World Health Assembly, Unahin ang Buhay Bago ang Pulitika!

In Global Advocacy, Global Featured ni Fiona Ip

Bilang ika-73 World Health Assembly (WHA) ay nakatakdang magpulong ngayong linggo sa a virtual na pagpupulong - AIDS Healthcare Foundation (AHF) ay nangangailangan ng iyong tulong sa paglulunsad namin ng aming #LivesBeforePolitics social media advocacy campaign na kasabay ng taunang kaganapan.

Ang WHA, ang nagdedesisyon na katawan ng World Health Organization (WHO), ay binubuo ng mga ministro ng kalusugan at mga delegado mula sa 194 na miyembrong estado na halos magpupulong ngayong linggo, Mayo 18-22, upang matukoy ang paraan ng WHO para sa darating na taon. .

May kapangyarihan din ang WHA na magtakda ng agenda para sa pangkalahatang kalusugan ng publiko – at sa panahon ng kritikal na panahon ng COVID-19 – mayroon itong pagkakataon na palakasin ang pananagutan at transparency sa loob ng mga mekanismo at institusyong pangkalusugan sa buong mundo—isang pangangailangan kung magkakaroon tayo ng mas malusog at mas pantay na mundo.

"Sa buong krisis sa COVID-19, ang isang nakababahalang kawalan ng transparency at pananagutan ay naging isang kapus-palad na bahagi ng buong pagtugon sa outbreak at dapat ay isang emergency na wake-up call sa mga pandaigdigang pinuno ng kalusugan," sabi Terri Ford, AHF Chief ng Global Advocacy and Policy. "Ngunit kahit na sa lahat ng mga pagkakamali na nagawa sa nakalipas na anim na buwan, ang World Health Assembly ay may kapangyarihan na itama ang barko para sa mga kakayahan sa kalusugan ng publiko sa mundo sa pamamagitan ng pagtapon sa pulitika at unahin ang mga tao."

KUNG ANO ANG KINAKAILANGAN?

Ang aming #LivesBeforePolitics Ang virtual rally ay nananawagan sa 194 na mga ministro ng kalusugan sa World Health Assembly na unahin ang kalusugan ng publiko at mga tao kaysa sa pulitika sa pamamagitan ng paggawa ng pangako upang matiyak na ang WHO at iba pang pandaigdigang mga katawan ng kalusugan ay ganap na nananagot at transparent.

ANO ANG PWEDE MONG GAWIN?

Sumali sa aming kampanya sa adbokasiya sa pamamagitan ng pagdadala sa social media upang mag-tweet at mag-retweet ng mga mensahe sa mga pinuno ng kalusugan sa buong mundo tungkol sa kung gaano kahalaga na ilagay#LivesBeforePolitics!

NASA ATING LAHAT

Ang World Health Assembly ay may pagkakataon na itakda ang mundo sa tamang kurso sa kalusugan – kaya hilingin natin sa kanila na gawin ang tama at itulak silang ilagay#LivesBeforePolitics sa pamamagitan ng pagkakaisa sa mundo sa pandaigdigang pampublikong kalusugan!

Bilang Batas ng Federal Judge LA MUST House Homeless, Ibinabago ng AHF ang Alok ng 74-room Valley Haven Hotel
Sa lahat ng #GenerousCampaign Advocates – Salamat sa pagiging kahanga-hanga!