Pinupuri ng AHF ang County ng San Bernardino sa Deklarasyon na ang Rasismo ay isang Krisis sa Pampublikong Pangkalusugan; Hinihimok ang Iba na Sumunod

In Tampok, Balita ni Ged Kenslea

Sa 'makasaysayang' 5-to-0 na boto noong Martes, ang San Bernardino County Board of Supervisors ay dating idineklara ang rasismo bilang isang pampublikong krisis sa kalusugan, na nangangakong kilalanin, harapin at talunin ang rasismo habang inuuna ang kalusugan para sa mga taong may kulay na nagtatrabaho 'sa pamamagitan ng isang lens ng pagkakapantay-pantay ng lahi. '

LOS ANGELES (Hunyo 25, 2020) Pinuri ng AHF ang San Bernardino County at ang limang miyembro nitong Lupon ng mga Superbisor para sa kanilang makasaysayang, nagkakaisang boto noong Martes na nagdedeklara ng kapootang panlahi bilang isang pampublikong krisis sa kalusugan, na pinaniniwalaan na unang deklarasyon ng alinmang katawan ng gobyerno sa California–at malamang sa buong bansa.

 

Ang AHF, ang pinakamalaking pandaigdigang organisasyon ng AIDS at kasalukuyang nangangalaga sa higit sa 1.4 milyong mga pasyente sa 45 na bansa sa buong mundo–at kung saan ang pinagmulan at pinakamalalim na pinagmulan dito sa Southern California–ay humimok ng Los Angeles County at iba pang mga county ng California at mga nahalal na katawan ng gobyerno. bilang mga nasa buong bansa na mabilis na sumunod sa matapang na pangunguna ni San Bernardino na nagdedeklara ng rasismo bilang isang pampublikong krisis sa kalusugan.

 

"Mula sa South Central hanggang South Africa, ang AIDS Healthcare Foundation ay nagbibigay ng nagliligtas-buhay na pangangalagang medikal at mga serbisyo sa mga taong may HIV at AIDS sa loob ng mahigit tatlumpung taon," sabi Cynthia Davis, MPH, Tagapangulo ng Lupon ng mga Direktor ng AHF at isang residente ng San Bernardino County na lumaki din doon. “Dahil sa komposisyon ng marami sa mga populasyon ng mga kliyenteng pinaglilingkuran namin, nakita namin mismo—at walang pagod na nagtatrabaho upang matugunan—ang mga pagkakaiba ng lahi at etniko sa pangangalagang pangkalusugan. Inaalok namin ang San Bernardino County at ang Lupon ng mga Superbisor nito ng aming taos-pusong papuri at salamat sa mahalagang deklarasyon na ito na ang rasismo IS isang pampublikong krisis sa kalusugan at hinihimok ang ibang mga county at pamahalaan na mabilis na sumunod sa napakahalaga, kung mahirap na pagkilala."

 

Noong Hunyo 2nd, AHF at ang Black Leadership AIDS Crisis Coalition nito (BLACC), isang affinity group ng AHF, ay inihayag ang muling paglulunsad ng kanilang  #StandAgainstHate campaign, isang pambansang adbokasiya, kamalayan at kampanya ng pagkilos na nilalayon na tanggapin at hamunin ang kapootang panlahi, pagkapoot, pang-aabuso ng pulisya na nagta-target sa mga African American at isang umuusbong na white supremacy na kilusan na patuloy na tumatama sa ating bansa. Ang isa sa mga unang advertisement sa pahayagan ay tumatakbo at ang mga billboard na nai-post sa buong bansa sa na-update na kampanyang ito ay kinabibilangan ng headline, "Racism is a Public Health Issue." (tingnan ang 'Racism is a Public Health Issue' Fact Sheet)

 

Ang muling pagkabuhay ng kampanyang #StandAgainstHate ay direktang tugon sa brutal na pagpatay kay George Floyd sa kamay ng isang pulis sa Minneapolis at isang patuloy, trahedya na pattern ng iba pang mataas na profile na pagkamatay ng mga African American sa kamay ng mga opisyal ng pagpapatupad ng batas o kinasasangkutan o konektado sa mga departamento ng pulisya—kabilang ang mga pagkamatay noong unang bahagi ng taong ito ng jogger na si Ahmaud Arbery sa Georgia at EMT Breonna Taylor sa Louisville, KY. Inilunsad ng AHF ang paunang kampanyang #StandAgainstHate noong Agosto 2017 bilang tugon sa trahedya ng karapatang sibil at hustisyang panlipunan na napakalupit na nabuksan sa Charlottesville, VA at sa mga resulta nito.

# # #

Pinuri ng AHF at 'Flag for All Mississippians' ang Hakbang ng Estado upang Alisin ang Confederate Emblem mula sa Flag
Ang mga emergency na pondo para sa COVID-19 ay umaabot sa daan-daang NGO