300 Indian ang Nakakuha ng ARV sa ilalim ng COVID Lockdown

In Global Advocacy, Global Featured, India ni Fiona Ip

Larawan: Ang kawani ng AHF India ay naghahanda ng mga ARV at iba pang mga item sa “The People's Clinic”

Inaasahan ang nalalapit na COVID-19 shutdown sa India, ang AIDS Healthcare Foundation (AHF) Ang koponan ng India ay nagsimulang maghanda ng kanilang New Delhi “Ang People's Clinic” upang ligtas na manatiling bukas sa panahon ng lockdown. Pinayagan nito ang halos 300 mga kliyente hanggang ngayon na manatiling sumusunod sa paggamot sa pamamagitan ng parehong clinic at mobile antiretroviral (ARV) na paghahatid at nagbigay ng mahahalagang serbisyo sa tele-counseling sa lahat ng nangangailangan ng mga ito.

Kasama sa mga pagsisikap ang paghahanda ng mga pakete ng dalawang buwang supply ng ARV, pagpapatupad ng mahigpit na mga hakbang sa kalinisan sa loob ng pasilidad, at masinsinang pagsasanay sa ARV para sa parehong kawani ng klinika at mahahalagang manggagawa at kasosyo na tutulong sa mga kliyente.

“Salamat sa pagsusumikap ng pangkat na ito, natiyak namin na ang mga kliyente ay maaaring magpatuloy na panatilihin ang kanilang mga viral load sa isang hindi matukoy na antas at mananatiling hindi naililipat para sa HIV,” sabi ng AHF India Country Program Director, Dr. V. Sam Prasad. "Nais kong pasalamatan ang lahat ng nag-ambag - mula sa lahat ng aming mga kawani hanggang sa mga non-clinic personnel, kabilang ang mga delivery driver, security guard, testing at counseling cadre, at marami pang iba - hindi namin masusuportahan ang aming mga kliyente kung wala kayong lahat."

Ang pagtataguyod sa dalawang larangan ay naging susi din sa suporta ng kliyente. Ang mga kliyente ay karaniwang tumatanggap lamang ng gamot sa mga partikular na klinika. Ngunit dahil sa lockdown ng gobyerno, nakipag-coordinate ang AHF India sa National AIDS Control Organization, na hinihimok na payagan ang mga kliyente na makakuha ng mga ARV mula sa ibang mga pasilidad. Nagtrabaho iyon, at maraming kliyente ang nakatanggap ng gamot sa HIV mula sa mga ART center malapit sa kanilang mga tahanan.

Ang isa pang pangunahing interbensyon ay nagresulta sa pag-access sa sabon upang isulong ang paghuhugas ng kamay sa mga taong may HIV/AIDS, na inihahatid nang libre sa bawat ARV pack.

Ang AHF India ay patuloy na ginagawang available ang mga serbisyo ng tele-counseling sa pamamagitan ng telepono at social media, kabilang ang Facebook, Messenger at WhatsApp chat - lalo na para sa mga LGBT na komunidad - upang sagutin ang mga tanong na may kinalaman sa COVID-19 at kanilang kalusugan at itaguyod ang kahalagahan ng pangangalaga sa kanilang pag-iisip. kagalingan.

AHF Awards $250K sa UCLA Public Health Epidemiologist para sa Pag-aaral ng Health Worker na Exposure sa COVID-19 sa LA
Ipinagdiriwang ng AHF ang Buhay ng HIV Activist na si Edward Shaw