Nakuha ng Venezuela ang LOVE Condom!

In Kolombya, Global Advocacy, Global Featured ni Fiona Ip

Ang AHF Panamá at ang mga kasosyo nito ay nagtagumpay kamakailan sa pagkuha ng unang donasyon ng 500,000 AHF-branded na LOVE Condom at 25,000 mabilis na pagsusuri sa HIV na inihatid sa Venezuela, kung saan ang patuloy na krisis ay nag-iwan sa karamihan ng mga tao na walang access sa mga mahahalagang kailanganin sa kalusugan.

Ibinigay ng AHF ang mga condom sa pakikipag-ugnayan sa Pan American Health Organization upang makatulong na maibsan ang emerhensiyang pangkalusugan sa bansa. Ang United Nations Human Response Depot sa Panama, ang Panama Ministry of Health at AID FOR AIDS ay tumulong sa paunang paghahatid noong Pebrero. Ang isang katulad na donasyon ng condom ay inaasahang darating sa bansa sa mga susunod na buwan.

Ilang organisasyong hindi pang-gobyerno sa bansa ang nakipagsosyo rin sa AHF at nagsusumikap na makuha ang mga supply sa mga nangangailangan nito sa maraming probinsiya, kabilang ang Amazon, Capital District at marami pang iba.

"Kami ay lubos na nagpapasalamat sa aming mga kasosyo sa pagtulong upang maisakatuparan ang mahalagang pagsisikap na ito," sabi ni Dr. Patricia Campos, Bureau Chief ng AHF para sa Latin America at Caribbean. "Ang Venezuela Network of Positive People at ang Society of Infectologists ay parehong instrumento para sa pamamahagi ng condom at pagsasagawa ng mabilis na pagsusuri sa HIV sa buong bansa pagkatapos dumating ang mga supply."

“Maging ito man ay nagbibigay ng pangangalaga at paggamot sa HIV sa pinakamaraming kliyente hangga't maaari sa aming klinika sa Cúcuta malapit sa hangganan ng Colombia-Venezuela, o pakikipagtulungan sa mga kasosyo upang magpatuloy sa pag-donate at paghahatid ng mga suplay sa kalusugan sa bansa—magsisikap ang AHF na suportahan ang mga tao ng Venezuela sa sa anumang paraan na magagawa natin,” dagdag ni Dr. Campos.

Ang krisis sa Venezuela ay nag-udyok sa AHF na buksan ito klinika sa Cúcuta, Colombia noong Setyembre 2018. Noong Enero 2020, sinubukan ng klinika ang higit sa 7,200 katao para sa HIV—na may mahigit kalahating sumusuporta sa mga Venezuelan. Ito ay kasalukuyang nagbibigay ng mga gamot na antiretroviral nang direkta sa halos 900 mga kliyente.

Nanawagan ang AHF sa G20 na Mangako sa Global Public Health Security
Nakarating sa China ang Emergency na Pagpapadala ng AHF