AHF & Partners to Gov. Newsom and Calif. Legislature: “Suspindihin ang Costa-Hawkins Act; Protektahan ang mga Nangungupahan!” Pindutin ang Teleconf, Huwebes, Abril 23, 10 am PT

In Tampok, Balita ni Ged Kenslea

Habang ang pandemya ng COVID-19 ay nagpapatuloy sa nakamamatay na kurso nito at bilang tugon sa mapangwasak na epekto nito sa trabaho at ekonomiya, pipilitin ng mga tagapagtaguyod si CA Governor Gavin Newsom at ang lehislatura ng estado na suspindihin ang batas na naglilimita sa kontrol sa upa sa halos lahat ng California

 

Ang pagsususpinde sa Costa-Hawkins ay magbibigay-daan sa mga lungsod at county na palawakin at palakasin ang kontrol sa upa sa buong estado, na tumutulong sa milyun-milyong nasa saradong ekonomiya ng bansa na ngayon ay nahihirapan sa mga gastos sa pabahay; Ang grupo ng pabahay ay handang bawiin ang Rental Affordability Act ng Nobyembre kung sinuspinde ng estado ang Costa-Hawkins

  

LOS ANGELES (Abril 22, 2020) Bilang tugon sa nakapipinsalang epekto sa ekonomiya na nararanasan ng pandemya ng COVID-19 sa California, ang mga tagapagtaguyod at tagapagtaguyod ng hustisya sa pabahay ng Rental Affordability Act (RAA), isang inisyatiba sa balota ng estado noong Nobyembre 2020 na magbibigay-daan para sa pagpapalawak ng kontrol sa upa sa buong California, ay naglunsad ng isang mataas na profile na kampanya ng adbokasiya upang pinindot ang Gobernador ng California na si Gavin Newsom at ang lehislatura ng estado na suspindihin ang Costa-Hawkins Rental Housing Act ng 1995, isang batas na kasalukuyang pumipigil sa pagkontrol sa upa sa halos lahat ng California.

 

Sa isang sulat ipinadala sa opisina ng Gobernador ngayon, ang mga tagapagtaguyod ng RAA ay nagpahiwatig na bawiin pa nila ang panukala sa balota kung sususpindihin ng Newsom at ng lehislatura ang batas noong 1995, na nagsusulat: “Sa diwa ng pakikipagtulungan, aalisin namin ang aming inisyatiba mula sa balota ng Nobyembre 2020 kung ang estado ay magpapatibay ng pagsususpinde ng Costa-Hawkins Rental Housing Act. "

 

Inihagis ng COVID-19 ang ekonomiya ng California sa libreng pagbagsak, na may mahigit 2.3 milyong bagong claim sa kawalan ng trabaho na isinampa sa loob ng tatlong linggo kasunod ng deklarasyon ng state of emergency. Ang pagsususpinde sa Costa-Hawkins ay magbibigay-daan sa mga lokal na lungsod at bayan na magsagawa ng ilang uri ng kontrol sa upa sa buong California upang matulungan ang ilan sa milyun-milyong nawalan ng trabaho at kita sa nakasarang ekonomiya ng bansa. Makakatulong din ito sa marami pang iba na nahihirapan na sa kilalang halaga ng pabahay ng estado, kabilang ang halos 30% ng mga sambahayan sa California na gumagastos ng kalahati ng kanilang kita sa upa.

 

ANO:             PRESS TELECONFERENCE:  Ang mga tagapagtaguyod ng hustisya sa pabahay at ang mga tagasuporta ng Rental Affordability Act ay pinipilit si Gov. Newsom at ang Lehislatura ng California na SUSPENDIN ang Costa-Hawkins Rental Housing Act of 1995 at payagan ang mga hakbang sa pagkontrol sa upa sa lokal na estado

 

WHEN:             Huwebes, Abril 23, 2020 - 10: 00 am PT  

Teleconference Dial sa impormasyon: + 1.877.411.9748 code ng kalahok #7134323

WHO:      Rene Moya, Direktor, Ang Pabahay ay Isang Karapatang Pantao at Direktor ng Kampanya, Rental Affordability Act (RAA) Michael weinstein, Presidente, AIDS Healthcare Foundation, ang pangunahing tagapagtaguyod ng RAA

Susan Shannon, Direktor ng Patakaran, Rental Affordability Act (RAA)

Iba pang mga Speaker TBD

 

MGA CONTACT NG MEDIA:

Ruthie Thomas, Direktor ng Komunikasyon, Rental Affordability Act (RAA)

[protektado ng email] (310) 663-4159 cell

Ged Kenslea, AHF Communications Dir., [protektado ng email]  (323) 791-5526 cell

 

