Naghahatid ang mga Advocates sa #LivesBeforePolitics Campaign!

In Global Advocacy, Global Featured, India ni Fiona Ip

Daan-daang mga tagapagtaguyod ang nagpunta sa social media noong nakaraang linggo sa panahon ng #LivesBeforePolitics Twitter rally, na umabot sa mahigit dalawang milyong tao na may simple ngunit desperado na mensahe — World Health Assembly, naglagay ng #LivesBeforePolitics sa pamamagitan ng pagtiyak ng pananagutan at transparency para sa World Health Organization at pangkalahatang kalusugan ng publiko. !
Gaya ng inaasahan, ang COVID-19 at ang pagtugon dito ng mundo ay nangibabaw sa virtual na Asembleya, habang sinubukan ng mga ministrong pangkalusugan mula sa 194 na miyembrong estado na gumawa ng landas tungo sa pagbawi sa pamamagitan ng pagpapalakas ng internasyonal na koordinasyon. Ang isang highlight ng summit ay ang India Dr. Malupit na Vardhan pumalit bilang pinuno ng Executive Board ng WHO noong Mayo 22 sa ika-147 na sesyon nito.
“Si Dr. Ang pagsisimula ni Vardhan sa kanyang tatlong taong termino bilang chairman ng Executive Board ng WHO ay isang sandali ng malaking pagmamalaki para sa India, "sabi Dr. V. Sam Prasad, Direktor ng Programa ng Bansa para sa AHF India. “Si Dr. Ang Vardhan ay may subok, hindi natitinag na pagpapasiya at isang misyonero na sigasig na humantong sa pagpuksa sa India ng Polio. Kumpiyansa ako na yayain at patnubayan niya ang WHO sa isang bagong format na may transparency at pakikipagtulungan upang makatulong na matiyak ang katarungan at access para sa lahat ng tao tungkol sa pangangalagang pangkalusugan."
Ipinakita sa atin ng COVID-19 kung gaano ka-bulnerable ang lahat ng ating lipunan sa nakamamatay na mga paglaganap ng sakit at kung paano nawawala ang mga buhay kapag ang ating mga pandaigdigang katawan ng kalusugan ay hindi nananagot at transparent. Nagpapasalamat kami sa iyong pangako sa inisyatiba ng #LivesBeforePolitics at umaasa na mananatili kang handa para sa susunod na round – simula pa lang noong nakaraang linggo!
Inihayag ng AHF ang Bagong Pambansang #StandAgainstHate Campaign
Binatikos ng AHF ang Administrasyong Trump sa Pag-abandona sa World Health Organization sa Panahon ng Pandemic