Ang HIV Medicine Delivery ay umaabot sa mga Pilipino

In Pilipinas ni Fiona Ip

Pagdating sa pandemya ng COVID-19, ang mga bansa sa buong mundo ay nagpatupad ng malawak na hanay ng mga hakbang upang protektahan ang kanilang mga mamamayan. Ngunit kung ano ang nanatiling pareho para sa mga tao sa lahat ng dako ay ang kahalagahan ng pagkakaroon ng access sa lifesaving HIV antiretrovirals (ARVs) at iba pang mga gamot.

Upang harapin ang mahigpit na quarantine sa Pilipinas at matiyak na mahigit 1,000 kliyente ang mananatiling sumusunod sa kanilang paggamot sa HIV, ang AHF Philippines ay nakipagtulungan sa partner nitong paggamot at mga pasilidad sa pangangalaga (parehong pampubliko at pribado) upang lumikha ng isang makabagong modelo para sa paghahatid ng serbisyo - ARVXpress. Ang inisyatiba ay nagbibigay ng walang patid na mga refill ng gamot para sa HIV at mga oportunistikong impeksyon sa pamamagitan ng maginhawa at ligtas na paghahatid sa bahay sa buong rehiyon ng pambansang kabisera.

"Sa kabila ng malawak na community quarantine, ang departamento ng kalusugan ay naglabas ng pambansang payo na nag-uutos na ang lahat ng mga pasilidad ng HIV ay panatilihin ang kanilang karaniwang mga serbisyo," sabi ng AHF Philippines Country Program Manager. Nenet Ortega. “Ang ARVXpress ay mahalaga para sa pangangailangang iyon, dahil direktang inilalagay nito ang mga ARV sa pintuan ng mga kliyente. Binabawasan nito ang pagkakalantad sa COVID-19 at tinutulungan silang ligtas na sumunod sa mga lokal at pambansang alituntunin upang manatili sa bahay. Pinoprotektahan din nito ang mga manggagawa sa pangangalagang pangkalusugan sa pamamagitan ng paglilimita sa malapit na pakikipag-ugnayan sa mga kliyente."

Ang mga kliyente ay mayroon ding access sa mga medikal na tagapagkaloob sa pamamagitan ng mga pagbisita sa klinika at online at mga konsultasyon sa telepono, pati na rin ang pagsusuri sa HIV kung kinakailangan. Salamat sa mga pagsisikap mula sa siyam na site ng kasosyo at higit sa 50 miyembro ng kawani, bilang karagdagan sa mga paghahatid ng ARV, halos 5,000 mga kliyente ang naihatid mula nang magsimula ang programa.

"Nagsimula ang ARVXpress noong Marso 15 at patuloy pa rin ito!" dagdag ni Ortega. “Kami ay nagpapasalamat sa lahat ng mga kasosyo ng AHF na tumatakbo mula sa iba't ibang mga site sa buong bansa—hindi ito magiging posible kung wala sila. Ang matagumpay na pakikipagtulungan tulad nito ay nagpapakita kung paano kahit sa panahon ng kaguluhang dala ng pandemya, nakakahanap kami ng mga mapag-imbentong paraan upang unahin ang mga pangangailangan ng mga kliyente ng HIV higit sa lahat."

Tulungan Labanan ang COVID-19 Stigma!
Hinihingi ng AHF ang Remdesivir sa Presyo ng Gilead sa $1.00 bawat Dosis