Bilang Batas ng Federal Judge LA MUST House Homeless, Ibinabago ng AHF ang Alok ng 74-room Valley Haven Hotel

In Tampok, Balita ni Ged Kenslea

 

Ang Healthy Housing Foundation ng AHF ay unang nag-alok ng paggamit ng isang turnkey Van Nuys hotel sa mga opisyal ng gobyerno mahigit 2 buwan na ang nakalipas kasunod ng pambuong-estadong panawagan ng gobernador para sa mga may-ari at ahensya ng hotel na pansamantalang ilagay ang mga walang tirahan at/o ihiwalay ang mga pinaghihinalaang pasyente ng coronavirus 

 

Habang ang mga opisyal ng lungsod at county ng LA ay kulang sa kanilang pagsisikap na magbigay ng emerhensiyang tirahan o pabahay para sa mga walang tirahan sa panahon ng pandemya—Ang Los Angeles ay pinatira lamang ng 3 taong walang tirahan sa ilalim ng Project Roomkey ni Gov. Newsom—nagbigay si Hukom ng Hukuman ng Distrito ng US na si David O. Carter ng isang naghahari noong nakaraang linggo na pinipilit ang mga lokal na pamahalaan na bumuo ng plano para sa paggawa nito sa Biyernes

 

LOS ANGELES (Mayo 19, 2020) Habang nagpapatuloy ang pandemya ng coronavirus, ang nakamamatay na kurso at makabuluhang aksyon sa krisis sa kawalan ng tahanan sa Los Angeles ay nananatiling huminto, AHF ngayon ay ni-renew ang alok nito ng isang turnkey na 74-silid na Van Nuys hotel—isang alok na unang ginawa sa mga opisyal at ahensya ng gobyerno dalawang buwan nakaraan—para sa paggamit nito para pansamantalang tutuluyan ang mga walang tirahan at/o ihiwalay ang mga pinaghihinalaang pasyente ng coronavirus.

 

Noong nakaraang linggo, bilang tugon sa dumaraming alalahanin sa kalusugan para sa mga walang tirahan at patuloy na kawalan ng aksyon sa krisis sa kawalan ng tirahan ng mga opisyal ng Los Angeles, si Hukom David O. Carter ng Hukuman ng Distrito ng Estados Unidos ay naglabas ng isang pagwawalis. nakapangyayari nag-uudyok sa mga lokal na pamahalaan ng LA na bumuo ng isang plano para sa pagbibigay ng emergency shelter o pabahay para sa 6,000 hanggang 7,000 homeless na indibidwal na kasalukuyang nakatira malapit sa freeway overpass at underpass sa Los Angeles. Ang plano ay dahil sa korte ngayong Biyernes (Mayo 22).

 

Ang mga opisyal ng lungsod at county ng Los Angeles ay patuloy na kulang sa kanilang pagsisikap na magbigay ng emergency shelter o pabahay para sa mga walang tirahan sa panahon ng pandemya. Ayon sa Los Angeles Times, ang LA ay may tatlong taong walang tirahan lamang ang tinitirhan sa ilalim ng ambisyosong Project Roomkey ni Gobernador Newsom, ang kanyang panawagan sa buong estado na kumilos sa mga may-ari ng hotel at mga lokal na pamahalaan at ahensya na mabilis na mailagay ang 15,000 na walang tirahan ng estado sa panahon ng pandemya.

 

Healthy Housing Foundation ng AHF (HHF) unang nag-alok ng paggamit ng Valley Haven hotel nito sa mga opisyal ng gobyerno mahigit dalawang buwan na ang nakalipas—noong Marso 15—kasunod ng pambuong estadong panawagan ni Gobernador Newsom na kumilos. Noong panahong iyon, Ang Pabahay ay Isang Karapatang Pantao (HHR) at Healthy Housing Foundation, ang adbokasiya ng pabahay at mga dibisyon ng tagapagbigay ng pabahay ng AHF ay pinalakpakan ang mga pagsisikap ni Gobernador Newsom na mabilis na matugunan ang krisis sa coronavirus sa California. Hinikayat din ng AHF ang mga mambabatas ng estado at lokal na kumilos nang mabilis upang protektahan ang mga residenteng walang tirahan at mga mahihinang nangungupahan.

 

Binili ng AHF ang Valley Haven noong Enero ng taong ito upang muling gamitin ito bilang mga walang tirahan at napakababang kita para sa programang Healthy Housing Foundation nito ngunit hindi pa naupahan nang tumama ang pandemya.

 

"Paulit-ulit naming sinubukang gawing available ang ari-arian na ito para magamit upang maibsan ang krisis sa panahon ng pandemya, ngunit naniniwala na ang aming alok ay humina dahil sa kawalang-kabuluhan ng burukrasya," sabi Michael weinstein, Presidente ng AHF. "Ito ay talagang isang magandang, turnkey facility na angkop sa gawain. Kung kahit papaano ay mapupuksa natin ang red tape, napakasaya natin na gamitin ito upang maprotektahan ang mga nangangailangan sa panahon ng krisis na ito."

 

# # #

 

 

 

 

 

 

 

Tinatanggap ng AHF ang Tagumpay ng ViiV Healthcare gamit ang Injectable HIV Prevention Medication
World Health Assembly, Unahin ang Buhay Bago ang Pulitika!