“Ang mga krisis sa pabahay at kawalan ng tirahan sa California ay pinagsasama rin ngayon ng pandemya ng COVID-19. Kailangan nating lahat na magsama-sama para tugunan ang laki ng hamon na nasa harapan natin,” ani Michael weinstein, Pangulo ng AHF, ang organisasyong nag-iisponsor ng inisyatiba sa balota ng Rental Affordability Act. “Sa ngayon, ang ating mga lungsod ay nakagapos ng hindi napapanahong batas ng paupahang pabahay mula sa karagdagang paglilimita sa pagtaas ng upa. Ang pagsususpinde sa Costa-Hawkins ay magbibigay-daan sa mga lungsod at county na makapasa ng mas matatag na kontrol sa upa upang limitahan ang pagtaas ng upa at protektahan ang mas maraming umuupa mula sa paglilipat. Dapat nating gawin ang lahat sa ating makakaya upang makapagbigay ng katatagan at ginhawa sa mga nangungupahan sa kritikal na oras na ito. Kaya, sa diwa ng pakikipagtulungan, aalisin namin ang aming inisyatiba mula sa balota ng Nobyembre 2020 kung ang estado ay magpapatupad ng pagsususpinde ng Costa-Hawkins Rental Housing Act.”

 

“Higit kailanman, ang walang katiyakang posisyon ng mga nangungupahan sa California ay inilalagay sa lubos na kaluwagan. Hindi ngayon ang oras para sa kalahating hakbang – ito ang pinakamasamang krisis sa ekonomiya na kinakaharap ng mga nangungupahan sa isang siglo,” dagdag pa. René Christian Moya, Ang Pabahay ay Isang Human Right and Rental Affordability Act Campaign Director. “Nakararanas na ang California ng isang makasaysayang krisis ng pagiging affordability ng pabahay bago ang COVID-19. Ang ating mga halal na opisyal ay dapat maging matapang na protektahan ang 17 milyong nangungupahan ng ating estado.”

 

Ang Rental Affordability Act

Kapag naipasa, aalisin ng The Rental Affordability Act ang mga kasalukuyang paghihigpit sa batas ng estado, na nagbibigay sa mga lungsod at county ng kapangyarihang ipatupad at palawakin ang mga patakaran sa pagkontrol sa upa na naglilimita sa kung gaano karaming renta ang maaaring tumaas bawat taon. Papayagan nito ang mga lokal na komunidad na:

  • Palawakin ang kontrol sa upa sa mas maraming gusali habang ine-exempt ang mga bagong gawang gusali.
  • Nagbubukod sa mga may-ari ng bahay na may Single-Family na nagmamay-ari ng hanggang dalawang bahay.
  • Payagan ang mga limitasyon sa pagtaas ng upa kapag lumipat ang isang bagong umuupa.

 

Ang Pabahay ay Isang Karapatan ng Tao (HHR), ay ang housing advocacy division ng AIDS Healthcare Foundation (AHF), at ang nangungunang sponsor ng RAA. Ang panukala ay may pag-eendorso ng Senador Bernie Sanders, icon ng karapatang paggawa at sibil Dolores Huerta, Kongresista Maxine Waters at isang hanay ng mga pinaka-itinuturing na adbokasiya ng nangungupahan at mga organisasyon ng hustisyang panlipunan ng California, kabilang ang Alliance of Californians for Community Empowerment (ACCE) at Eviction Defense Network, gayundin ang mga pangunahing unyon ng manggagawa, tulad ng UNITE HERE Local 11.

 

Ang panukala sa balota para sa pagkontrol sa renta ay tumaas nang madalian sa panahon ng pandemya ng COVID-19, dahil milyon-milyong mga taga-California na nahihirapan na sa mataas na gastos sa pabahay ng estado ay nawalan na ngayon ng trabaho at kita sa saradong ekonomiya ng bansa.

 

Ang Rental Affordability Act ay itinataguyod ng Homeowners & Tenants United, na may malaking pagpopondo ng AIDS Healthcare Foundation.

 

Upang malaman ang higit pa tungkol sa kampanyang suspindihin ang Costa-Hawkins, pakibisita ang: http://protectrentersnow.org/

 

Alamin din ang higit pa sa https://www.rentcontrolnow.org/ at https://www.housinghumanright.org/.

# # #

Ipinagdiriwang ng AHF ang Buhay ng HIV Activist na si Edward Shaw
Mga Advocates sa Caravan & Circle LA's Vacant Sunset Gordon Tower Friday; Ihiling ang Paggamit nito bilang Bahay na Walang Tahanan