Pinupuri ng AID Atlanta at AHF ang Georgia sa Hate Crimes Act

In Tampok, Balita ni Ged Kenslea

ATLANTA (Hunyo 29, 2020) AIDS Healthcare Foundation (AHF) at ang kaakibat nitong Georgia, AID Atlanta, ay pinuri ang hakbang ng Georgia General Assembly at ng gobernador ng estado para sa mabilis na pagkilos upang gawing batas ang Georgia Hate Crimes Act noong Biyernes, Hunyo 26.

 

“Ang bagong batas ay magbibigay ng mas mataas na parusa para sa mga kriminal na nasasakdal na ang biktima ay napili batay sa kanyang lahi, kulay, relihiyon, bansang pinagmulan, oryentasyong sekswal, kasarian, kapansanan sa pag-iisip o pisikal na kapansanan. Bibigyan nito ang mga tagausig ng estado at mga opisyal ng pagpapatupad ng batas sa ating estado ng mahahalagang kasangkapan upang gawing mas ligtas ang Georgia para sa lahat," sabi ng AID Atlanta Executive Director Nicole Roebuck.

 

Ang AID Atlanta ay isang kaakibat ng AIDS Healthcare Foundation. Bilang isang pampublikong organisasyong pangkalusugan, karamihan sa mga taong pinaglilingkuran ng AID Atlanta at AHF sa Georgia ay mga lalaking African American na nahaharap na sa napakalaking stigma dahil sa kanilang HIV status. "Dahil sa stigma, ang ilang mga pasyente ay hindi nananatili sa pangangalaga o sumusunod sa kanilang mga gamot sa takot na mabunyag ang kanilang katayuan. Kasama sa bagong batas na ito ang oryentasyong sekswal sa mga kahulugan nito na isang kritikal na proteksyon para sa maraming taong pinapahalagahan namin sa komunidad ng LGBTQ. Mula sa pananaw sa kalusugan ng publiko, ang pagsasabatas ng batas sa krimen ng poot ay ang pinakamahalaga," sabi ni Roebuck.

 

"Ang kamakailang kalunos-lunos na pagkamatay ni Ahmad Arbery, na pinatay habang nagjo-jogging sa isang kapitbahayan malapit sa kanyang tahanan, ay isa pang paalala kung gaano kadalas ang walang armas na mga Black na tinutugis at pinapatay dahil lamang sa kanilang lahi. Ang pagpatay kay Ahmad Arbery ay hindi kailangang maging walang kabuluhan. Sa pagsasabatas ng Georgia Hate Crimes Act, ang mga tagausig ay mayroon na ngayong mga karagdagang tool na kailangan nila upang magsampa ng mga kaso laban sa mga gumagawa ng mga marahas na gawaing ito," sabi ng National Director, Communications & Community Engagement para sa AIDS Healthcare Foundation at Chair, Black Leadership AIDS Crisis Coalition. Imara Canady.

 

“Bago ang bagong batas na ito, ang Georgia ay isa sa apat na estado na walang batas sa mga krimen ng pagkapoot. Ang Georgia ay maaari na ngayong mas epektibong tugunan ang karahasan laban sa African American na komunidad at iba pang marginalized na komunidad. Ang mga krimen sa pagkapoot ay nangangailangan ng prayoridad na pagtugon dahil sa kanilang espesyal na emosyonal at sikolohikal na epekto sa biktima at sa komunidad ng biktima,” dagdag ni Canady. Ang tatlong natitirang mga estado na walang batas sa mga krimen sa pagkapoot ay ang Arkansas, South Carolina at Wyoming.

 

Ang AID Atlanta at AIDS Healthcare Foundation ay nagbibigay ng serbisyo sa 5,962 na kliyente sa estado ng Georgia. Habang ang mga African American ay bumubuo lamang ng 13.4% ng populasyon ng US, 72.48% ng mga kliyenteng pinaglilingkuran ng AID Atlanta at AHF sa Georgia ay African American. Ang AID Atlanta ay nagbibigay ng mga serbisyo, pangangalaga, at edukasyon na may kaugnayan sa HIV mula noong ito ay nagsimula noong 1982.

 

“Ang AHF ay nag-aalok ng taos-pusong pagpapahalaga at pasasalamat sa maraming nahalal na opisyal ng Georgia na nagsama-sama sa isang dalawang partidong pagsisikap upang tugunan ang salot ng mga krimen sa pagkapoot na ngayon pa lang lumalabas. Nakikihati tayo sa pagdadalamhati sa pagkawala ng napakaraming napatay. Kami ay hinihikayat at binibigyan ng bagong pag-asa sa pamamagitan ng mga aksyon ng lehislatura ng Georgia at ni Gobernador Kemp, "sabi ni AHF President Michael Weinstein.

 

# # #

Binansagan ng AHF ang Gilead na 'War Profiteer' at 'Greedy Bastards!' bilang Gamot sa COVID sa Mga Presyo ng Kumpanya sa $2K hanggang $3K
Ang AHF ay kukuha ng $2M sa Mga Ad sa Facebook Maliban na lang kung Kumilos si CEO Zuckerberg sa Mga Pag-post ng Poot