AHF Cheers High Court Ruling on LGBTQ and Trans Rights, nagsasabing Ito ay Magdudulot ng Mas Mabuting Resulta sa Kalusugan

In Tampok, Balita ni Ged Kenslea

Ang desisyon ng Korte na nagsasaad na ang mga elemento ng Civil Rights Act of 1964 na sumasaklaw sa diskriminasyon sa kasarian ay nalalapat sa mga karapatan ng gay at transgender ay isang tagumpay para sa pagkakapantay-pantay ng LGBTQ+ at hahantong din ito sa mas magandang resulta sa kalusugan, dahil ang mga pasyente ng LGBTQ+ ay maaaring mas malayang makipag-usap nang tapat sa kanilang mga doktor nang walang takot sa paghihiganti sa lugar ng trabaho   

WASHINGTON (Hunyo 15, 2020) Malugod na tinanggap ng AIDS Healthcare Foundation (AHF) ang desisyon ng Korte Suprema ng United States na inilabas kaninang araw na nagdesisyon na ang mga elemento ng Civil Rights Act of 1964 na sumasaklaw sa diskriminasyon sa kasarian ay nagpoprotekta rin sa mga gay at transgender na empleyado mula sa diskriminasyon sa trabaho. Ang desisyon ay dumating sa isang 6-to-3 na desisyon na pinamunuan ni Justice Neil M. Gorsuch, na nag-akda ng opinyon ng karamihan, na, ayon sa New York Times , sumasaklaw sa dalawang kaso: isa, isinampa ng isang transgender na babae sa Bostock laban sa Clayton County, Ga., Blg. 17-1618; ang isa, isinampa ng isang bakla sa Altitude Express Inc. v. Zarda, No. 17-1623.

"Sa aming tanawing may kinalaman sa pulitika ngayon, ang balita ng Korte Suprema na nagdesisyon ngayong umaga na nagtataguyod at naglilinaw sa mga karapatan ng mga bakla at transgender na Amerikano na maging malaya sa diskriminasyon sa lugar ng trabaho ay talagang malugod na tinatanggap at isang matagal nang hakbang tungo sa tunay na pagkakapantay-pantay," sabi ni Michael Weinstein , presidente ng AHF. “Sa pagtatapos ng araw at sa pinakapangunahing antas ng tao, ang desisyong ito ay dapat ding humantong sa mas magandang resulta sa kalusugan para sa LGBTQ+ at mga trans na komunidad, dahil ang mga pasyente, lalo na ang mga nasasakupan ng plano sa segurong medikal ng isang tagapag-empleyo, ay maaaring maging mas malaya ngayon na magsalita nang tapat. sa kanilang doktor o tagapagkaloob ng medikal tungkol sa kanilang mga isyu at alalahanin sa kalusugan nang walang takot sa paghihiganti sa lugar ng trabaho. Pinupuri namin ang Korte at Hustisya Gorsuch, sa partikular, para sa desisyong ito.”

# # #

Ang mga emergency na pondo para sa COVID-19 ay umaabot sa daan-daang NGO
Nakikibagay ang Flagship Clinic sa Panahon ng Krisis