpanya," sabi Laura Boudreau, Chief of Operations/Risk Management at Quality Improvement para sa AHF.

 

Sa liham nito, hinihimok ng AHF ang FTC at DOJ, bilang mga antitrust guardians ng publiko, na

 

  • Mag-publish ng mas matibay na Mga Alituntunin na nagbibigay ng mas mataas na pagsusuri sa mga iminungkahing pagsasanib sa industriya ng pangangalagang pangkalusugan—lalo na sa mga konsentradong merkado tulad ng PBM at mga merkado ng segurong pangkalusugan—at hindi naglalapat ng anumang pagpapalagay na ang isang iminungkahing pagsasama ay procompetitive, anuman ang bahagi ng merkado ng mga entity. Kung mayroon man, dahil sa mga stake (kalusugan ng tao), dapat mayroong presumption of harm kung ang porsyento ng market share ay higit sa isang tiyak na halaga, tulad ng 20%

 

  • Hikayatin ang masusing pagsisiyasat at pagsisiwalat sa publiko ng mga pagsusuri at natuklasan ng mga Ahensya kapag inaprubahan ng mga Ahensya ang isang pagsasanib

 

  • Pagsisiyasat at pagpapatupad ng parusa kapag may ilang posibilidad na makapinsala sa mga mahihinang populasyon, kahit na hindi tiyak ang pinsala

 

  • I-endorso ang paggamit ng mga remedyo sa pag-uugali.

 

  • Isama ang mga paglalarawang tukoy sa pangangalagang pangkalusugan ng mga uri ng pinsala na nagreresulta mula sa patayong pagsasama

 

  • Regular na suriin ang mga inaprubahang pagsasanib upang masuri kung ang mga hindi inaasahang pinsala ay aktwal na naganap, at gumawa ng pagwawasto

 

Hinihimok ng AHF ang mga Ahensya na protektahan ang kalusugan ng pasyente at pag-access at bawasan ang mga gastos sa pangangalagang pangkalusugan sa pamamagitan ng pagpapalakas sa Draft Guidelines.

 

 

Ang Coronavirus AY isang Pandemic - SINO, Idineklara Ito Ngayon!
AHF: Mga Mapagkukunan na Kailangan para sa Plano ng Gobyerno upang Tapusin ang Epidemya ng HIV